Den här informationen gäller endast ultrakursvyn.

ULTRA: Lärmoduler

En lärmodul är en behållare med organiserade samlingar av innehåll. Modulerna gör det möjligt för dig att navigera från en innehållsartikel till en annan utan distraktioner eller extra klick. En lärmodul håller dig fokuserad på lektionen eller konceptet som du ska lära dig. Om din kurs använder en textbok kan din lärare använda moduler för att gruppera innehållet så att materialen matchar varandra.

Din lärare kan låta dig utforska innehållet i en lärmodul i en annan ordning. Alternativt kan läraren kräva att du öppnar och slutför innehållet innan du går vidare till nästa artikel. En innehållssekvens kan hjälpa dig att förstår koncept innan du går vidare till nya lektioner.


ULTRA: Arbeta i en lärmodul

En lärmodul kan likna en mapp på sidan för Kursinnehåll. Välj en titel eller pil för att öppna modulen och visa innehållet.

Som tillägg till innehållsobjekt, filer och prov kan din lärare lägga till aktiviteter och verktyg som stimulerar interaktivt lärande och samarbete.

Till exempel kan du se uppgifter eller grupprojekt i modulen. Du kan även se samarbetsverktyg såsom diskussioner där du kan brainstorma och dela dina idéer gällande de ämnen som presenteras.

Du kan visa allt synligt innehåll inom modulen, inklusive inlämningsdatum. Du kan öppna och komma åt innehållet i vilken ordning som helst. Om din lärare kräver en innehållssekvens visas ett meddelande som talar om för dig att du måste öppna och slutföra innehållet i ordning, tillsammans med andra villkor som du kan ställa in.

När du har öppnat en innehållsartikel kan du navigera genom modulen med hjälp av pilarna överst till vänster och höger i webbläsarfönstret. Du kan snabbt gå vidare till nästa innehållsartikel för att fortsätta med inlärningen.

När du måste ta dig an innehållet i en viss ordning finns ett lås bredvid pilen.

Du kan lämna modulen utan att ha slutfört allt innehåll. När du återgår till kurssidan visas ikoner bredvid modulens innehåll. Ikonerna visar vilket innehåll som är slutfört, pågående och ej påbörjat, så att du kan fortsätta där du slutade.

En grön cirkel med en avbockning betyder att innehållet är slutfört. En delvis fylld grön cirkel innebär att du håller på att jobba med innehållet. En låsikon betyder att du inte har börjat med innehållet.

Om modulen innehåller mappar kan du navigera genom innehållet i mapparna på samma sätt som för det övriga innehållet i modulen. Om en innehållssekvens krävs måste du öppna och slutföra innehållet i mappen innan du går vidare till nästa innehållsartikel inom modulen.