Kan jag förhindra att text går förlorad?

När du skriver text i en kurs kan du skydda dig så att texten inte går förlorad om internetanslutningen avbryts eller om det blir något fel i programmet. Du kan skriva texten i en enkel textredigerare offline, som Anteckningar eller TextEdit och sedan kopiera och klistra in texten i kursen.

Du kan även kopiera all text som du vill lägga till innan du skickar in eller sparar. Markera texten och högerklicka för att kopiera den. Du kan även kopiera och klistra in med kortkommandon:

  • Windows: Ctrl + A för att markera all text, Ctrl + C för att kopiera och Ctrl + V för att klistra in.
  • Mac: Kommando + A för att markera all text, Kommando + C för att kopiera och Kommando + V för att klistra in.

Kan jag klistra in text från Microsoft® Word?

Du får bästa resultat om du skriver texten direkt i redigeringsverktyget och formaterar den med funktionerna där.

Det kan bli problem om du kopierar text från ett Worddokument och klistrar in den i redigeringsverktyget. Originalformateringen ser kanske inte ut som du hade tänkt. Det kan även hända att det inte går att ta bort eller lägga till formatering efter att texten klistrats in i redigeringsverktyget. Du kan undvika de här problemen genom att ta bort all formatering och sedan formatera om texten med alternativen i redigeraren.

Du tar bort formateringen från Word efter att ha klistrat in texten i redigeringsverktyget genom att först markera all text och sedan klicka på ikonen Ta bort formatering. Tänk på att all formatering tas bort om du använder det här alternativet. Alla punktlistor, indrag, radavstånd, textcentrering, teckensnittformatering och teckensnittsstorlek tas bort.

Innan du klistrar in texten i redigeringsverktyget kan du även klistra in den i en enkel textredigerare offline, som Anteckningar eller TextEdit och ta bort formateringen där. Sedan kan du klistra in texten i redigeringsverktyget och formatera den som du vill ha den.


Hur lägger jag till text?

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om hur du lägger till text.

Redigeringsverktyget öppnas överallt där du kan lägga till och formatera text, till exempel i uppgifter, tester, diskussioner, bloggar och loggböcker.

Med alternativen i redigeraren kan du även bifoga filer, bädda in multimedia, samt infoga ekvationer, länkar och tabeller. Du bestämmer själv hur innehållet ska visas och har möjlighet att ändra ordningsföljden och utseendet när du vill.

I standardvyn blir slutresultatet så som du ser det på skärmen. Du kan klicka på ikonen Källkod och redigera eller lägga till kod eller ikonen Infoga/redigera kodexempel.

Du får även upp vanliga alternativ genom att högerklicka på text. Menyn ser olika ut beroende på var markören står och om du har text markerad eller inte.

Om du vill använda tangentbordet för att hoppa till redigeringsverktygets verktygsfält ska du klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Fokus ligger alltid först på första ikonen till vänster på den översta raden. Sedan kan du gå mellan ikonerna med hjälp av höger- och vänsterpilarna. Uppåt- och nedåtpilarna kan inte användas för att gå uppåt och nedåt mellan raderna. Om du vill gå till raden nedanför måste du gå till sista ikonen på raden och sedan fortsätta till nästa med vänster- eller högerpilen.


ULTRA: Hur lägger jag till text?

Känner du inte igen det? Gå till "Original"-hjälpen för information om hur du lägger till text.

I redigeringsverktyget som visas kan du formatera text, till exempel i uppgifter, tester och diskussioner.

Du kan lägga till punktlistor och nummerlistor, samt text i fetstil och kursiv stil. Använd menyn Textformat för att lägga till rubriker.

Du kan också starta matematikredigeraren och bädda in matematiska formler i texten. WIRIS-redigeraren öppnas i ett nytt fönster.

Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, som en numrerad lista.