I en studie bland kursdeltagare som läste onlinekurser på amerikanska community college mellan 2001 och 2010 (Fetzner, 2013) var de tre vanligaste orsakerna till att de inte lyckades med onlinekurserna:

  1. Jag låg efter och det var för svårt att komma ifatt.
  2. Jag hade personliga problem (hälsa, arbete, barntillsyn).
  3. Jag klarade inte av att studera i kombination med ansvar för arbete eller familj.

Låt inte det här hända dig! Använd dessa tips och skriv din egen framgångshistoria!


Följ schemat

Tänk inte ”Jag kan alltid ta igen det senare”. Var noga med att följa schemat. Organisera ditt arbete noggrant även om det finns en viss flexibilitet i online-kurser.

Ta en titt innan du börjar. Om det finns möjlighet för en så kallad ”förhandsgranskningsvecka” innan en onlinekurs börjar kan du läsa kursbeskrivningen, titta på schemat och öva på att navigera i Blackboard.

Skapa en huvudkalender. Skriv ut kursschemat och kursbeskrivningen och skriv in viktiga datum för när arbete ska vara klart i en huvudkalender, inklusive tid och tidszoner. Huvudkalendern kan vara i digitalt format eller en papperskopia. Använd det som är mest praktiskt för dig.

Använd de inbyggda verktygen. Kursarbeten som bedöms, till exempel prov, inlämningsuppgifter och bedömda diskussioner, läggs automatiskt in kalendern i Blackboard. Du kan även importera din kurskalender till externa kalendrar som till exempel Google Kalender. Använd Min Blackboard varje dag – Du kan se påminnelser om sista inlämningsdag och andra aviseringar i Uppdateringar, kursinteraktioner i Inlägg, och dina senaste poäng i Mina resultat.

Logga in i god tid och regelbundet. I början av varje vecka eller block är det bäst att gå igenom alla kursaktiviteter och uppgifter som ska lämnas in den veckan. Om du har några frågor ska du ställa dem i början av veckan så att du fortfarande kan slutföra arbetet i tid.

Förutse tekniska problem. Lagra telefonnumret till lärosätets IT-support samt webbplatsens URL på din mobil och skriv även ner informationen. På så sätt kan du få teknisk support även om datorn inte fungerar. Eftersom du kan få åtkomst till din Blackboard-kurs från valfri internetansluten dator eller enhet, är datorproblem i regel inte någon godtagbar orsak för att lämna in arbetet sent. Ha en alternativ metod att slutföra arbete. Du kan till exempel använda ett datalabb eller en kamrats bärbara dator. Om du behöver anvisningar om hur ett verktyg används i Blackboard kan du läsa på http://sv-se.help.blackboard.com/.

Om du kommer efter ...... och inte hinner ikapp i kursen trots att du verkligen försöker bör du be din lärare om hjälp så fort som möjligt.


Planera för det oplanerade

Alla deltagare har personliga problem vid något tillfälle. Skillnaden mellan att på ett framgångsrikt sätt lösa problemen och att misslyckas, är hur du förutser och hanterar oväntade händelser i livet.

Tala med läraren. Om det händer något i privatlivet som påverkar dina studier måste du kontakta dina lärare så fort som möjligt och berätta hur det ligger till. Kommunicera regelbundet med dina lärare, även om du inte upplever problem.

Be om hjälp. Det finns en mängd olika studenttjänster på högskolor och universitet, till exempel rådgivning och studievägledning, så använd de här avdelningarna och be om hjälp om du upplever personliga problem.

Skapa en buffert. Ofta är det inte en fråga om något händer i privatlivet som påverkar studierna, utan när något händer. Planera framåt och räkna med en tidsbuffert så att du kan slutföra kursarbetet varje vecka, även om en personlig nödsituation skulle uppstå.

Tidsplanering är a och o. Disponera och planera tiden väl så att du inte väntar med studiearbetet till sista minuten. Använd den inbyggda kalendern och Min Blackboard-verktygen som beskrevs i förra avsnittet för att prioritera uppgifter.


Planera kursarbetet så att det passar din vardag

Du måste lägga ner energi på att få balans mellan kursarbetet och dina övriga uppgifter, men du klarar det!

Sätt upp mål. Sätt upp långsiktiga och kortsiktiga mål för när studiearbetet ska vara klart. Oavsett om det gäller att slutföra en examen eller ett certifikat, eller att göra några kurser för att utvecklas personligt eller i yrkeslivet, ska du planera den tid det kommer att ta att uppnå dina mål samtidigt som du hanterar dina andra ansvarsområden. Anmäl dig inte till fler kurser än du rimligen klarar av.

Integrera personliga kalendrar och kurskalendrar. Skriv en att göra-lista med prioriteringsordning och se till att ha en huvudkalender i digitalt format eller i pappersformat, beroende på vad du tycker är mest praktiskt. Då blir det lättare att få en ”helhetsbild” över alla studieuppgifter som ska lämnas in i kombination med privata åttaganden. Om du tidigt vet att en viss vecka har väldigt många ansvarsuppgifter, kan du planera att slutföra ditt studiearbete tidigare så att du kan uppfylla alla tidsgränserna i kursen.

Du kan importera kurskalendrar från Blackboard till externa kalenderprogram.


Källa

Fetzner, M. (2013). What Do Unsuccessful Online Students Want Us To Know? JALN 17(1), 13–27.

Medskapare

Marie Fetzner, Ed. D. | Monroe Community College | Rochester, New York