Om din lärare använder grupper för att uppmuntra deltagare att samarbeta i kursarbete kan du tilldelas ett gruppforum. Diskussionens innehåll är endast tillgängligt för gruppmedlemmar och din lärare.

Gruppdiskussioner

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om gruppdiskussioner.

Kursgrupper kan ha sina egna diskussionsforum. Gruppdiskussionsforum är endast tillgängliga för användare som är medlemmar i gruppen. Om det finns ett gruppdiskussionsforum öppnar du det från grupplänken i kursmenyn eller under Mina grupper.

Mer information om hur du hittar dina grupper

I Original-kursvyn är gruppdiskussionsforum separata från det vanliga kursdiskussionsforumet. Medlemmarna i en grupp kan skapa och hantera sina egna forum. Lärare kan välja att bedöma gruppdiskussioner, men varje medlem får ett individuellt resultat.

Mer information om forum


ULTRA: Gruppdiskussioner

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om gruppdiskussioner.

I Ultra-kursvyn finns inget separat område för grupper. Lärare kan istället skapa gruppdiskussioner där du kan samarbeta med andra deltagare.

Diskussioner fungerar som onlineforum om kursinnehållet. Din lärare kan förvänta sig att du ska delta i diskussioner med andra kursmedlemmar och kan bedöma dina bidrag. Det är viktigt att kontrollera i kursbeskrivningen eller med läraren hur diskussioner används i en kurs.

I ultrakursvyn finns inga forum eller trådar i diskussionerna.

Du öppnar en diskussion genom att gå till önskad kurs och klicka på pratbubblan i navigeringsfältet. Välj önskad diskussion i listan som visas. Diskussioner kan också visas tillsammans med annat kursmaterial på sidan Kursinnehåll.

Hur vet jag om jag är i en grupp?

Den första gången som du tilldelas en gruppdiskussion visas ett meddelande på sidanKursinnehåll. På sidorna Kursinnehåll och Diskussioner står ditt namn efter en gruppdiskussionsrubrik. Namnet på din grupp visas när du öppnar diskussionen, tillsammans med en lista över gruppmedlemmarna.

Varje gång du öppnar en diskussion visas nya svar och inlägg så att du kan se alla aktiviteter som har inträffat sedan ditt senaste besök. Du kan även använda ikonen Uppdatera överst i diskussionen för att hämta eventuella svar som gruppmedlemmar har publicerat sedan du öppnade diskussionen.

Du kan publicera ett svar på den ursprungliga frågan eller svara på gruppmedlemmarnas svar. Om du vill gå tillbaka och se dina tidigare svar innan du publicerar kan du välja Spara utkast.

Mer information om att svara på diskussionsinlägg

Bedömda gruppdiskussioner

Om det finns bedömningsinformation i informationen om diskussionen bedöms deltagandet. Din lärare ger dig ett resultat för hela diskussionen och inte för de enskilda inläggen. Om din lärare har kopplat kriterier till diskussionen kan du välja Det här objektet bedöms med kriterier för att visa mer information. Du kan visa bedömningskriterierna innan du lämnar ditt svar.

Du kan skapa och redigera inlägg fram till tidsgränsen för deltagande. Efter tidsgränsen kan du se dina inlägg men inte ändra dem.

Mer information om var du hittar ditt diskussionsresultat