Innan du börjar

För att få en fantastisk upplevelse i Blackboard Learn med JAWS® behöver du veta några saker.

Säll in autoformulärsläget som manuellt

Autoformulärsläget är som standard inställt som automatiskt, vilket innebär att skrivfält, kombinationsrutor och andra delar i formulär hamnar i fokus och att formulärläget slås på automatiskt när du hoppar till de här delarna med piltangenterna. Eftersom sidorna i Blackboard är välfyllda måste innehållet ofta gås igenom rad för rad. Därför är det bättre om autoformulärläget är inställt som manuellt.

 1. Öppna din webbläsare och starta Blackboard Learn.
 2. Öppna dialogrutan med snabbinställningar genom att klicka på Insert + V.
 3. Skriv auto formulärläge i sökfältet och gå till listan med resultat genom att trycka på tabb. Det första resultatet bör var auto formulärläge. Det är inställt som automatiskt som standard.
 4. Tryck på mellanslag tills du får meddelande från JAWS om att det är inställt som manuellt.
 5. Tillämpa ändringarna och stäng dialogrutan genom att trycka två gånger på retur.

Starta JAWS innan du startar webbläsaren

JAWS måste startas innan webbläsaren öppnas. Om du inte gör det kan följande inträffa:

 • Det blir fel när du trycker på snabbtangenten för listlänkar (Insert + 7), formulärfält (Insert + F5), rubriker (Insert + F6) och så vidare.
 • Du kan inte förflytta dig uppåt och nedåt på sidor med piltangenterna med den virtuella PC-markören.

Du löser det här problemet genom att stänga alla öppna fönster i webbläsaren och öppna Blackboard Learn på nytt. JAWS bör hämta sidinnehållet, och elementlistorna bör fungerar normalt.


Snabbt hoppa till innehåll

Alla sidor i Blackboard Learn med originalgränssnittet är fulla av inställningsalternativ. Genom de här alternativen kan du lägga till och ta bort menyposter från de många delar som alltid ligger före själva innehållet på sidan. Många av dem kan ignoreras.

Du kan nästan alltid gå till huvudinnehållet på en sida genom att trycka på Ctrl + Home. Du hamnar då högst upp i sidinnehållet. Tryck sedan på 1 i den översta raden med siffror två gånger. Första gången kommer du till rubriken för snabblänksmenyn och andra gången till rubriken som inleder innehållet på sidan.

Kursmenyn är ett särskilt undantag. Den ligger ovanför innehållet på sidan i en kurs. Du går till och aktiverar alternativ i den här menyn direkt. Du hittar även alla alternativen i den under kursmenyrubriken på nivå 2.


Hitta rubriker, länkar och formuläralternativ

Om du inte är bekant med HTML-navigeringskommandona i JAWS rekommenderar vi att du läser relevanta dokument i JAWS-hjälpen.

Följande kommandon är mest användbara när du använder Blackboard Learn:

 • Tryck på H-tangenten och skift + H för att förflytta dig mellan rubrikerna på en sida.
 • Tryck på Insert + F7 för att JAWS ska lista länkar.
 • Tryck på Insert + F5 för formuläralternativ.
 • Tryck på Insert + F6 för att få upp en lista på rubriker. Du kan börja skriva in rubriken för att snabbt hitta den i listan.

  Exempel: Om du skriver ”mina kurser” hittar du rubriken Mina kurser och kan gå till den genom att trycka på retur.

 • Tryck på Ctrl + F för att snabbt hitta text på en sida. Skriv något som ”mina kurser” i JAWS sökdialogruta som öppnas och tryck på retur. JAWS till nästa ställe som den texten finns på.

Ta reda på vad som kan göras på en sida

Genom att trycka på tabbtangenten och skift + tabb kan du flytta mellan länkar, formuläralternativ och andra element som du kan göra någonting med. Blackboard Learn har lagt in instruktionstext som det inte går att göra något med i tabbordningen. Om du tabbar till något som börjar med ord som verkar som instruktioner är det instruktioner och inget kan göras med de här elementen.

Exempel: Lämna in provet genom att trycka på ”Skicka”

Fortsätt tabba till du kommer till det alternativ du letar efter.

Om du hör elementets typ efter att du har tabbat till det (som att det är en länk, kryssruta, skrivruta, kombinationsruta eller liknande) kan du interagera med det elementet på samma sätt som i andra program.


Inaktivera formulärläget

Formulärläget aktiveras automatiskt när JAWS tror att du behöver skriva in text, läsa text eller ställa in något. När formulärläget aktiveras hör du ett högt pip.

För att kunna läsa texten på en sida med hjälp av uppåt- och nedåtpilarna måste formulärläget stängas av.

Du stänger av formulärläget genom att trycka på plustecknet på det numeriska tangentbordet. Om du har läget för bärbar dator på trycker du på Caps Lock + semikolon.


Programläget

När fokus hamnar på redigeringsknappar för formaterad text går JAWS in i programläget. Det är samma sak som formulärläget, förutom att du måste trycka två gånger på plustecknet på det numeriska tangentbordet för att komma ur det. Första gången du trycker på plus hör du ”Programläge”. Tryck på plus igen innan JAWS har sagt färdigt ordet ”Program”. JAWS inaktiverar formulärläget så att du kan granska sidans innehåll.


Menyer

Menyer är vertikala listor med alternativ som öppnas när du aktiverar en länk. Du går uppåt och nedåt i listan med uppåt- och nedåtpilarna. Det är viktigt att vara uppmärksam på sammanhanget eftersom menyobjekt inte har en länkroll. Du hör bara namnen på dem när de kommer i fokus.

Om du trycker på tabb i en öppen meny stängs menyn.

Om du har öppnat en meny men upptäcker att du har valt fel länk kan du stänga menyn genom att trycka på tabb. Formulärläget är dock fortfarande på.


Kursmenyn

I kursmenyn finns länkar till Kursadministration och resultat, uppgifter, wikisidor, bloggar, grupper, diskussionsforum, anslag och så vidare.

Du hittar den här menyn under kursmenyrubriken nivå 2.


Kryssrutor

JAWS kan meddela om en kryssruta är markerad eller inte på ett något underligt sätt.

 • På vissa sidor uppger JAWS att den är ”kryssad, Inte kryssad” när du trycker på mellanslag för att markera en kryssruta.
 • När du tar bort markeringen med mellanslag uppger JAWS att kryssrutan är ”inte kryssad, Inte kryssad”.

Om du är osäker på en kryssrutas status eller någon annan kontroll kan du trycka på Insert + Tabb för att upprepa den.


Redigeringsverktyg för multimedia

I de flesta skrivfält där flera rader kan skrivas in går det också att formatera texten. Dessa innefattar kommentarer, beskrivningar med mera. Inställningarna för textformatering finns i ett verktygsfält.

Du kommer till de här funktionerna när du förflyttar dig över sidan med piltangenterna. Det finns många sådana inställningar. Tryck på Tabb för att hoppa ner till redigeringsfältet, där du kan lägga till innehåll.

Text som klistras in i ett formulärfält läses inte ut automatiskt av en skärmläsare. Använd dessa standardläskommandon: Tryck på INSERT + höger eller vänster piltangent för att läsa tecken/ord. Tryck ALT + piltangenterna för att läsa nästa/föregående meningar. Tryck på CTRL + piltangenterna för att läsa stycken. Du kan också använda tabbtangenten för att lämna fältet och SKIFT + TABB för att gå tillbaka in i fältet. JAWS bör nu läsa upp innehållet.