Hitta kursmeddelanden

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om meddelanden.

Du kan läsa och skicka meddelanden i alla kurser du läser. De här meddelandena finns bara inuti systemet. Det går inte att se eller skicka meddelanden utanför kursen.

Om du ser en lista till vänster där ditt namn visas kan du läsa och skicka meddelanden för alla dina kurser på sidan Meddelanden.

Om du vill se meddelanden för en kurs som du går klickar du på Meddelanden i kursmenyn eller på sidan Verktyg.

Din lärare bestämmer vilka länkar som ska visas på kursmenyn och vilka verktyg som kan användas.

Känner du inte igen det? Gå till videon för Ultra-gränssnittet för information om meddelanden.


Skicka meddelanden

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen om att skicka meddelanden.

Alla kan använda meddelanden för påminnelser, snabba frågor och socialt samspel. Om du institution tillåter det kan du bifoga filer från din dator i dina meddelanden.

Välj Till på sidan Skriv nytt meddelande. En lista över alla kursmedlemmar visas. Välj mottagare i den första rutan och klicka på pilen åt höger för att flytta dem till rutan Mottagare.

Om du vill välja flera mottagare samtidigt på en Windows-dator håller du ned Skift och klickar på det första och sista namnet. Om du vill välja mottagare som inte följer efter varandra i listan håller du ned Ctrl och klickar på de användare som du vill skicka till. För Mac: Tryck på kommandotangenten istället för på Ctrl-tangenten. Du kan även markera alla kursmedlemmar med alternativet Markera alla.

Du kan använda redigerarens alternativ för att formatera din meddelandetext. Du bestämmer själv hur innehållet ska visas och har möjlighet att ändra ordningsföljden och utseendet när du vill.

Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, som en numrerad lista.

Svara på ett meddelande

Du kan svara avsändaren eller svara alla. Avsändaren och alla andra mottagare läggs automatiskt till i rutan Till:

Lägg till andra kursmedlemmar till meddelandet om det behövs. Meddelandet innehåller texten från det ursprungliga meddelandet. Du kan lägga till extra text.


Aviseringar om nytt meddelande

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om nya varningsmeddelanden.

Modulen Nyheter visas på första sidan efter att du har loggat in och på kursens hemsida. Du får aviseringar när nya kursmeddelanden kommer.

När du loggar in för första gången rapporterar modulen ändringar en gång om dagen. Om du vill se nya aviseringar senare väljer du alternativet Uppdatera i menyn Åtgärder.

Din lärare och institution bestämmer vilka moduler som visas.


ULTRA: Meddelanden för alla kurser

Känner du inte igen det? Gå till ”Original”-hjälpen för information om meddelanden inom en kurs.

Klicka på Meddelanden i listan där ditt namn visas.

Du och lärarna kan skicka meddelanden till varandra, till flera personer eller till hela klassen. De här meddelandena finns bara inuti systemet.

Den här informationen gäller även organisationer.

Missa inte någon händelse. Om du har en blandning av ursprungliga kurser och Ultra-kurser kan du komma åt meddelanden för båda typer på den här sidan. Nya meddelanden visas med fetstil.

Läs meddelanden över tid. Du kan se meddelanden för aktuella, tidigare och framtida kurser. Använd pilarna för att gå till en annan tidsperiod.

Hoppa till dina meddelanden. Välj ett kurskort för att se alla nya och befintliga meddelanden i din kurs. Du kan ta bort meddelanden i din kurs.

Redo att dela? Välj ikonen Nytt meddelande när du vill skicka ett meddelande till en person, flera personer eller en hel klass. I Ultra-kursvyn kan du börja skriva, så dyker namn på mottagare upp. I den ursprungliga kursvyn väljer du Till. En lista över alla kursmedlemmar visas. Välj mottagare i den första rutan och klicka på pilen åt höger för att flytta dem till rutan Mottagare.


ULTRA: Meddelanden inom en kurs

Känner du inte igen det? Gå till ”Original”-hjälpen för information om meddelanden inom en kurs.

