Hur hittar jag studiematerialet för kurserna jag går?

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om kursinnehåll.

Lärare kan lägga till olika typer av material i kurser, till exempel filer, text, uppgifter, bilder, multimedia och länkar. De kan organisera materialet i mappar, lärmoduler och lektionsplaner.

Du hittar materialet för dina kurser genom länkar i kursmenyerna. Länkar med material kallas kursinnehållsytor. En lärare kan till exempel lägga till en kursinnehållsyta som innehåller materialet för en veckas arbete. Vecka 1 kan till exempel innehålla material som ska läsas, uppgifter, en diskussion och en länk till en webbplats. Du öppnar materialet genom att klicka på det.

Mer information om kursmenyn


Typer av material

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om olika typer av material.

I nedanstående tabell beskrivs de typer av material som lärare kan lägga till i kurser.

Det kan finnas ikoner som visar vilken typ av material det är. Ditt lärosäte kan ha valt att använda andra ikoner.

Om du ser en meny med alternativa filversioner använder ditt lärosäte Blackboard Ally för att kunna erbjuda nedladdningsalternativ av ditt kursinnehåll. Mer information finns i Hjälp för Ally för deltagare.

Beskrivning av innehållstyperna
IkonInnehållstypBeskrivning
ObjektAllmänt material, som filer, bilder eller text. Läraren kan lägga in en beskrivning och bifoga filer, bilder, videoklipp och ljudfiler.
UppgiftLärare använder uppgifter för att utvärdera hur du behärskar kursinnehåll och kursmål. Uppgifter brukar bedömas och betygsättas av lärarna.
EnkätEnkäter används för undersökningar, utvärderingar och för att testa dina kunskaper vid en viss tidpunkt. Enkäter bedöms och betygsätts inte.
TestLärare använder prov för att utvärdera hur du behärskar kursinnehåll och kursmål. Lärare brukar sätta poängvärden på frågorna i ett prov. Dina svar lämnas in för bedömning.
FilFiler visas som en sida i kursen eller som separat material i ett separat webbläsarfönster.
LjudEn ljudfil kan börja spelas upp när du öppnar en sida och fortsätta att spelas upp tills du pausar den eller går till en annan sida.
BildBilder visas på sidan.
VideoVideoklipp visas på sidan. Du kan trycka på knappar för att pausa, spela upp och ställa in volymen.
WebblänkDu klickar på webblänkar och kommer till en webbplats eller resurs.
LärmodulLärmoduler fungerar som materialbehållare. Du navigerar i materialet via en innehållsförteckning. Läraren kan lägga in alla olika typer av material, som text, bilder, multimedia, uppgifter och prov.
LektionsplanLektionsplaner fungerar som materialbehållare. De kan innehålla lektionsprofiler, kunskapsmål och undervisningsmaterialet som behövs för en viss lektion.
KursbeskrivningKursbeskrivningar kan innehålla kursinformation, förväntade resultat, information om bedömning, kontaktuppgifter till läraren, datum och information om läroboken.
KurslänkKurslänkar är genvägar till filer eller mappar, verktyg eller delar i kursen som gör att du snabbt kan gå till önskat material.
InnehållsmappInnehållsmappar fungerar som materialbehållare. Lärare kan dela in material i mappar och undermappar. Det kan till exempel finnas en mapp som heter ”Vecka 1 Fallstudier” i mappen ”Vecka 1 Uppgifter”.
Tom sidaLärare kan sätta samman filer, bilder och text på en och samma sida. Om du klickar på sidans namn visas innehållet. Ingen beskrivning visas.
ModulsidaEn modulsida är en specialanpassad innehållssida med information i ett antal rutor. Sådana här modulsidor finns bland annat på startsidorna till kurser och på sidan som öppnas när du loggar in. Här får du aktuell information om arbeten, prov, uppgifter och nytt material som lagts in i kursen.
VerktygLärare kan lägga in genvägar till specifika verktyg i din kurs, som diskussionsforumet, bloggar eller grupper. Annars kan du gå till alla tillgängliga verktyg från sidan Verktyg om alternativet Verktyg finns på kursmenyn.
Bilder från Flickr®Du kan se bilder från webbplatsen Flickr.
SlideShare-presentationDu kan se bildpresentationer, dokument och Adobe PDF-portföljer från andra webbplatser.
Videoklipp från YouTubeDu kan se videoklipp från deras webbplats.

