Kontrollera om din webbläsare fungerar korrekt med din Blackboard Learn-version.

Om du använder en skärmläsare ska du använda ChromeTM och JAWS® i Windows® och Safari® och VoiceOver på en Mac®. Gå till Tillgänglighet för att läsa mer om hur Blackboard arbetar för att göra programmen mer tillgängliga.

Kompatibla webbläsare

Mer allmän information om  JavaScript, cookies och annan programvara finns under rubriken Policy för webbläsarstöd i det här avsnittet.

Din  kurs kan ges i Original-kursvyn eller i Ultra-kursvyn. Titta i tabellerna nedan för att se om din webbläsare har stöd för din kursvy.

Google Chrome i version 42+, Mozilla Firefox i version 52+ och Microsoft Edge kan inte användas med pluginprogram av NPAPI-typ. Detta inkluderar Java-pluginprogram och många pluginprogram för mediewebbläsare. Blackboard har inte stöd för de här webbläsarna under följande omständigheter:
1) med inbäddade medietyper som behöver pluginprogram av NPAPI-typ från tredje part för visning
2) gränssnittet för uppladdning av flera filer i Innehållssamling. Webbläsarna har stöd för övriga gränssnitt för uppladdning av flera filer.

Kompatibla webbläsare
 Webbläsarversioner för stationära datorerWebbläsarversioner för mobila enheter1
Chrome263+63+
Edge342+38+
Firefox57+57+
Internet Explorer4Stöds inteStöds inte
Safari12+ (endast Mac OS)Med iOS 11+

1. Mobila webbläsare stöder även Original-kursvyn. Äldre teman stöds inte på dessa webbläsare, men det kan gå att använda dem ändå. Blackboard-appen och Blackboard Instructor är egna appar med stöd för mobiler och surfplattor och som interagerar med servrar för Blackboard Learn 9.1. De här apparna kan ha egna enhetskrav.

2. Den senaste uppdateringen av Google Chrome (Chrome 80) innehåller vissa ändringar för hur webbläsaren hanterar cookies från tredje part. De här ändringarna kan påverka verktyg som kan integreras med Blackboard Learn. Om du har problem med att öppna ett Learn-verktyg med Chrome 80 kan du redigera webbläsarens inställningar för att Tillåta webbplatser att spara och läsa cookie-data. Du hittar anvisningar på Hjälp för Google Chrome.

3. Ett känt Microsoft Edge-problem gör att det inte går att bifoga och skicka in öppna Microsoft Office-filer i Blackboard Learn-kurser. För att förhindra problem med filinlämning om du använder Microsoft Edge får du en varning från Learn om att du bör stänga filerna innan du laddar upp dem. Meddelandet visar bara den första gången som du stöter på ett arbetsflöde för filuppladdning i en Learn-session.

4. Stöd för Internet Explorer upphörde med Blackboard Learn 9.1 K4 2018. Äldre versioner kan fortfarande fungera med denna webbläsare. Microsoft upphörde med aktiv utveckling av Internet Explorer i januari 2016. Vissa nyare funktioner i Learn kanske inte fungerar, till exempel närvarofunktionen och inspelningar. Problem som rapporteras och endast gäller för Internet Explorer kommer inte att lösas av produktsupporten. Vi rekommenderar att du använder en annan webbläsare. 

Testade enheter och operativsystem

Blackboard testar webbläsare med flera olika enheter och operativsystem. Kompatibiliteten är inte begränsad till bara de här operativsystemen. Vi stödjer alla webbläsarversioner för stationära datorer oberoende av enhetstyp eller operativsystem.

Testade enheter
KategoriTestade
OperativsystemWindows 8, Windows 10, Mac OS 10.12, Mac OS 10.13, Mac OS 10.14, iOS, Android, Windows Mobile, Chrome OS
Enheter med iOSiPod Touch, iPhone 4S, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6, iPad 2, iPad 3, iPad Mini 3, iPad Air 2
Enheter med AndroidGalaxy S4, Galaxy S5, HTC G1, LG C800 myTouch, HTC One, Galaxy Note 2014, HTC One M8
Mobila enheter med WindowsVenue 8 Pro, Lumia 520, Lumia 930
Enheter med Chrome OSChromebook (webbläsaren Chrome: funktioner som endast fungerar med pluginprogram av NPAPI-typ kan inte användas)

Blackboard strävar efter att göra alla sina produkter så tillgängliga som möjligt. Vi använder de två senaste versionerna av JAWS i tillgänglighetstestningen av varje Blackboard Learn-version.

