Biblioteket används för att lägga upp e-Reserves, elektroniska manuskript och andra institutionsresurser. Det är fullständigt integrerat i Blackboard Learn™, vilket gör biblioteket till ett kraftfullt och flexibelt sätt att dela och distribuera material.

Det finns som standard två huvudytor i biblioteket:

  • Biblioteksinnehåll
  • eReserves

Biblioteksinnehåll

Biblioteksinnehållsytan kan ordnas utifrån institutionens specifika behov och är avsedd för innehåll som delas i hela organisationen. Alla användare har som standard läsbehörighet till alla objekt i mappen Biblioteksinnehåll.


eReserves

eReserves-ytan är en mapp i biblioteket som innehåller material där åtkomsten måste kontrolleras, till exempel dokument med upphovsrätt. eReserves kan inte användas av organisationer och kan eventuellt endast användas för kurser.

eReserves organiseras automatiskt enligt kurs. Varje kurs i Blackboard Learn har en motsvarande kursmapp i eReserves. En kursmapp skapas automatiskt i eReserves när en lärare, lärarassistent eller kursbyggare går till Content Collection första gången i en ny kurs. Om läraren i en historiekurs till exempel vill skapa en eReserve-mapp klickar han eller hon på eReserve-mappen. En mapp med kurs-id för historiekursen visas automatiskt i eReserve-området.

Administratörer kan även automatiskt generera eReserves-katalogen.

Med hjälp av eReserves kan bibliotekarier göra material tillgängligt för användare i hela Blackboard Learn.


Behörighet till material i eReserves

Om du är inskriven på en kurs, och kursen är tillgänglig, kan du se innehållet i motsvarande mapp i eReserves.

Gäster och observatörer kan inte se innehållet i eReserves-mappar, även om de här koppade till en tillgänglig kurs.

Lärare kan läsa innehåll i eReserves och lägga in det i sina kurser, men de kan inte ändra eller ta bort det.

Endast bibliotekarier kan lägga till och ändra innehåll i eReserves. Administratören utser en bibliotekarie för eReserves och ger denne behörighet att läsa, skriva, ta bort och administrera innehållet.


Öppna eReserves

Du hittar eReserves i Content Collection genom att gå till Biblioteksinnehåll > eReserves.

Med alternativet Sök mapp är det enkelt för eReserve-bibliotekarier att komma åt eReserve kursmappar. Med hjälp av detta verktyg kan bibliotekarier välja eReserve-kursmappar som de har behörighet till och visa dem på Content Collection-menyn.

Om bibliotekarien är registrerad på kursen visas kursmapparna automatiskt i bibliotekariens eReserve-område.