I diskussioner kan kursdeltagarna dela med sig av tankar och idéer om kursmaterialet. I Blackboard Learn kan de som går en kurs diskutera med varandra som i ett klassrum men med fördelen att samtalet inte måste ske synkront. Deltagarna behöver inte vara på samma plats eller i samma tidszon och kan ta tid på sig att tänka igenom sina svar noga.

Diskussioner är bra för följande:

 • Träffa dina kurskamrater för samarbete och socialt samspel.
 • Ställa frågor om hemuppgifter, läsmaterial och kursinnehåll.
 • Visa att du förstår eller kan tillämpa kursmaterial.

Öppna diskussionsforumet

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om hur du öppnar en diskussion.

 1. Du kan hitta diskussionsforumet på två ställen:
  • Välj alternativet Diskussioner i kursmenyn.
  • Välj alternativet Verktyg i kursmenyn och sedan Diskussionsforum.
 2. Huvudsidan för Diskussionsforum öppnas med en lista över tillgängliga diskussionsforum. På den här sidan kan du göra följande:
  1. Öppna ett forum genom att klicka på rubriken. Forumrubriker i fetstil innehåller olästa inlägg.
  2. Välj ett forum för att öppna tråden med inlägg.
  3. Klicka på siffran i kolumnen Olästa inlägg för att snabbt komma åt ett forums olästa meddelanden.

Mer om hur du skriver svar

Kursgrupper kan ha sina egna diskussionsforum. Gruppdiskussionsforum är endast tillgängliga för användare som är medlemmar i gruppen. Om det finns ett gruppdiskussionsforum öppnar du det från grupplänken i kursmenyn eller under Mina grupper.

Mer information om att öppna diskussioner med JAWS®

Du kan ändra eller ta bort dina svar om läraren tillåter det. Om du lägger upp ett svar av misstag och alternativen för att redigera eller ta bort inte visas kontaktar du läraren.

Mer om att ändra och ta bort svar


ULTRA: Öppna en diskussion

Känner du inte igen det? Gå till "Original"-hjälpen om att öppna diskussionsforumet.

Diskussioner fungerar som onlineforum om kursinnehållet. Läraren kan förvänta sig att du skapar egna diskussioner och deltar i befintliga. Ibland kan diskussioner räknas in i ett deltaganderesultat. Läraren kan även bedöma dina inlägg. Det är viktigt att kontrollera i kursbeskrivningen eller med läraren hur diskussioner används i en kurs.

Öppna en diskussion genom att välja ikonen Diskussioner i kursens navigeringsfält. Välj önskad diskussion i den lista som visas. Diskussioner kan också visas tillsammans med annat kursmaterial på sidan Kursinnehåll. Varje gång du öppnar en diskussion visas nya svar och inlägg så att du kan se alla aktiviteter som har inträffat sedan ditt senaste besök.

Läraren kan begära att du svarar på diskussionen innan du kan läsa andra svar och inlägg. Genom att dölja dina klasskamraters svar innan du svarar uppmuntrar läraren dig till att skriva ett eget svar utan att du påverkas av andra. När du öppnar den här typen av diskussion visas ett meddelande om att innehållet visas efter ditt svar.

I Ultra-kursvyn finns inga forum eller trådar i diskussionerna.

Din lärare kan även skapa en gruppdiskussion där du kan diskutera ett ämne med en grupp klasskamrater.

Mer information om gruppdiskussioner

Hur vet jag om en diskussion bedöms?

Om det finns bedömningsinformation i informationen om diskussionen bedöms deltagandet. Läraren sätter ett resultat för hela diskussionen, inte för varje enskilt inlägg.

Du kan skriva och ändra inlägg fram till tidsgränsen för deltagande. Efter tidsgränsen kan du se dina inlägg men inte ändra dem.

Om din lärare har kopplat kriterier till diskussionen kan du välja Det här objektet bedöms med kriterier för att visa mer information. Du kan visa bedömningskriterierna innan du lämnar ditt svar.

Sena inlämningar

Om din lärare har ställt in det, kan du se ett nollresultat för kursarbete som inte har lämnats in innan förfallodagen. Du kan fortfarande göra arbetet för att uppdatera ditt resultat. Din lärare avgör vilka resultatavdrag som gäller för sena inlämningar.

Du kan se ditt nollresultat på sidan Resultat och i panelen Detaljer och information för diskussionen.

Du får ett meddelande om ett nollresultat i ditt flöde.


ULTRA: Skapa diskussioner

Du kan skapa diskussioner som dina klasskamrater kan delta i. Din lärare kan ta bort alla diskussioner, reaktioner och svar.

 1. Välj ikonen Diskussioner i navigeringsfältet för din kurs.
 2. Klicka på plustecknet där du vill lägga till diskussionen.
 3. Välj alternativet Lägg till diskussion i menyn. På sidan Ny diskussion ska du ange ett namn på diskussionen och sätt igång den med en fråga, idé eller ett inlägg.
 4. Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, som en numrerad lista.

 5. Klicka på Spara när det du har skrivit är klart att visas för andra.

Välj diskussionsrubriken noga. När du har valt Spara kan endast din lärare redigera rubriken. 

Ändra och ta bort diskussioner

Du kan redigera eller ta bort dina diskussionsinlägg. Öppna menyn för att komma åt funktionerna Redigera och Ta bort. Om du tar bort ditt inledande svar finns alla svar kvar ändå. Systemet visar ett meddelande om borttagningen så att andra vet vad som har gjorts. Du kan inte redigera diskussionsrubriken efter att du har skapat den.