Organisationer fungerar som kurser och innehåller verktyg som gör att deltagarna kan kommunicera på ett effektivt sätt. Du kan lägga upp information, ha diskussioner och dela dokument. Du kan söka efter, filtrera och favoritmarkera dina organisationer. Organisationer är en perfekt plats att få kontakt med andra användare som delar dina intressen eller aktiviteter utanför schemat. Din institution bestämmer vem som kan skapa organisationer.

Om organisationer

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet för information om organisationer.

Välj fliken Community första gången som du loggar in på Blackboard Learn. Du kan söka efter organisationer eller bläddra i listan över tillgängliga organisationer för din institution. En lista över de organisationer som du redan har gått med i visas också på sidan.

När du söker efter eller bläddrar igenom organisationer visas en lista över matchande och tillgängliga organisationer. Gå med i en tillgänglig organisation genom att öppna organisationens meny och klicka på Skriv in dig.

Om du klickar på en organisation öppnas organisationens hemsida. Du måste vara med i en organisation för att kunna se allt innehåll och alla verktyg i den.

Organisationer ser ut och fungerar precis som kurser. Du kan använda många av de verktyg som finns i kurser, men ansvarig eller administratör för organisationen bestämmer vilka verktyg som ska finnas:

Mer om diskussioner

Mer om wiki-webbplatser

Mer om meddelanden

Mer om Blackboard Collaborate


ULTRA: Organisationer

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Original-gränssnittet för information om organisationer.

Lärosäten har organisationer av olika typer, till exempel akademiska organisationer eller organisationer för specialintressen. Organisationer fungerar precis som kurser i Blackboard Learn. Det finns till exempel material, diskussioner och meddelanden med mera.

Mer om diskussioner

Mer om meddelanden

Ingår jag i en organisation?

Välj Organisationer i listan där ditt namn visas för att visa din lista.

Den som är ansvarig för organisationen och lärosätet hanterar anmälningar, men eventuellt kan du anmäla dig själv. Kontakta organisationsansvarig angående anmälan. När du är anmäld är det bara den ansvariga eller en administratör som kan ta bort dig.

Du kan visa sidan Organisationer som lista eller rutnät. Varje organisationskort visar organisations-ID, organisationsnamn och lärare. Om din organisation har flera ledare väljer du Flera ledare för en lista. Välj Mer information om du vill se beskrivning och schema, om det har lagts till.

Du kan se icke tillgängliga organisationer i din lista, men du kan inte öppna dem. Icke tillgängliga organisationer visas med en låsikon.

Använd sökfältet eller filtret överst på sidan för att begränsa vad som visas. Använd sökfunktionen för att hitta organisationer på den aktuella sidan.

Flytta mellan tidigare, nuvarande och kommande organisationer. Om du har många organisationer kan du även välja hur många som ska visas på varje sida. Längst upp i listan finns en sidväljare för navigering i listor över flera sidor.

Om du öppnar organisationer ofta kan du välja stjärnikonen för att lägga till den i dina favoriter. Den visas då längst upp i listan. Nu behöver du inte leta efter den! Klicka på stjärnikonen igen för att ta bort en organisation från dina favoriter när du inte behöver arbeta i den lika ofta.

Du kan inte ändra ordningen för organisationer i listan. Organisationer listas i bokstavsordning och grupperas efter termin med de senaste organisationerna först. Dina favoriter visas längst upp på sidan.