Vad ska jag göra om jag inte kan se allt material?

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om otillgängligt innehåll.

Lärare kan begränsa vilket material du kan se utifrån datum, tidpunkt, enskilda användare, kursgrupper och ditt resultat på bedömda objekt.

Lärare kan till exempel ställa in att du inte får börja på nästa uppgift förrän du har gjort klart ett visst prov. De kan även bestämma att en uppgift inte ska visas förrän du ett prov och fått minst 70 procent av poängen på provet.

Fråga din lärare om det finns material som du inte ser men som du tycker att du borde se. Du måste kanske uppfylla vissa kriterier.


Hur kan jag visa att jag har tagit del av ett visst studiematerial?

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om att få tillgång till innehåll.

Med hjälp av granskningsstatusen kan din lärare hålla koll på interaktion med specifika innehållsobjekt. Den här granskningsstatusen kan påverka när du får se mer material.

Din lärare kan till exempel aktivera granskningsstatusfunktionen för en artikel. Du kan inte se ett visst prov innan du har läst artikeln. Provet dyker upp när du har markerat artikeln som läst.

Alternativet Markera som granskad visas bredvid material som läraren har ställt in. När du har läst materialet i fråga klickar du alternativet. Materialet markeras då som Granskad.

Du kan klicka på Granskad igen. Då står det Markera som granskad igen på knappen, och du kan gå tillbaka och läsa materialet igen. Din lärare ser endast den aktuella inställningen. Om du markerar ett material som Granskad och sedan går tillbaka till Markera som granskad kan inte läraren se att materialet tidigare varit markerat som Granskad.


Ally i Learn Original - Deltagare

Visa alternativa filformat

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen i "Ultra" för att få information om att visa alternativa filformat.

Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga.

Alla kursdeltagare har olika inlärningsförmågor och önskemål. Om läraren kan erbjuda mer tillgänglighetsanpassat material kan kursdeltagarna välja det format som fungerar bäst för dem själva. Om Blackboard Ally används på ditt lärosäte kan lärarna använda det verktyget för att se till att kursinnehållet är tillgängligt för alla kursdeltagare.

När läraren lägger in filer i en kurs skapas alternativa format av den ursprungliga filen i Ally. Om den ursprungliga filen till exempel är en PDF-fil skapar Ally en fil med uppläst text, en med elektronisk punktskrift och en i ePub-format med samma innehåll. Filerna i de här formaten ligger på samma ställe som de ursprungliga filerna så att det är lätt att hitta dem.

Vilka alternativa format som skapas beror på vilken typ av fil originalet är. Om du inte ser alternativet att ladda ner alternativa format är Ally inte aktiverat för aktuell kurs eller så kan filen inte tillgänglighetsanpassas.

Gå till en fil i en kurs. Öppna menyn bredvid filen och välj Alternativa format. Välj den version som passar dig bäst! Välj Ladda ner och spara det alternativa formatet på din enhet.

Mer om alternativa format för kursinnehåll


ULTRA: Skaffa dig åtkomst till materialet i en kurs

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om att få tillgång till innehåll.

Överst på sidan kan du öppna verktyg som används regelbundet. Med ikonerna kan du kontrollera kurskalendern, gå med i klassdiskussioner, se dina resultat och skicka meddelanden. När du är klar väljer du ikonen Innehåll för att gå tillbaka till allt innehåll som din lärare har gjort synligt.

Om du får tillgång till innehåll längre fram kan din lärare välja att visa objektet i innehållslistan tillsammans med datumet det blir tillgängligt. Du kan inte öppna det, men du får ett meddelande så att du vet vilket arbete som väntar.

När någon bidrar till en konversation eller diskussion visas en aktivitetsikon bredvid objektets titel på sidan Kursinnehåll.

Din lärares namn och bild visas. Välj Deltagarförteckning om du vill se alla som är inskrivna på din kurs. Om din lärare använder närvarofunktionen kan du komma åt dina register via panelen Detaljer och information.

Du kan ladda upp filer till webbappar som körs i ”molnet” och inte är installerade på din dator, till exempel OneDrive®.

Mer information om deltagarförteckningen

Mer information om ditt närvaroresultat


ULTRA: Typer av material

Känner du inte igen det? Gå till "Original"-hjälpen för information om olika typer av material.

I nedanstående tabell beskrivs de typer av material som lärare kan lägga till i kurser.