Gå till sidan Meddelanden i navigeringsfältet i en kurs. Alla dina kursmeddelanden och svar visas. Du kan lätt överblicka hela listan och öppna ett meddelande för att läsa alla svar.

Olästa meddelanden visas först i listan. Alla meddelanden visar skaparens profilbild. Under skaparens namn kan du se hur många deltagare som ingår eller om meddelandet gäller hela klassen.

  1. Visa alla nyheter på ett enkelt sätt. Antal meddelanden visas ovanför listan. Nya svar visas i fetstil.
  2. Skicka ett meddelande. Välj ikonen Nytt meddelande när du vill skicka ett meddelande. Skicka till en person, till flera personer eller till hela klassen.

    Om du har många meddelanden väljer du det antal meddelanden som du vill se per sida för att begränsa ditt fokus.

  3. Ta bort ett meddelande. Använd ikonen Ta bort för att ta bort ett meddelande. Om du får mer svar levereras dessa till dig. Du kan inte redigera eller ta bort enskilda svar i ett meddelande.
  4. Navigera till ett annat meddelande. Meddelanden öppnas i en panel och alla svar visas. Använd ikonerna Visa föregående meddelanden och Nästa meddelande överst när du vill visa föregående eller nästa meddelande i listan.
  5. Lägg till fler personer. När du skapar eller svarar på ett meddelande väljer du ikonen Lägg till deltagare när du vill lägga till ytterligare personer om inte meddelandet skickades till hela klassen. De ursprungliga mottagarna ser en notering i nästa meddelande att du har lagt till nya personer eller hela klassen. De nya mottagarna ser meddelandet från den tidpunkt då de lades till.

ULTRA: Skicka meddelanden

Känner du inte igen det? Gå till "Original"-hjälpen för information om hur du skickar ett meddelande.

När du markerar ikonen Nytt meddelande på sidan Meddelanden öppnas sidan för Nytt meddelande.

Börja skriva för att lägga till mottagare. När du skriver in bokstäver visas motsvarande mottagarnamn så att du lätt kan välja. Du kan fortsätta att lägga till så många namn som du vill eller skicka till hela klassen.

Börja med den viktigaste informationen. Meddelanden har inte rubriker. Mottagarna måste förlita sig på den första delen av ditt meddelande när de väljer vad de ska läsa. Du kan använda redigerarens alternativ för att formatera din text.

Skicka en e-postkopia. Du kan skicka en kopia av ett kursmeddelande via e-post. Det är kanske troligare att kursmedlemmar ser, läser och följer viktiga anslag och kursmeddelanden om de får en kopia i inkorgen. E-postkopior levereras bara om mottagarna har giltiga e-postadresser i sina Blackboard Learn-profiler. När du väljer det här alternativet får alla mottagare en e-postkopia. Mottagare kan se meddelandet i inkorgen, men de kan inte svara på meddelandet via e-post.

Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, till exempel en punktlista.


ULTRA: Skicka meddelanden från deltagarförteckningen

Från deltagarförteckningen kan du skicka ett meddelande till alla som är involverade i din kurs. Klicka på en profilbild för att öppna profilkortet och klicka på kuvertikonen för att öppna panelen Nytt meddelande. Du kan lägga till önskade mottagare till meddelandet.

Meddelanden som du skickar från deltagarförteckningen visas även på sidan Meddelanden.

Mer information om deltagarförteckningen


ULTRA: Aviseringar om nytt meddelande

Känner du inte igen det? Gå till "Original"-hjälpen för information om aviseringar.

Nya meddelanden visas på den globala meddelandesidan.

Din lärare kan välja att skicka en kopia av kursmeddelanden till din e-postinkorg. Du kan endast få en e-postkopia av kursmeddelanden om du har lagt till en giltig e-postadress i din profil, så håll din profil uppdaterad!

Det är bara lärare som kan skicka e-postkopior av kursmeddelanden.