Så här testar och validerar vi webbläsare

Blackboards metod för test och validering av webbläsare styrs främst av två faktorer:

 1. Vi strävar efter att testa och validera de senaste webbläsarna, speciellt när automatiska webbläsaruppdateringar leder till att många slutanvändare uppgraderar.
 2. Vi strävar efter att testa och validera ett tillräckligt brett spektrum av webbläsare som används av våra kunder.

När vi anger att en webbläsare har testats och validerats innebär det att Blackboard stödjer klienternas användning av den på två sätt:

 1. Innan en ny Blackboard Learn-version släpps testar vi alla möjliga kombinationer av webbläsare och operativsystem för att förhindra att webbläsarproblem uppstår.
 2. Efter att en Blackboard Learn-version har släppts tar vi snabbt itu med kundernas problem genom att göra följande:
  • Ta emot supportärenden om plattformstekniken, hjälpa till med lösningar och eskalera problem för lösning, oavsett vilken webbläsare som används.
  • Arbeta för att lösa alla webbläsarproblem i våra produktversioner, precis som vi gör med alla andra sorters problem.

Webbläsare

Blackboard testar och validerar fyra större webbläsare för användning med Blackboard Learn-versioner.

Det inkluderar webbläsare med traditionella programuppdateringssätt med regelbundna publiceringar av nya versioner som är allmänt tillgängliga, normalt knutna till ett specifikt operativsystem:

 • Safari från Apple

Vissa konfigureringsalternativ för Internet Explorer kan göra vissa funktioner i Blackboard Learn svåra att använda™. Se ämnet Säkerhetszoner och kompatibilitetsvy för Internet Explorer i det här avsnittet för mer information.

Detta omfattar även tre webbläsare som fungerar i alla operativsystem och som har rutiner för kanalbaserade, snabba programuppdateringar:

 • Edge från Microsoft
 • Firefox från Mozilla
 • Chrome från Google

Med de här webbläsarna testar Blackboard den senaste, ”stabila” lanseringskanalen vid testtillfället, den kanal som de flesta webbläsarleverantörer själva testar innan programmen släpps till användarna.

Dessutom testar och validerar Blackboard Firefox specialiserade ESR-kanal (Extended Support Release), en underuppsättning av deras stabila kanal som är utformad för distribution i företag. Mer information finns på Firefox sida om Extended Support Release.

Om du vill ha information om vilka specifika versioner av de olika webbläsarna som testats och validerats när en viss version av Blackboard Learn lanseras kan du läsa filen Viktig information för versionen det gäller.


Blackboards metod vad gäller rendering i webbläsare

Renderingslagret i Blackboard Learn™ består av HTML (Hypertext Markup Language), stilmallar (CSS) och JavaScript som alla följer moderna standarder för de språken.

Vår universella designmetod fokuserar på samverkan. Detta innebär att vi, där detta är möjligt, inte skriver kod som är specifik för en viss webbläsare eller också använder vi minsta möjliga inkapsling för att hantera variationer mellan webbläsare.

 • Renderingslagret i Blackboard Learn™ interagerar med renderingsmotorn i din webbläsare som är den del som ritar upp webbsidorna i webbläsarfönstret.
 • Alla renderingsmotorer i webbläsare är utformade för att fungera bra med märkspråk som följer standarderna för HTML, CSS och JavaScript. Detta omfattar:
  • WebKit, som driver Safari, Chrome och Opera
  • Blink, en version av WebKit som driver den senaste versionen av Chrome
  • Trident, som driver Internet Explorer
  • Gecko, som driver Firefox

Den här designmetoden vad gäller renderingslager i Blackboard Learn gör det möjligt för oss att vara trygga i förvissningen om att nya versioner av webbläsare fortfarande kommer att fungera med den aktuella versionen av Learn.


