Om du är kursdeltagare har du kommit rätt!
Lärare bör läsa den lärarspecifika kursinformationen.
Administratörer bör läsa den särskilda administratörspecifika kursinformationen.

Utforska fliken Kurser

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om kurslistan.

På fliken Kurser finns en lista över de kurser där du är inskriven. Glöm inte att din institution kan ha ändrat namnen på flikarna.

 1. Kurssökning: Du kan söka efter en kurs och förhandsgranska kursen om det tillåts. Ange ett sökord eller en textsträng i rutan och klicka på . Resultatet visas på sidan Bläddra i kurskatalog.
 2. Kurslista: Från listan kommer du åt alla kurser där du är inskriven eller undervisar. Till exempel, om du är en deltagare i två kurser och en assistent i en kurs, delas din kurslista upp i kurser som du är inskriven i och kurser där du är assistent.
 3. Kurskatalog: Du kan söka efter kurser eller organisationer i katalogen. Välj en kategorilänk eller klicka på Bläddra i kurskatalog för att börja sökningen.

Om ditt lärosäte använder community engagement visas alla organisationer i kategorier i organisationskatalogen, till exempel organisationstyp eller terminstillgänglighet.

Gäster kan bläddra i katalogen och förhandsgranska kurser. Gäster har inte åtkomst till hela kursen. Lärarna avgör om användare ska kunna förhandsgranska en kurs innan de anmäler sig.

Ditt lärosäte kan välja att använda en annan katalog eller ingen katalog alls.


Vill du lägga till eller ta bort en kurs?

Kursinskrivningar hanteras av ditt lärosäte. Om du är inskriven i en kurs men inte kan se den i kurslistan eller om du är inskriven i fel kurs kan du kontakta ditt lärosäte för att få hjälp.

Du kan kan inte bort gamla eller oönskade kurser men du kan dölja dem så att de inte visas i vyn.

Ditt lärosäte styr alla alternativ i Blackboard Learn™, däribland om du ska kunna anpassa moduler. Om du inte kan genomföra stegen ska du kontakta ditt lärosäte för att få hjälp.


Dölja en kurs i din lista

Du kan använda samma steg för att dölja en kurs från fliken Kurser eller modulen Mina kurser på fliken Min institution.

 1. Klicka på kugghjulsikonen som visas när du håller muspekaren över modulen.
 2. Leta upp raden för kursen som du vill dölja och avmarkera kryssrutan i kolumnen Kursnamn.
 3. Kontrollera att alla kryssrutor har avmarkerats i den kursens rad.
 4. Upprepa för alla kurser som du vill dölja.
 5. Klicka på Skicka.

Bläddra i kurskatalogen

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om kurskatalogen.

Du kan använda kurskatalogen för att bläddra bland kurserna på ditt lärosäte. Du kan hitta kurskatalogen på fliken Kurser. Välj Bläddra i kurskatalog för att komma igång.

I katalogen kan du söka efter kurser utifrån följande fält:

 • Kurs-ID
 • Kursnamn
 • Kursbeskrivning
 • Kurslärare
 • Termin för kursen

När du har valt fälttyp anger du ett sökord eller en fras. Sökningen hittar som standard alla kurser som innehåller ditt sökord. Du kan ändra den här metoden och istället söka efter kurser som är lika med eller börjar med ditt sökord. Du kan även välja Ej tom för att se hela listan med tillgängliga kurser.

Välj Sök för att börja söka. Om din resultatlista är för lång kan du filtrera resultaten med hjälp av filtret Skapad den. Välj ett datum och om kursen som du letar efter skapades före eller efter det valda datumet.


ULTRA: Utforska kurssidan

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om kursfliken.

I listan där ditt namn visas kan du se en lista över dina kurser.

På sidan Kurser kan du komma åt alla dina kurser. Du kan vara inskriven på vissa kurser med Ultra-kursvyn och andra med den ursprungliga kursvyn. Kurskort markeras som originalkursvyn när de levereras i det här formatet.

