I diskussioner kan kursdeltagarna dela med sig av tankar och idéer om kursmaterialet. I Blackboard Learn kan de som går en kurs diskutera med varandra som i ett klassrum men med fördelen att samtalet inte måste ske synkront. Deltagarna behöver inte vara på samma plats eller i samma tidszon och kan ta tid på sig att tänka igenom sina svar noga.

Diskussioner är bra för följande:

 • Träffa dina kurskamrater för samarbete och socialt samspel.
 • Ställa frågor om hemuppgifter, läsmaterial och kursinnehåll.
 • Visa att du förstår eller kan tillämpa kursmaterial.

Öppna diskussionsforumet

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om hur du öppnar en diskussion.

 1. Du kan hitta diskussionsforumet på två ställen:
  • Välj alternativet Diskussioner i kursmenyn.
  • Välj alternativet Verktyg i kursmenyn och sedan Diskussionsforum.
 2. Huvudsidan för Diskussionsforum öppnas med en lista över tillgängliga diskussionsforum. På den här sidan kan du göra följande:
  1. Öppna ett forum genom att klicka på rubriken. Forumrubriker i fetstil innehåller olästa inlägg.
  2. Välj ett forum för att öppna tråden med inlägg.
  3. Klicka på siffran i kolumnen Olästa inlägg för att snabbt komma åt ett forums olästa meddelanden.

Mer om hur du skriver svar

Kursgrupper kan ha sina egna diskussionsforum. Gruppdiskussionsforum är endast tillgängliga för användare som är medlemmar i gruppen. Om det finns ett gruppdiskussionsforum öppnar du det från grupplänken i kursmenyn eller under Mina grupper.

Mer information om att öppna diskussioner med JAWS®

Du kan ändra eller ta bort dina svar om läraren tillåter det. Om du lägger upp ett svar av misstag och alternativen för att redigera eller ta bort inte visas kontaktar du läraren.

Mer om att ändra och ta bort svar


ULTRA: Öppna en diskussion

Känner du inte igen det? Gå till "Original"-hjälpen om att öppna diskussionsforumet.

Diskussioner är ett onlineforum om kursinnehållet. Läraren kan förvänta sig att du skapar egna diskussioner och deltar i befintliga. Ibland kan diskussioner räknas in i ett deltaganderesultat. Läraren kan även bedöma dina inlägg.

Öppna en diskussion genom att välja ikonen Diskussioner i kursens navigeringsfält. Välj önskad diskussion i den lista som visas. Diskussioner kan också visas tillsammans med annat kursmaterial på sidan Kursinnehåll.

I Ultra-kursvyn finns inga forum eller trådar i diskussionerna.

Varje gång du öppnar en diskussion indikerar ”Nytt” nya inlägg och svar så att du kan se all aktivitet sedan ditt senaste besök.

Din lärare kan begära att du svarar på en diskussion innan du kan läsa andra inlägg och svar. När du ”gör inlägg först” påverkas du inte av dina klasskamraters inlägg. När du öppnar den här typen av diskussion visas ett meddelande: Skriv ett inlägg för att se diskussionsaktivitet. Befintliga inlägg och svar visas efter att du har lagt till ditt inlägg.

Din lärare kan även skapa en gruppdiskussion där du kan diskutera ett ämne med en grupp klasskamrater.

Mer information om gruppdiskussioner


ULTRA: Skapa diskussioner

Du kan skapa diskussioner som dina klasskamrater kan delta i. Din lärare kan ta bort alla diskussioner, reaktioner och svar.

 1. Välj ikonen Diskussioner i navigeringsfältet för din kurs.
 2. Klicka på plustecknet där du vill lägga till diskussionen.
 3. Välj alternativet Lägg till diskussion i menyn. På sidan Ny diskussion ska du ange ett namn på diskussionen och sätt igång den med en fråga, idé eller ett inlägg. Välj diskussionsrubriken noga. När du har valt Spara kan endast din lärare redigera rubriken.

  Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, som en numrerad lista.

 4. Klicka på Spara.

Ändra och ta bort diskussioner

Du kan redigera eller ta bort dina diskussionsinlägg. Öppna menyn för att komma åt Redigera och Ta bort. Om du tar bort ditt inledande inlägg finns alla svar kvar ändå. Systemet visar ett meddelande om borttagningen så att andra vet vad som har gjorts. Kom ihåg: Du kan inte redigera diskussionsrubriken efter att du har skapat den.