Beskrivning av innehållstyperna
IkonInnehållstypBeskrivning
UppgiftLärare använder uppgifter för att utvärdera hur du behärskar kursinnehåll och kursmål. Uppgifter brukar bedömas och betygsättas av lärarna. Lärare kan också skapa uppgifter för grupper av deltagare.
TestLärarna använder tester för att bedöma dina kunskaper. Lärare kan också skapa tester för deltagargrupper.
Länk till diskussionerLärarna kan ge en länk till en diskussion om relaterat innehåll. Du kan till exempel bli ombedd att läsa en fil och därefter svara i diskussionerna.
LoggbokLärare kan använda loggböcker för att kommunicera privat med dig och kan bedöma dina bidrag.
DokumentLärarna kan skapa en sida eller ”dela ut” material och lägga till text, ljud, video, filer och bilder. Baserat på inställningar eller vad webbläsaren tillåter kan ljud, video och bilder visas som infogade.
FilMarkera en fil för att ladda ner den.
SCORMLärare kan lägga till webbaserade innehållspaket från akademiska utgivare eller instruktionsdesigner. SCORM-paket öppnas i ett nytt fönster och kan räknas in i ett resultat.
LjudLjudfiler visas i flödet eller öppnas i nya fönster eller flikar. Du kan trycka på knappar för att pausa, spela upp och ställa in volymen.
BildBilder visas i flödet eller öppnas i nya fönster eller flikar.
VideoVideofiler visas i flödet eller öppnas i nya fönster eller flikar. Du kan trycka på knappar för att pausa, spela upp och ställa in volymen.
LänkKlicka på webblänken för att gå till motsvarande webbplats eller resurs.
MappEn mapp innehåller material. Lärare kan dela in material i mappar och undermappar. Det kan till exempel finnas en mapp som heter ”Vecka 1 Fallstudier” i mappen ”Vecka 1 Uppgifter”. Mappar gör det lättare att hitta material och minskar behovet av att skrolla.
ingen ikonLärmodulModulerna gör det möjligt för dig att navigera från ett innehållsobjekt till ett annat utan distraktioner eller extra klick. En lärmodul håller dig fokuserad på lektionen eller konceptet.

ULTRA: Vad ska jag göra om jag inte kan se allt innehåll?

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om otillgängligt innehåll.

Om du får tillgång till innehåll längre fram kan din lärare välja att visa objektet i innehållslistan tillsammans med datumet det blir tillgängligt. Du kan inte öppna det, men du får ett meddelande så att du vet vilket arbete som väntar.

Du kan behöva slutföra annat kursarbete och få ett visst resultat innan du kan komma åt ett objekt. Din lärare kan skapa åtkomstregler och kan välja att visa regeln för dig. Om du till exempel behöver minst 80 poäng se du en låsikon på sidan Kursinnehåll bredvid innehållet eller mappen. Klicka på länken under objektet för att visa åtkomstregeln.

Din lärare kan ställa in flera åtkomstregler. Du måste uppfylla alla åtkomstregler innan du får tillgång till innehållet.


Ally i Learn Ultra – kursdeltagare

ULTRA: Visa alternativa filformat

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen i "Original" för att få information om att visa alternativa filformat.

Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga.

Alla kursdeltagare har olika inlärningsförmågor och önskemål. Om läraren kan erbjuda mer tillgänglighetsanpassat material kan kursdeltagarna välja det format som fungerar bäst för dem själva. Om Blackboard Ally används på ditt lärosäte kan lärarna använda det verktyget för att se till att kursinnehållet är tillgängligt för alla kursdeltagare.

När läraren lägger in filer i en kurs skapas alternativa format av den ursprungliga filen i Ally. Om den ursprungliga filen till exempel är en PDF-fil skapar Ally en fil med uppläst text, en med elektronisk punktskrift och en i ePub-format med samma innehåll. Filerna i de här formaten ligger på samma ställe som de ursprungliga filerna så att det är lätt att hitta dem.

Vilka alternativa format som skapas beror på vilken typ av fil originalet är. Om du inte ser alternativet att ladda ner alternativa format är Ally inte aktiverat för aktuell kurs eller så kan filen inte tillgänglighetsanpassas.

Gå till en fil i en kurs. Välj nedladdningsikonen Alternativa format. Välj den version som passar dig bäst! Välj Ladda ner och spara det alternativa formatet på din enhet.

Mer om alternativa format för kursinnehåll