Ditt lärosäte bestämmer vilken sida som visas efter att du har loggat in. I nuläget kan du inte dölja kurskort men du kan använda filtreringsfunktionen för att begränsa vyn.

Du kan visa sidan Kurser som lista eller rutnät. Varje kurskort innehåller kurs-ID, kursens namn och namnet på läraren. Om din kurs har fler än en lärare väljer du Flera lärare för en lista. Välj Mer information om du vill se beskrivning och schema, om det har lagts till.

Du kan se icke tillgängliga kurser i kurslistan men du kan inte öppna dem. Icke tillgängliga kurser visas med en låsikon.

Använd sökfältet eller filtret överst på sidan för att begränsa vad som visas. Använd sökfunktionen för att hitta kurserna på den aktuella sidan.

Flytta mellan tidigare, nuvarande och kommande kurser. Om du har många kurser kan du även välja hur många kurser som ska visas på varje sida. Längst upp i listan finns en sidväljare för navigering i listor över flera sidor.

Om du öppnar en kurs ofta kan du välja stjärnikonen för att lägga till den i dina favoriter. Den visas då längst upp i din kurslista. Nu behöver du inte leta efter den! Klicka på stjärnikonen igen för att ta bort kursen från dina favoriter när du inte behöver arbeta i den lika ofta.

Du kan inte ändra ordningen på kurser i listan. Kurser listas i bokstavsordning och grupperas efter termin med de senaste kurserna först. Dina favoriter visas längst upp på sidan.

Hur fungerar terminer?

Terminer är bestämda tidsperioder som underlättar för lärosäten att organisera kurser efter en akademisk kalender. Ditt lärosäte kan använda terminer för att gruppera kurser och kontrollera tillgängligheten.

Terminens start- och slutdatum avgör vilka kurser som visas på Kurssidan:

 • Om en termin är slut visas kursen under Tidigare kurser med terminsnamnet som sidrubrik. Du har inte tillgång till dessa kurser.
 • Om terminen pågår visas kursen under Aktuella kurser med terminsnamnet som en grupp.
 • Om terminens start- och slutdatum båda ligger i framtiden visas kursen underKommande kurser med terminsnamnet som en grupp. Du har inte tillgång till dessa kurser.

Om din kurs inte är kopplad till en termin eller använder anpassade start- och slutdatum och är aktiv, visas den under gruppen Assorted dates (Blandade datum) på sidan Aktuella kurser. Kurser utan terminer visas på sidan Tidigare kurser när de har avslutats eller på sidan Kommande kurser om de startar i framtiden.


ULTRA: Bläddra i kurskatalogen

Känner du inte igen det? Gå till "Original"-hjälpen för information om kurskatalogen.

Du kan använda kurskatalogen för att bläddra bland kurserna på ditt lärosäte. Du kan hitta kurskatalogen på sidan Kurser.

I katalogen kan du söka efter kurser utifrån följande fält:

 • Kurs-ID
 • Kursnamn
 • Kursbeskrivning
 • Kurslärare
 • Termin för kursen

När du har valt fälttyp anger du ett sökord eller en fras. Sökningen hittar som standard alla kurser som innehåller ditt sökord. Du kan ändra den här metoden och istället söka efter kurser som är lika med eller börjar med ditt sökord. Du kan även välja Ej tom för att se hela listan med tillgängliga kurser.

Välj Sök för att börja söka. Om din resultatlista är för lång kan du filtrera resultaten med hjälp av filtret Skapad den. Välj ett datum och om kursen som du letar efter skapades före eller efter det valda datumet.

Välj en kurs i resultaten för att förhandsgranska innehållet. Om kursen tillåter självinskrivning kan du skriva in dig på kursen direkt. Öppna en kursmeny i kurskatalogen och välj Skriv in dig.