Om din lärare har tilldelat närvaroresultat kan du se ditt övergripande närvaroresultat och detaljerade poster.

Lärare kan varje gång klassen ses markera om du har varit närvarande, sen, frånvarande eller haft beviljad frånvaro. Varje status tilldelas en procentandel av 100. Ditt sammanlagda närvaroresultat baseras på 100 procent.

Din lärare kan låta ditt närvaroresultat ingå i en del av ditt övergripande kursresultat. Vissa institutioner och program har närvaropolicyer som kräver att läraren registrerar hur många klassmöten deltagare har missat.

Kontrollera dina närvaranderesultat

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om att kontrollera ditt närvaroresultat.

Om du vill se ditt övergripande närvaroresultat för en kurs som du går klickar du på Mina resultat i kursmenyn eller på sidan Verktyg. Ditt närvaroresultat visas på flikarna Alla och Bedömda.

Din lärare ställer in vilka länkar som ska visas på kursmenyn.

Välj länken Närvaro för att visa detaljer för alla kursmöten. Du kan se en sammanfattning och enkelt få reda på hur många möten som du har missat.

Din lärare kan låta ditt närvaroresultat ingå i beräkningen av ditt övergripande resultat. Om din lärare har angivit en viktad totalsumma och gjort den tillgänglig kan du klicka på länkenBedömningsvillkor för att se hur olika objekt och kategorier är viktade.

Video: Check Attendance Grades in the Original Course View


Watch a video about checking attendance grades

Doesn't seem familiar? Jump to the "Ultra" video about checking your attendance grade.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Check Attendance Grades shows you how to check your attendance grades.


ULTRA: Kontrollera dina närvaranderesultat

Känner du inte igen det? I hjälpen för Original finns information om hur du kontrollerar ditt närvaroresultat.

Du kan komma åt din övergripande närvaro för en kurs från följande kursområden:

  • Sidan Kursresultat
  • Sidan med globala resultat
  • Sidan med kursinnehåll
  • Aktivitetsflöde

Sidan med kursresultat

Klicka på ikonen Kursadministration och resultat i navigeringsfältet för en kurs för att komma till sidan Kursresultat och se ditt övergripande närvaroresultat. Välj Närvaro för att öppna upp panelen för att visa detaljerna för alla kursmöten. Du kan se en sammanfattning och enkelt få reda på hur många möten som du har missat.

Mer information om sidan Kursresultat

Sidan med globala resultat

Klicka på  Resultat i listan där ditt namn visas.

Dina resultat sorteras i alfabetisk ordning efter kurs och termin. Klicka på länken Närvaro om du vill visa detaljerad information.

Mer information om sidan med globalaresultat

Sidan med kursinnehåll

När din lärare har tilldelat närvaroresultat kan du se detaljerad information på sidan Kursinnehåll. Klicka på länken Närvaro i panelen Information och åtgärder.

Aktivitetsflöde

Du kan se ditt övergripande närvaroresultat i ditt aktivitetsflöde, men du kan inte komma åt mer information därifrån.

Mer om aktivitetsflödet


ULTRA: Närvaroresultat och ditt sammanlagda resultat

Din lärare kan låta ditt närvaroresultat ingå i beräkningen av ditt övergripande resultat.

Genom det övergripande resultatet kan du se hur du ligger till i dina kurser. Du kan se om du är på rätt väg mot det resultat som du siktar på eller om du måste förbättra dig.

Om läraren har lagt in det övergripande resultatet visas det på sidan Resultat och i kursen på sidan Kursresultat. Om du klickar på resultatet visas mer information om hur det har räknats fram.

I panelen Övergripande resultat visas hur inlämnade objekt och kategorier är viktade. Den procentsats som anges vid varje post visar hur mycket den bidrar till beräkningen av ditt sammanlagda resultat.

Mer om det sammanlagda resultatet

Video: Check Attendance Grades in the Ultra Course View


ULTRA: Watch a video about checking attendance grades

Doesn't seem familiar? Jump to the "Original" video about checking your attendance grade.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Check Attendance Grades shows you how to check your attendance grades.