Resultat

På den här sidan

  Var finns mina resultat?

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet för information om hur du kan se resultaten.

  Du kan se alla resultat för alla dina kurser eller för en kurs i taget.

  Om du vill se resultaten för alla kurser du går samtidigt klickar du på pilen bredvid ditt namn längst upp till höger. Välj alternativet Mina resultat i menyn. Du kan sortera resultaten efter Alla kurser eller Senast bedömd. Om det inte har kommit några resultat för ett arbete ännu visas resultatstatusikoner. Om du klickar på ett arbete visas mer information.

  Om du vill se resultat för en kurs som du har öppen klickar du på Mina resultat i kursmenyn eller på sidan Verktyg.

  Din lärare ställer in vilka länkar som ska visas på kursmenyn.

  Mer om hur du visar dina resultat med JAWS®


  Sidan Mina resultat

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet för information om hur du visar resultat.

  På sidan Mina resultat kan du se alla arbeten och resultat för den kurs som du är i. Om det inte har kommit några resultat för ett arbete ännu visas resultatstatusikoner.

  Du kan filtrera och sortera vyn.

  Om du klickar på ett arbete visas mer information. Din lärare kan till exempel skriva kommentarer och markera text i ditt dokument. Om du klickar på en uppgift visas sidan Granska sändningshistorik för uppgiften. Här kan du se resultatet, anteckningar och kommentarer. Om den inlämnade filen inte öppnas automatiskt i webbläsaren har institutionen inaktiverat möjligheten att öppna filer i webbläsaren.

  Mer om webbläsarvisning

  Om läraren använde kriterier för att bedöma ett arbete kan du klicka på Visa kriterium och se mer information.

  Om du klickar på pratbubblan visas lärarens kommentarer i en popupruta.


  Vad betyder ikonerna?

  Om läraren inte har lagt in resultat än visas resultatstatusikoner.

  Ikoner i Mina resultat
  IkonBeskrivning
  -Ingen information tillgänglig.
  Du har slutfört arbetet, men inga resultat ges för sådant som enkäter.
  Du har lämnat in arbetet. Inlämningen väntar på att bedömas.
  ResultatKlicka på resultatet så visas information.
  Du håller på med arbete men har inte lämnat in något än.
  Resultatet för det här arbetet är undantaget. Du behöver inte lämna in något.
  Ett fel har uppstått. Kontakta din lärare.
  Arbetet bedömdes anonymt. Visas för inlämningar där läraren bedömde arbetet med kursdeltagarens namn dolt.
  Om du klickar på ikonen visas lärarens kommentarer.

  Avisering om nyinlagda resultat

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet för information om nyinlagda resultat.

  I menyn bredvid ditt namn kan du se om det har kommit nya resultat.

  Om det står en siffra på Mina resultat-ikonen har det kommit nya resultat eller nya arbeten som ska lämnas in. Du kan välja om du vill ha aviseringar om resultat via e-post eller sms om institutionen tillåter det.

  Mer om att ställa in aviseringar


  Inlämningskvitton

  Om institutionen tillåter det får du e-postmeddelanden om alla inlämnade uppgifter och prov med information om till exempel namn och storlek på bifogade filer. För gruppuppgifter får alla medlemmar i din grupp ett meddelande när en medlem skickar in material för gruppen.

  När e-postaviseringar är avstängda kan du se kvitton när som helst på sidan Mina resultat i inlämningsområdet.

  Mer om att skicka in uppgifter


  ULTRA: Resultat för alla kurser

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet för information om hur du visar resultat för alla kurser.

  Klicka på Resultat i listan där ditt namn står överst.

  Dina resultat sorteras i alfabetisk ordning efter kurs och termin. Välj valfritt objekt i valfri kurs för att se detaljer.

  Vill du köra igång direkt och fokusera på en kurs? Välj ett kursnamn för att gå till kursens resultatsida. Det finns två olika typer av kurser.

  Bredvid kursnamnet ser du det övergripande resultatet. Markera det övergripande resultatet för att se hur det har räknats fram.

  Mer om det övergripande resultatet


  ULTRA: Resultat inom en kurs

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Original om att visa resultat inom en kurs.

  1. Du kan öppna sidan för dina Kursresultat på navigeringsfältet i en kurs. Om du väljer ikonen Kursadministration och resultat visas de resultat som läraren har lagt upp.
  2. I det övergripande resultatet räknas allt du har gjort hittills in. Om du väljer det färgade resultatfältet kan du se hur det övergripande resultatet har räknats fram. Din lärare kan välja att inte lägga upp övergripande resultat.
  3. För varje post i listan kan du se status och hur många försök du har kvar. Du kan se hur många försök du har påbörjat, lämnat in i tid och om några inlämningar är eller kommer att bli försenade. Inlämningsinformationen visas i rött om sista inlämningsdag har passerat.

