Visa vad du kan!

Portföljerna ger en välkomponerad bild av vem du är och vad du kan göra. Portföljer kan användas som bevis på din kompetens och framtida potential. Du kan använda dem för att söka jobb och befordran, söka till skolor, visa upp överförbara färdigheter och redovisa din personliga kompetensutveckling.

Du skapar den bild du vill genom att lägga in olika sammanställningar. Det bästa är kanske att sätta samman flera olika portföljer. Då kan du kombinera portföljerna eller visa upp dem var för sig och förmedla olika bilder av din kompetens och dina ambitioner.

Du kan till exempel sätta samman en portfölj för att redovisa din forskning och en annan för att visa upp dina skrivarbeten. Sedan kan du visa upp dem båda tillsammans om du vill framhäva din journalistkompetens.

Mina portföljer

Sidan Mina portföljer är utgångspunkten för att se, skapa och granska portföljer. Du kommer till sidan Mina portföljer via listan där ditt namn står först längst upp till höger på sidan. Välj alternativet Verktyg och sedan Portföljer.

På sidan Mina portföljer finns en sökfunktion som kan användas för att hitta specifika portföljer. Du kan söka på portföljägares användarnamn, portföljers namn, beskrivning eller lärandemål. Resultatlistan innehåller information om portföljtypen, tillgängligheten och länkar till kommentarer och portföljinställningar. Sökningen returnerar bara portföljer som du har behörighet att visa.

Om du vill öppna en portfölj från sidan Mina portföljer klickar du på Visa.


Portföljuppgifter

Lärare kan begära att du lämnar in portföljer för kursuppgifter. Om din lärare har skapat en portföljmall som du ska fylla i följer du de instruktionerna. När du har fyllt i den efterfrågade portföljen väljer du Färdig med redigering. En ögonblicksbild av portföljen vid just den tidpunkten delas med din lärare för bedömning. Om du gör ändringar i portföljen efter att du har delat den med läraren ser inte läraren de ändringarna. Om läraren tillåter flera försök kan du göra ändringar och lämna in portföljuppgiften igen.

När läraren har bedömt portföljen visas ditt resultat i Mina resultat. Resultatet visas inte på sidan Mina portföljer.

Mer om Mina resultat

Ögonblicksbilder av portföljer som lämnas in som en uppgift går inte att återkalla som annat som delas.