När du öppnar den här sidan kontrolleras om Blackboard Learn kan användas i din webbläsare och ditt operativsystem.

Din webbläsare är:

Operativsystem
Webbläsarspråk
Webbläsarversion
Webbläsarsäkerhet, cookiefiler
Webbläsarsäkerhet, blockering av popup-fönster
  • Om webbläsaren klarade alla kontroller kan du använda alla de viktigaste funktionerna i Blackboard Learn.
  • Om webbläsaren fick ett rött X och det står STÖDS INTE kan Blackboard Learn inte användas i webbläsaren.

Valfri teknik

Med hjälp av nedanstående kan du visa visst innehåll i Blackboard Learn.

Webbläsarsäkerhet, Java
Adobe Flash
Shockwave Player
PDF-visning
  • Om du ser en grön bockmarkering och det står STÖDS, fast webbläsaren inte klarade alla kontroller, kan du använda de flesta huvudfunktionerna i Blackboard Learn. För vissa funktioner kan du behöva aktivera pluginprogram eller uppdatera webbläsarversionen.