Skicka ett e-postmeddelande eller ett kursmeddelande

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om hur du kontaktar läraren.

Du kan kontakta läraren genom kursens meddelandeverktyg eller via e-post om ditt lärosäte tillåter det. De här meddelandena finns bara inuti systemet. Det går inte att se eller skicka meddelanden utanför kursen. Om du vill se meddelanden för en kurs som du går klickar du på Meddelanden i kursmenyn eller på sidan Verktyg. Din lärare bestämmer vilka länkar som ska visas på kursmenyn och vilka verktyg som kan användas.

Mer om att skicka kursmeddelanden

Med e-postverktyget kan du skicka meddelanden via en kurs som du läser till kurskamraters externa e-postkonton, till exempel Gmail eller Yahoo, utan att du behöver öppna något externt e-postkonto. Du kan skicka e-postmeddelanden till enskilda användare eller en grupp användare.

Du kan endast skicka e-post. Du kan inte ta emot e-postmeddelanden i Blackboard Learn.

Mer om att skicka e-post


ULTRA: Kontakta din lärare

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Original-gränssnittet för information om hur du kontaktar läraren.

Du kan visa meddelanden i alla kurser du läser. Om ditt lärosäte tillåter det kan du även skapa och svara på meddelanden. Om det tillåts kan du och lärarna skicka meddelanden till varandra, till flera personer eller till hela klassen för påminnelser, snabba frågor och sociala interaktioner.

De här meddelandena finns bara inuti systemet. Det går inte att se eller skicka meddelanden utanför kursen.

Mer om meddelanden