Hur skickar jag e-post?

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen om att skicka meddelanden.

I den ursprungliga kursvyn kan du komma åt kursmeddelanden via sidan Verktyg eller via en länk i kursmenyn.

 1. Gå till kursmenyn och välj Verktyg > Skicka e-post.
 2. På sidan Välj användare eller Välj grupper markerar du önskade mottagare i rutan Tillgänglig att väljas och flyttar dem till rutan Valda genom att klicka på högerpilen. Det finns även en pil för att flytta tillbaka en användare från mottagarlistan. Om du klickar på Invertera urval avmarkeras de valda användarna och de användare som inte valdes förut markeras.

  För Windows: Om du vill välja flera användare i en lista trycker du på Skift och markerar den första och sista användaren. Om du vill välja användare som inte förtecknas efter varandra trycker du på Ctrl och markerar varje respektive användare i listan. För Mac: Använd Kommando-tangenten istället för Ctrl-tangenten. Du kan även använda funktionen Välj alla för att skicka e-post till alla användare.

 3. Skriv ditt ämne och meddelande. En kopia av meddelandet skickas till avsändaren. En kvittosida med alla mottagare visas när meddelandet har skickats.
 4. Klicka på Bifoga en fil om du vill bifoga en fil. Du får då bläddra fram till önskad fil på datorn. Du kan bifoga flera filer. När du har lagt till en fil visas alternativet att bifoga ytterligare en fil.
 5. Klicka på Skicka.

Felsökning av e-post i kurser

Kursens e-postverktyg kan i den ursprungliga kursvyn endast användas för att skicka meddelanden. Du får e-postmeddelanden från Blackboard i ditt externa e-postprogram, till exempel Gmail eller Yahoo, och inte i själva Blackboard. Du kan skicka meddelanden direkt från din kurs till andras externa e-postkonton. E-postsvar skickas också till det externa e-postkontot.

 • Hur kan jag göra min e-postadress synlig? Din e-postadress visas inte förrän du själv väljer att göra den synlig för kursmedlemmarna. Om du vill ändra inställningen går du till menyn Min Blackboard > Inställningar > Personuppgifter > Ställ in sekretessalternativ.
 • Kan jag ändra min externa e-postadress? Du kan ändra den e-postadress som används i dina kurser. Gå till menyn Min Blackboard > Inställningar > Personuppgifter > Redigera personuppgifter. Ange sedan den e-postadress du vill använda och tryck på Skicka.
 • Varför levererades inte mitt e-postmeddelande?
  • Blackboard Learn godtar INTE filer eller e-postadresser med mellanslag eller specialtecken, till exempel #, &, % eller $. Använd bara bokstäver och siffror i filnamn och adresser.
  • Skicka inte e-post via Blackboard utan ämnesrad. Om ämnesraden är tom är det inte säkert att meddelandet levereras korrekt.
 • Kan jag komma åt en översikt av min e-post? I den ursprungliga kursvyn sparas ingen e-post i Blackboard. När du får eller skickar ett e-postmeddelande visas meddelandet i inkorgen i ditt externa e-postprogram. Spara en kopia av viktiga meddelanden om du skulle behöva dem vid ett senare tillfälle.

ULTRA: Hur skickar jag meddelanden?

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Original om att skicka e-post.

Du och lärarna kan skicka meddelanden till varandra, till flera personer eller till hela klassen. De här meddelandena finns bara inuti systemet.

 1. Inne i en kurs
  • På meddelandesidan
   • I en kurs visas alla meddelanden och svar tillsammans på sidan Meddelanden. Du kan lätt skanna hela listan och visa ett meddelande inklusive alla svar och deltagare. Välj ikonen Nytt meddelande när du vill skicka ett meddelande. Skicka till en person, till flera personer eller till hela klassen.
  • Från kursdeltagarförteckningen
   • Från deltagarförteckningen kan du skicka meddelanden till alla i din kurs. Välj en profilbild och tryck sedan på kuvertikonen för att öppna Nytt meddelande. Du kan lägga till flera mottagare i meddelandet om du vill det.
 2. Från den globala meddelandesidan
  • Välj Meddelanden från listan där ditt namn visas för att öppna den globala meddelandesidan.
  • Tryck på plustecknet i ett kurskort på sidan Meddelanden för att öppna Nya meddelanden.
  • Börja skriva för att lägga till mottagare. När du skriver in bokstäver visas motsvarande mottagarnamn. Du kan fortsätta att lägga till så många namn som du vill eller skicka till hela klassen.
  • Börja med den viktigaste informationen! De första 100 tecknen i ett meddelande visas i listan. Meddelandena har inga titlar, så mottagarna måste förlita sig på den första delen av meddelandet när de väljer vad de ska läsa. Du kan formatera texten med redigeringsverktyget.

ULTRA: Hur tar jag emot meddelanden?

1. Från den globala meddelandesidan

Välj Meddelanden från listan där ditt namn visas för att öppna den globala meddelandesidan. Du ser alla meddelanden från alla kurser. Du kan se meddelanden för aktuella, tidigare och framtida kurser.

2. Inne i en kurs

När du är inne i en kurs kan du bara visa och skicka meddelanden för den kursen.

 1. Visa alla nyheter på ett enkelt sätt. Antal meddelanden visas ovanför listan. Nya svar visas i fetstil.
 2. Skicka ett meddelande. Om ditt lärosäte tillåter det kan du välja ikonen Nytt meddelande när du vill skicka ett meddelande. Skicka till en person, till flera personer eller till hela klassen.

  Om du har många meddelanden väljer du det antal meddelanden som du vill se per sida för att begränsa ditt fokus.

 3. Ta bort ett meddelande. Använd ikonen Ta bort för att ta bort ett meddelande. Om du får mer svar levereras dessa till dig. Du kan inte redigera eller ta bort enskilda svar i ett meddelande.
 4. Navigera till ett annat meddelande. Meddelanden öppnas i en panel och alla svar visas. Använd ikonerna Visa föregående meddelanden och Nästa meddelande överst när du vill visa föregående eller nästa meddelande i listan.
 5. Lägg till fler personer. Om ditt lärosäte tillåter det kan du välja ikonen Lägg till deltagare där du skapar eller svarar på ett meddelande när du vill lägga till ytterligare personer om inte meddelandet skickades till hela klassen. De ursprungliga mottagarna ser en notering i nästa meddelande att du har lagt till nya personer eller hela klassen. De nya mottagarna ser meddelandet från den tidpunkt då de lades till.

Din lärare kan välja att skicka en kopia av kursmeddelanden till din e-postinkorg. Du kan endast få en e-postkopia av kursmeddelanden om du har lagt till en giltig e-postadress i din profil, så håll din profil uppdaterad!