   Om du bara har ett försök på dig och skickar in före inlämningsdagen finns det ingen andra rad med text för det arbetet.

  4. Om du väljer ett arbete i listan öppnas panelen Detaljer och information där du kan se aktuellt resultat och hur det har räknats fram. Du kan även se hur många försök du har på dig och om några inlämningar är eller kommer att bli försenade.
  5. Om sista inlämningsdag har passerat får du information om att nästa försök kommer att markeras som försenat.
  6. Om du väljer det färgade resultatfältet öppnas inlämningen. Om du har gjort flera inlämningar öppnas inlämningspanelen.

  I inlämningspanelen väljer du det försök du vill se. Inlämningen öppnas och du kan se resultatet och hur det har räknats fram, gå igenom arbetet och se lärarens kommentar genom att expandera fältet Feedback.

  Mer om hur försenade arbeten visas

  Du kan också se kommentarer som läraren har skrivit i de dokument som du har laddat upp tillsammans med inlämningen. Eventuellt öppnas filen direkt i webbläsaren. Om filen inte visas på inlämningssidan kan du välja ikonen för fler alternativ bredvid filnamnet. Om du väljer Visa fil öppnas filen i webbläsaren och du kan se kommentarerna där.

  Om du inte ser alternativet Visa fil har din institution inte aktiverat funktionen för webbläsarvisning.

  Mer om visa infogad återkoppling


  ULTRA: Avisering om nyinlagda resultat

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet för information om nyinlagda resultat.

  När du loggar in visas aktivitetsflödet. När resultat har lagts in visas det i aktivitetsflödet. Du kan se resultatet genom att klicka på Visa resultat. Om läraren har skrivit kommentarer ser du dem under namnet på det inlämnade arbetet.

  Mer om aktivitetsflödet

  Du kan även gå till inlämnade arbeten från en kurs för att se resultatet och lärarens kommentarer i rätt sammanhang.

  I nuläget kan du inte få aviseringar om nyinlagda resultat via e-post eller sms.


  ULTRA: Övergripande resultat

  Genom det övergripande resultatet kan du se hur du ligger till i dina kurser. Du kan se om du är på rätt väg mot det resultat som du siktar på eller om du måste förbättra dig.

  Om läraren har lagt in det övergripande resultatet visas det på sidan Resultat och i kursen på sidan Kursresultat. Om du klickar på resultatet visas mer information om hur det har räknats fram.

  I panelen Övergripande resultat visas hur inlämnade arbeten och kategorier är viktade. Läraren kan bestämma att vanliga tester ska väga tyngre än till exempel läxor eller snabbprov. Nedanför varje post står en procentandel som visar hur mycket just det här arbetet bidrar till det övergripande resultatet.

  Om dina lärare beslutar att sätta ett annat övergripande resultat än det som räknats fram automatiskt visas ett meddelande längst upp i den här panelen. Eventuellt står det fortfarande ett resultat här eller en resultatavisering som visar att din insats i kursen har fått en unik bedömning. I resultataviseringar kan läraren skriva till exempel undantas, dragits tillbaka ellerslutfördes inte eller en egen anmärkning.


  ULTRA: Resultat och återkoppling

  Du kan se dina resultat omedelbart om alla frågor bedöms automatiskt. Lärarna måste dock bedöma vissa frågetyper manuellt, till exempel uppsatser, och sedan lägga upp provresultatet samt återkopplingen. Dina resultat visas även på den globala sidan och kursresultatsidan.

  Mer om hur du visar resultat

  Du kan även gå till bedömningen inifrån en kurs och se resultat och lärarens kommentarer i sitt sammanhang. Om du väljer ett prov eller en uppgift på sidan Kursinnehåll öppnas panelen Detaljer och information. Om du klickar någonstans under rubriken Bedömning kan du se vad du har lämnat in, de rätta svaren om sådana finns och ditt resultat och kommentarer. Om din lärare lämnade återkoppling klickar du på pratbubblan för att visa den.

  För flervalsfrågor kan du välja Visa andra alternativ för att granska svarsalternativen.

  Resultatfärgen för varje fråga och slutresultatet baseras på det bedömningsschema din lärare väljer. Färgerna kopplas till exempel till ett typiskt bedömningsschema på följande sätt:

  • >90 % = grönt
  • 89–80 % = gult/grönt
  • 79–70 % = gult
  • 69–60 % = orangefärgat
  • 59–50 % = rött

  Om din lärare måste bedöma frågor i det inlämnade arbetet står det Väntande under Bedömning.