I diskussionsforumet växer trådarna när användarna svarar på det inledande inlägget och efterföljande inlägg. Svaren bygger på varandra för att skapa en konversation. När antalet inlägg växer kan du filtrera, sortera och samla ihop inlägg.

Du kan ändra eller ta bort dina svar om läraren tillåter det. Om du lägger upp ett svar av misstag och alternativen för att redigera eller ta bort inte visas kontaktar du läraren.

Mer om att ändra och ta bort svar

Svara på en tråd

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet för information om hur du svarar på en diskussion.

Du kan svara på publicerade trådar, men inte på låsta eller dolda trådar.

 1. Öppna en tråd i ett forum.
 2. På trådens sidan kan du se texten i inlägget och information, som författare och datum för inlägget. Alla svar visas på samma sida som det överordnade inlägget.
 3. Peka på inlägget för att se andra alternativ som Svara, Citat, Redigera, Ta bort och E-post till författaren. Alternativet Citat  inkluderar texten i inlägget som en del av ditt svar. Välj Svara. Om du bara vill visa olästa inlägg i tråden klickar du på länken Olästa. De olästa inläggen visas på en sida.
 4. Sidan expanderar under det inlägg du svarar på. Du kan visa inlägget och öppna redigeraren.
 5. Vid behov redigerar du Ämne. Skriv ditt svar i rutan Meddelande. Du kan även bifoga en fil.
 6. Du kan bifoga en fil efter rutan Meddelande. Markera Bläddra på min dator för att ladda upp en fil från datorn. Eventuellt går det även att ladda upp en fil från kursens fillagringsutrymme: Content Collection.

  Om du bifogar en fil från din dator sparas filen inte i Content Collection.

 7. Klicka på Spara utkast för att spara ett utkast till inlägget eller klicka på Skicka för att publicera ditt svar.

På trådens sida dyker ditt svar upp längst ner i listan. Om du bifogade en fil visas en gemikon intill inläggets rubrik. Om du använde alternativet Infoga/redigera bild  visas bilden med texten.

Mer om att ändra och ta bort svar

Mer information om hur du svarar med JAWS®


Spara ett inlägg som utkast

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om att spara ditt inlägg som ett utkast.

Du kan använda funktionen Spara utkast om du behöver fortsätta med ditt inlägg vid ett senare tillfälle. Det här alternativet sparar dina kommentarer och filer på sidan.

Gå till forumsidan och välj att visa Listvy för att komma åt dina utkast. Peka på Visa och välj Endast utkast för att visa det sparade inlägget.

Öppna sidan Tråd genom att klicka på utkastets namn. När du visar ditt inlägg pekar du på det för att se  Redigera och Ta bort. Om du klickar på Redigera öppnas redigeringsverktyget. När du har gjort dina uppdateringar klickar du på Spara utkast igen för att uppdatera utkastet eller Skicka för att publicera inlägget.

Mer om att spara inlägg som utkast med JAWS


Värdera inlägg

Om din lärare tillåter detta kan du värdera inlägg. Genom att värdera inlägg blir det enklare för användarna att fokusera på inlägg som andra tycker är läsvärda och intressanta.

Deltagarna startar trådar och inkluderar sitt arbete i sitt inledande inlägg. Andra användare kan granska deras arbete, ge det inledande inlägget ett omdöme och lämna kommentarer i ett svar. Även lärare kan värdera inlägg.

 1. Öppna en tråd i ett forum.
 2. När du pekar på trådens resultatyta på trådens sida ändras den och visar Din skattning.
 3. Välj en till fem stjärnor. Du kan när som helst lägga till och ta bort stjärnor.
 4. Det betyg du ger räknas in i det totala betyget där betygen från alla användare räknas ihop.

Mer information om att värdera inlägg med JAWS


ULTRA: Svara på en diskussion

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om hur du svarar på en diskussion.

Via aktivitetsflödet kan du delta i diskussioner för alla dina kurser. Välj en diskussion så öppnas ett lager. Skriv in ditt svar, stäng lagret och återgå till flödet.

Välj ikonen Diskussioner på navigeringsfältet när du vill gå till diskussionssidan. Välj en diskussion som du vill ansluta dig till. Du kanske också kan få åtkomst till en specifik diskussion på Kursinnehållssidan.

Du kan lägga till ett inlägg eller ett svar till en av dina klasskamrater. Du kan använda alternativen i redigeraren för att formatera text. Varje gång du öppnar en diskussion markeras nya svar och inlägg så att du kan se vad som har ändrats sedan ditt senaste besök. Du kan lägga till ett svar, svara någon av dina klasskamrater eller svara på ett annat svar. Läraren kan välja att dölja den här diskussionsaktiviteten tills du lägger in ett svar.

Du behöver inte gå igenom alla kursdiskussionerna för att hitta den som du behöver. Du kan filtrera efter deltagarnamn och visa en lista över inlägg.

Mer om att ändra och ta bort diskussioner

Din lärare kan tilldela dig en grupp för att hjälpa till att fokusera på diskussionen. Den första gången som du tilldelas en gruppdiskussion visas ett meddelande på sidanKursinnehåll. På sidorna Kursinnehåll och Diskussioner står ditt namn efter en gruppdiskussionsrubrik. Namnet på din grupp visas när du öppnar diskussionen, tillsammans med en lista över gruppmedlemmarna.

När du svarar på en gruppdiskussion kan bara dina gruppmedlemmar och din lärare se dina inlägg.

Mer information om gruppdiskussioner


ULTRA: Spara ett inlägg som ett utkast

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om att spara ditt inlägg som ett utkast.

Om du inte är redo att publicera kan du spara inlägget eller svaret som ett utkast. Välj Spara utkast när du har skrivit innehållet. Utkastet visas i diskussionspanelen, men det är bara du som kan se det. När ditt utkast har sparats väljer du Redigera utkast för att fortsätta arbeta. Ditt utkast visas också i deltagarmenyn.