Dina kurser kan visas i två användargränssnitt i Blackboard Learn: den ursprungliga vyn och ultravyn. Beroende på vilket gränssnitt du använder visas resultaten på olika ställen i systemet. Använd skärmbilderna för att se vilket gränssnitt din institution använder.

Var finns mina resultat?

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om hur du hittar dina resultat

Du har två alternativ:

 1. Du kan se resultaten för alla dina kurser samtidigt.
 2. Du kan visa resultaten för en kurs i taget.

Alla resultat samtidigt

Om du vill se resultaten för alla kurser du går samtidigt klickar du på pilen bredvid ditt namn längst upp till höger. Välj alternativet Mina resultat i menyn. Du kan sortera resultaten efter Alla kurser eller Senast bedömd. Om det inte har kommit några resultat för ett arbete ännu visas resultatstatusikoner. Välj ett bedömt objekts titel för att granska din inlämning. För tester öppnas sidan Visa försök efter att du valt titeln. Välj resultatet för att granska din inlämning.

Mer om att visa testresultat

Resultat för en kurs

Om du vill se resultat för en kurs som du har öppen klickar du på Mina resultat i kursmenyn eller på sidan Verktyg.

Din lärare ställer in vilka länkar som ska visas på kursmenyn.

Mer om att hitta resultat


ULTRA: Var finns mina resultat?

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det Original-gränssnittet för information om hur du hittar dina resultat

Dina resultat kan visas på flera platser. Oavsett var du hittar ditt resultat hittar du den information du behöver.

 • På kursens resultatsida inne i den aktuella kursen
 • I ditt aktivitetsflöde
 • På din globala resultatsida, från listan där ditt namn visas

1. Inne i kursen

Du kan se dina kursresultat i kursens navigeringsfält. Tryck på ikonen Resultat för att se alla kursuppgifter för den kurs där du är registrerad.

På sidan Kursresultat väljer du sedan en rubrik för att se resultat och återkoppling från läraren.

2. Aktivitetsflöde

När din lärare lägger upp resultat, visas de i aktivitetsflödet. Välj Visa dina resultat för att visa dina resultat. Om läraren har skrivit kommentarer ser du dem under namnet på det inlämnade arbetet.

Om din lärare uppdaterar ett resultat uppdateras även resultatet i flödet.

Mer om aktivitetsflödet

3. Sidan med dina globala resultat

Om du vill se dina resultat för alla kurser på samma ställe väljer duResultat i listan till vänster där ditt namn visas. Alla resultat sorteras efter kurs. Du kan se kommande inlämningsdatum och göra prioriteringar i alla dina kurser. Du behöver inte navigera till varje enskild kurs.


ULTRA: Resultatkapslar

Din lärare bestämmer hur ditt resultat ska visas för varje bedömt objekt:

 • Bokstavsresultat
 • Poäng
 • Procentsats

Resultatkapseln för varje utvärderingsfråga och bedömda objekt visas i färg eller med mörka bakgrunder.

För resultatkapslarna i färg är det högsta poängintervallet grönt och det lägsta rött. För närvarande kan inte dina lärare ändra färgerna eller procenttalen. Färgerna hör samman med följande procenttal:

 • > 90 % = grönt
 • 89–80 % = gult/grönt
 • 79–70 % = gult
 • 69–60 % = orangefärgat
 • 59–50 % = rött

Ditt lärosäte kan inaktivera färgschemat för alla kurser. Resultatkapslar visas med mörka bakgrunder och vita resultat. Färger används inte för att förmedla prestationer.


ULTRA: Hur är mina resultat jämfört med andras?

Du kan använda inlärningsanalys och ta reda på var du befinner dig i förhållande till dina klasskamrater och planera hur du kan förbättra din position.

Mer om inlärningsanalys