Diskussioner

På den här sidan

  I diskussioner kan kursdeltagarna dela med sig av tankar och idéer om kursmaterialet. I Blackboard Learn kan de som går en kurs diskutera med varandra som i ett klassrum men med fördelen att samtalet inte måste ske synkront. Deltagarna behöver inte vara på samma plats eller i samma tidszon och kan ta tid på sig att tänka igenom sina svar noga.

  Diskussioner är bra för följande:

  • Träffa dina kurskamrater för samarbete och socialt samspel.
  • Ställa frågor om hemuppgifter, läsmaterial och kursinnehåll.
  • Visa att du förstår eller kan tillämpa kursmaterial.

  Öppna diskussionsforumet

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet för information om hur du öppnar en diskussion.

  1. Du kan hitta diskussionsforumet på två ställen:
   • Välj alternativet Diskussioner i kursmenyn.
   • Välj alternativet Verktyg i kursmenyn och sedan Diskussionsforum.
  2. Huvudsidan för Diskussionsforum öppnas med en lista över tillgängliga diskussionsforum. På den här sidan kan du göra följande:
   1. Öppna ett forum genom att klicka på rubriken. Forumrubriker i fetstil innehåller olästa inlägg.
   2. Välj ett forum för att öppna tråden med inlägg.
   3. Klicka på siffran i kolumnen Olästa inlägg för att snabbt komma åt ett forums olästa meddelanden.

  Mer om hur du skriver svar

  Kursgrupper kan ha sina egna diskussionsforum. Gruppdiskussionsforum är endast tillgängliga för användare som är medlemmar i gruppen. Om det finns ett gruppdiskussionsforum öppnar du det från grupplänken i kursmenyn eller under Mina grupper.

  Mer om att öppna diskussioner med JAWS

  Du kan ändra eller ta bort dina svar om läraren tillåter det. Om du lägger upp ett svar av misstag och alternativen för att redigera eller ta bort inte visas kontaktar du läraren.

  Mer om att ändra och ta bort svar


  ULTRA: Öppna en diskussion

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen om att öppna diskussionsforumet i originalgränssnittet.

  Diskussioner fungerar som onlineforum om kursinnehållet. Läraren kan förvänta sig att du skapar egna diskussioner och deltar i befintliga. Ibland kan diskussioner räknas in i ett deltaganderesultat. Läraren kan även bedöma dina inlägg. Det är viktigt att kontrollera i kursbeskrivningen eller med läraren hur diskussioner används i en kurs.

  Du öppnar en diskussion genom att gå till önskad kurs och klicka på pratbubblan i navigeringsfältet. Välj önskad diskussion i listan som visas. Diskussioner kan också visas tillsammans med annat kursmaterial på sidan Kursinnehåll. Varje gång du öppnar en diskussion visas nya svar och inlägg så att du kan se alla aktiviteter som har inträffat sedan ditt senaste besök.

  Läraren kan begära att du svarar på diskussionen innan du kan läsa andra svar och inlägg. Genom att dölja dina klasskamraters svar innan du svarar uppmuntrar läraren dig till att skriva ett eget svar utan att du påverkas av andra. När du öppnar den här typen av  diskussion visas ett meddelande om att innehållet kommer att bli synligt efter ditt svar.

  I ultrakursvyn finns inga forum eller trådar i diskussionerna.

  Hur vet jag om en diskussion bedöms?

  Om det finns bedömningsinformation i informationen om diskussionen bedöms deltagandet. Läraren sätter ett resultat för hela diskussionen, inte för varje enskilt inlägg. Du kan skriva och ändra inlägg fram till tidsgränsen för deltagande. Efter tidsgränsen kan du se dina inlägg men inte ändra dem.

  Gruppdiskussioner

  Läraren kan skapa gruppdiskussioner så att du kan diskutera ett ämne med en mindre grupp av kurskamrater.

  Första gången du tilldelas en gruppdiskussion visas ett meddelande om det på sidan Kursinnehåll. Namnet på gruppen visas på diskussionssidan, tillsammans med en lista över alla deltagare i gruppen.

  Gruppdiskussioner kan i dagsläget inte bedömas.


  ULTRA: Skapa diskussioner

  1. Klicka på pratbubblan i navigeringsfältet för kursen.
  2. Klicka på plustecknet där du vill lägga till diskussionen.
  3. Klicka på Diskussion. Ange ett namn på diskussionen och sätt igång den med en fråga, idé eller inlägg.

   Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, som en numrerad lista.

  4. Klicka på Spara när det du har skrivit är klart att visas för andra.

  Ändra och ta bort diskussioner

  Du kan ändra och ta bort diskussioner. Om du klickar på ikonen för fler alternativ visas alternativen Redigera och Ta bort. Om du tar bort ditt inledande svar finns alla svar kvar ändå. Ett meddelande om borttagningen visas så att andra vet vad som har gjorts.