Med hjälp av loggboksverktyget får du ett personligt utrymme där du kan kommunicera privat med din lärare. Du kan även använda en loggbok som ett verktyg för reflektion där du kan lägga upp dina åsikter, idéer och bekymmer vad gäller kurser, eller diskutera och analysera kursrelaterat material. Du kan till exempel beskriva problem du har stött på och hur du löste dem. Din lärare kan begränsa fokus och göra listor över ämnen att diskutera.

Din lärare kan välja att göra loggboksposter offentliga, vilket gör att alla kursmedlemmar kan se alla poster. Du kan läsa vad andra deltagare skrivit och bygga vidare på de idéerna.

När loggböcker används i en gruppyta kan gruppdeltagarna se och kommentera varandras poster i en grupploggbok. Gruppen kan kommunicera med sin lärare som en enda enhet och alla medlemmar kan dra nytta av de inlagda kommentarerna.

Din lärare kan bedöma grupploggböcker och ge alla medlemmar i kursgruppen samma resultat. Loggboksposter kan även användas särskilt för kommunikation. I båda fallen kan du skapa flera poster för ett loggboksämne.


Hitta loggböcker

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om att få tillgång till loggböcker.

Du hittar loggböcker i kursmenyn eller på sidan Verktyg. På sidan med loggböcker klickar du på namnet på det loggboksämne som du vill öppna. Loggboksämnen visas i alfabetisk ordning.


Loggboksämnessidan

Loggboksämnessidan är indelad i två huvuddelar: kursinnehållsramen och marginallisten.

 1. Skapa loggbokspost och Visa utkast: Skapa så många loggboksposter som du vill. Du har också tillgång till poster som du sparat som utkast.
 2. Loggboksinstruktioner: Expandera den här delen för att visa loggboksinstruktionerna och de mål din lärare kan ha lagt till. Dina loggboksposter visas under instruktionerna i kursinnehållsramen.
 3. Kommentera: Lägg till dina funderingar.
 4. Loggboksdetaljer: Expandera delen i marginallisten för att visa loggboksinformation.
 5. Resultat: Den här delen finns bara om din lärare har aktiverat bedömning för loggboken. Du kan se om dina loggboksposter har bedömts.
 6. Index: Visa rubrikerna för valda poster för antingen veckan eller månaden. Detta fastställs av inställningarna som din lärare väljer när loggboken skapas. De senaste postrubrikerna visas först.

Skapa poster i loggböcker

Endast lärare kan skapa loggböcker. När en loggbok skapats kan du skriva poster i den.

 1. Klicka på en loggboksrubrik på listsidan med loggböcker.
 2. Klicka på Skapa loggbokspost på loggboksämnessidan.
 3. Skriv in rubrik och text.
 4. Välj Bläddra på min dator för att ladda upp en fil från datorn. Du kan även bifoga en fil från lagringsplatsen: Kursfiler eller Innehållssamling.

  -ELLER-

  Dra filer från din dator till ”Hot Spot-området” under Bifoga filer. Om webbläsaren tillåter det kan du också dra en mapp med filer. Filerna laddas upp var och en för sig. Om webbläsaren inte tillåter att du skickar in din uppgift efter att du har laddat upp en mapp väljer du Bifoga inte i mappens rad för att ta bort den. Du kan dra filer var för sig och skicka dem igen.

  Du kan inte dra filer som ska laddas upp om din institution använder en äldre version av Blackboard Learn.

  Du kan använda filnamnet eller ange ett annat namn på filen.

 5. Publicera loggboksposten genom att klicka på Skriv post eller klicka på Spara posten som utkast om du vill publicera den senare.

Video: Create a Journal Entry


Watch a video about creating a journal entry

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create a journal entry shows you how to create a journal entry in the original course view.


Visa loggboksutkast

Om du har sparat en loggbokspost för att redigera den senare klickar du på Visa utkast på loggboksämnessidan. Klicka på postens rubrik. Redigera enligt önskemål och publicera sedan.


Kommentera en loggbokspost

Om din lärare tillåter detta kan du kommentera loggboksposter. Du kan lägga till kommentarer efter att din lärare har kommenterat en post för att fortsätta med konversationen.

Du kan inte kommentera andra användares loggboksposter även om loggboken är offentlig. Användare kan endast kommentera andra användares poster om de själva är med i gruppen. Alla gruppmedlemmar och läraren får kommentera enskilda poster i en grupploggbok.


Redigera eller ta bort loggboksinlägg

Din lärare bestämmer om du har tillåtelse att redigera eller ta bort dina loggboksinlägg. Öppna inläggets meny på loggbokens ämnessida och klicka på Redigera eller Ta bort. Borttagningsåtgärden är slutgiltig och går inte att ångra.


Visa loggboksresultat

När din lärare har bedömt dina loggboksposter kan du se ditt resultat på två ställen. Resultatinformationen visas under Resultat på loggbokens ämnessida och i Mina resultat. Du kan även se din lärares återkoppling och datumet då resultatet fastställdes. Mer information finns i avsnittet Resultat.