Blackboards metod vad gäller webbläsartestning

Innan en version lanseras testas den genom vårt kompatibilitetstestprogram för webbläsare med nya webbläsarversioner och i olika kombinationer av operativsystem. Denna testning utnyttjar alla tillgängliga automatiska och manuella teststrategier för att garantera att vi kan lita på testen.


Nyare webbläsarversioner

Eftersom nya webbläsarversioner lanseras allt oftare har Blackboard som policy att stödja alla nya webbläsarversioner som släpps på marknaden för allmänheten eller genom lanseringskanaler som stöds, även om webbläsaren lanseras efter det att versionen har testats. Vi tar itu med alla kritiska problem i webbläsare med tillfälligt stöd i takt med att de upptäcks av kunder ute på marknaden, och vi behandlar dessa problem med högsta prioritet. Vi genomför regelbundna testcykler mot nya webbläsare för att garantera att systemet fortsätter prestera som förväntat och uppdaterar dokumentation till kunder om webbläsare som stöds när det behövs.


Äldre webbläsare

På samma sätt som vi rekommenderar att man håller sig uppdaterad med den senaste versionen av Blackboard Learn för att få bästa möjliga upplevelse lämnar webbläsarleverantörer samma rekommendationer för sina programvaror. En del äldre versioner av webbläsare från en del leverantörer kan ha renderingsproblem med nyare versioner av Blackboard Learn och en del nyare webbläsarversioner kan ha renderingsproblem med äldre versioner av Blackboard Learn.

Blackboard tar fortfarande emot frågor för sådana webbläsare som anmäls till supporten och försöker återskapa problemet på webbläsare som stöds. Om vi inte kan återskapa problemet rekommenderar vi att kunderna att byta till en webbläsarversion som stöds helt av Blackboard. I vissa fall kan vidare rekommendationer vara att uppdatera till en modernare version av Blackboard Learn.


Cookiefiler och Javascript

Oavsett vilken webbläsare som används måste sessionscookiefiler användas och JavaScript aktiveras i webbläsaren för att användarna ska få rätt undervisnings- och studieupplevelse i Blackboard Learn.

För vissa funktioner i Blackboard Learn 9.1 kan också beständiga cookiesfiler eller tredjepartscookiesfiler behövas, till exempel för WebDAV-åtkomst till kursfiler eller Content Collection-filer.

Blackboard tillhandahåller även ett byggblock som gör det möjligt för användare att godkänna ett meddelande om information om cookies när de loggar in i Blackboard Learn™, vilket krävs på en del platser. Mer information om det här byggblocket finns under rubriken Säkerhetshantering: Information om cookies.


Java och andra pluginprogram för webbläsare

För vissa av funktionerna i Blackboard Learn måste ytterligare programvara installeras. Utan de här programvarorna fungerar inte funktionerna. Användare kan ombes installera programvaran när de öppnar dessa funktioner, eller också kan användare – beroende på de individuella säkerhetsinställningarna i webbläsaren – behöva godkänna ett webbläsarmeddelande som tillåter att plugin-programmet körs i deras system.

Information om vilka funktioner det behövs pluginprogram i webbläsaren för i specifika versioner av Blackboard Learn, liksom versionsinformation om själva pluginprogrammen finns i den viktiga informationen till respektive version.

Blackboard Learn™ kan användas för att publicera medieinnehåll eller annat specialiserat innehåll som kräver en webbläsar-plugin som Java, Flash Player, Apple QuickTime eller andra plugin-program för att rendera innehållet. I dessa fall avgörs plugin-programversionen och vilken webbläsare som är kompatibel med plugin-programmet, samt installations- och konfigurationsinstruktioner för plugin-programmet, av naturen på innehållet och kan variera.


Hjälpmedelsprogram och tillgänglighet

Skärmläsare fungerar bäst med Blackboard Learn om du använder ChromeTM och Jaws i ett Windows®-system. På en Mac® ska du använda Safari® och VoiceOver.

Blackboard strävar efter att göra alla sina produkter så tillgängliga som möjligt. Gå till http://access.blackboard.com för mer information om hjälpmedelsteknik