Java och andra pluginprogram för webbläsare

Några funktioner i Blackboard Learn kräver att du installerar ytterligare program. Utan dessa program fungerar inte funktionerna. För nedanstående funktioner i Blackboard Learn behövs pluginprogram:

 • För överföring av flera filer i Kursfiler och Innehållssamling måste du aktivera Java Runtime Environment (JRE) från Oracle som pluginprogram för webbläsaren. Uppladdningsverktyget för enstaka filer kräver inte JRE. Blackboard har signerat uppladdningsappleten. Den inkluderar en auktoritetstidstämpel som gör det möjligt för appleten att köras efter det att certifikatet har gått ut.
 • De synkrona kommunikationsfunktionerna Blackboard Collaborate och kursrummet finns tillgängliga via Building Block och kräver att du laddar ner och installerar Blackboard Collaborate Launcher, men kräver inte webbläsarpluginen Java JRE.

  Det är endast Blackboard Collaborate med Original-gränssnittet som kräver Launcher. Ingenting behöver laddas ner för Blackboard Collaborate med Ultra-gränssnittet.

Blackboard rekommenderar JRE-versionerna 7 och 8 för de funktioner som är beroende av den. Version 6 av JRE kan fungera, men kan även leda till oväntade beteenden. Oracle har bekräftat vissa säkerhetsproblem med version 6 av JRE.

Inga andra webbläsarplugins krävs för Blackboard Learn. Se Policy för webbläsarstöd i det här avsnittet för mer information om plugin-program för webbläsare, tekniska hjälpmedel och övriga stödprogram.


Webbläsarkompatibilitet för Analytics for Learn

Analytics for Learn levererar rapporter och visualiseringar via affärsanalysverktyg från utomstående företag som samarbetar med Blackboard, i synnerhet Microsoft (Reporting Services) för inbäddade rapporter och Pyramid (Pyramid BI Office) för panelsammanställningar. Dessa produkter har egna åtaganden gällande webbläsarstöd. Därmed kan följande information ändras utifrån de produktbeslut som fattas av våra samarbetspartner.

Rapporter från Analytics for Learn som visas inuti Learn fungerar i alla webbläsare som Learn fungerar i. Fristående rapporter från Microsoft Reporting Services fungerar även de i samma webbläsare som Learn. PÅ Microsofts webbplats finns mer information om webbläsarkompatibilitet för Microsoft Reporting Services.

För att du ska kunna se analyspaneler från Pyramid behövs en webbläsare som är kompatibel med HTML-5. För att sätta samman analyspaneler med Pyramid behövs en NPAPI-kompatibel webbläsare eftersom pluginprogrammet Microsoft Silverlight behövs. Google Chrome har inte längre stöd för NPAPI, så den webbläsaren kan inte användas. De som använder Firefox eller Safari måste installera och konfigurera pluginprogrammet Silverlight för att kunna använda funktionen.


Konfigurationsanmärkningar

 • Mac OS X 10.8+ Java för Blackboard Learn 9.1 med Original-gränssnitten: Java levereras inte längre som en del av OS-installationen. Du måste ladda ner och installera Java vid begäran från programmet/appleten. Du behöver bara göra det en gång.

Ändringar i klienters teknik sedan föregående versioner

 • Internet Explorer är inte längre en kompatibel webbläsare.
 • Vi har utökat antalet webbläsare och versioner som stöds för att inkludera andra operativsystem och format som mobiler och surfplattor.

Inkompatibel teknik

 • Windows XP
 • System med Windows, Mac OS och Linux om inte kompatibel webbläsare används
 • Internet Explorer
 • Firefox version 56 och tidigare
 • Chrome version 62 och tidigare
 • Safari version 11 och tidigare
 • JRE 5 för Original-gränssnitten i Blackboard Learn

Stöd för Original-gränssnittet

Det här avsnittet gäller endast för användare av Blackboard Learn som hyrprogram.

Vissa gränssnitt i Blackboard Learn som hyrprogram har ännu inte uppdaterats till Ultra-gränssnittet. Det gäller bland annat följande gränssnitt:

 • Den ursprungliga kursvyn – använda den ursprungliga kursvyn i Blackboard Learn 9.1
 • Delarna med administratörsinställningar
 • Content Collection
 • Företagsenkäter
 • Målsättningshanteraren
 • Resultatgranskningsfunktionerna

De här Original-gränssnitten är inte anpassade för surfplattor och mobiltelefoner, även om det ibland går att använda dem ändå.