Komma igång

På den här sidan

    Tänk på följande när du använder Blackboard Learn:

    • Din institution kan inaktivera vissa verktyg i programmet. Om du hittar verktyg som du inte har åtkomst till ska du kontakta din institution.
    • Eftersom Blackboard Learn är så flexibelt finns det möjligheter för lärare, ledare och administratörer att anpassa gränssnittet. Namnen på vissa objekt i Blackboard Learn kan skilja sig från namnen som används i hjälpdokumentationen.
    • Med byggblock kan din institution integrera externa program, verktyg, innehåll och tjänster i Blackboard Learn. Institutioner avgör vilka byggblock som ska installeras, så de verktyg som är tillgängliga för dig kan skilja sig från de verktyg som beskrivs i hjälpdokumentationen.