Kriterier

Om din lärare har kopplat en samling bedömningskriterier till en loggbok och gjort kriterierna tillgängliga kan du se dem genom att klicka på Visa kriterium.


Felsökning

 • Om din lärare tar bort loggboken medan du skriver en post raderas loggboken och alla kommentarer.
 • Om din lärare gör en loggbok otillgänglig medan du lägger upp en post blir loggboken endast synlig för din lärare.
 • Om din lärare ändrar inställningen Tillåt användare att redigera och ta bort poster finns posterna kvar, men du kan inte redigera dem.
 • Om din lärare ändrar inställningen Tillåt användare att ta bort kommentarer finns kommentarerna kvar, men du kan inte redigera dem.

ULTRA: Om loggböcker

Loggböcker ger dig ett personligt utrymme där du kan kommunicera privat med din lärare. Du kan använda en loggbok som ett verktyg för reflektion där du kan lägga upp åsikter, idéer och bekymmer som har med kursen att göra. Du kan även diskutera och analysera kursmaterial. Du kan till exempel beskriva problem du har stött på och hur du löste dem. Läraren kan begränsa fokus och lista ämnena för diskussion.

Din lärare kan bedöma dina loggboksinlägg eller bara använda dem i kommunikationssyfte. I båda fallen kan du skapa flera inlägg i en loggbok.


ULTRA: Komma åt loggböcker

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om att få tillgång till loggböcker.

Om läraren har lagt till förfallodagar kan du komma åt bedömda loggböcker från sidorna för dina Resultat, kalendern och aktivitetsflödet.

Om inlämningsdagen för en bedömd loggbok har passerat får du ett meddelande i avsnittet Viktigt i aktivitetsflödet.

Mer om sena inlämningar

Sidan Kursinnehåll

Du kan även hitta dina loggböcker på sidan Kursinnehåll. En ikon visas bredvid titeln för att ange ny aktivitet.

Läraren kan även organisera loggböcker i mappar och lärmoduler.

Din lärare kan lägga till publiceringsvillkor innan du kan visa en loggbok. Du kan till exempel behöva erhålla ett visst resultat på ett prov innan du kan öppna loggboken.


ULTRA: Lägga till loggboksinlägg och kommentarer

På loggbokssidan ger din lärare vanligen en fråga med instruktioner och filer som du behöver för att börja.

Du kan skapa så många loggboksinlägg som du vill. Du kan även kommentera loggboksinlägg. Du kan lägga till kommentarer efter att din lärare har kommenterat en post för att fortsätta med konversationen.

Om läraren har lagt till ett kriterium för bedömning i en loggbok kan du visa det innan och efter att du har påbörjat inlämningen. Välj Detta objekt bedöms efter kriterier i sidopanelen för att visa kriteriet.

Om du vill kan du visa kriterierna tillsammans med loggboksinstruktionerna. Du kan expandera alla kriterier och visa målnivåerna samt organisera dina försök att uppnå kraven för det bedömda arbetet.

Du kan använda alternativen i redigeraren för att formatera texten, bädda in bilder och bifoga filer. Om du använder redigeraren på en mindre skärm kan du klicka på plusikonen för att visa menyn med alternativ. Det är bara din lärare som kan se innehållet som du lägger till.

Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, som en numrerad lista.

När du skriver i redigeraren visas ordräkningen under redigeraren. När du har sparat visas inte ordräkningen längre.

Mer information om ordräkningen

Avisering om nya kommentarer

Du meddelas i aktivitetsflödet när nya kommentarer görs i din loggbok.

I din loggbok visas antalet kommentarer i en länk under varje inlägg. Etiketten ”Nya” visas med antalet nya kommentarer. Välj länken Visa kommentarer för att öppna kommentarsavsnittet. Välj länken Dölj kommentarer för att dölja kommentarsavsnittet.


ULTRA: Redigera och ta bort inlägg och kommentarer

Lärare kan redigera eller ta bort allas inlägg och kommentarer. Du kan bara redigera eller ta bort dina egna inlägg och kommentarer.

Öppna ett inlägg eller kommentarens meny för att komma åt funktionerna Redigera och Ta bort. Om du eller din lärare tar bort ett inlägg raderas även alla kommentarer om inlägget.


ULTRA: Var är mina loggboksresultat?

Loggboksinlämningar bedöms inte automatiskt. Läraren måste bedöma ditt arbete och lägga upp resultatet.

När din lärare lägger upp resultat visas de i aktivitetsflödet. Välj Visa mina resultat för att se dina resultat.

Mer om aktivitetsflödet

Du kan även komma åt din bedömda inlämning på sidan Kursinnehåll. Välj loggboksrubriken för att öppna panelen Detaljer och Information. Om din lärare har bedömt din inlämning utifrån kriterier kan du välja Det här objektet bedöms med kriterier för att öppna kriterierna vid sidan om loggboken. Just nu kan din lärare inte lägga till resultat på kriteriet men kan använda det som referens.

Dina resultat visas även på den globala sidan och kursresultatsidan.

Mer om hur du visar resultat

Mer information om resultatkapselns färger