Var hittar jag mina gruppuppgifter?

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om gruppuppgifter.

Din lärare kan lägga upp gruppuppgifter på olika platser i kursen. Du kan hitta gruppuppgifter via alternativen Uppgifter eller Grupper i kursmenyn. Eller så kan läraren baka in gruppuppgifterna i innehållet för enskilda veckor. Gruppuppgifter kan även ligga i panelen Mina grupper efter kursmenyn. Du kan fråga dina lärare hur just din kurs är uppbyggd.

Lärare kan ställa in så att uppgifter blir tillgängliga för gruppen efter ett visst datum eller efter att du har slutfört ett visst arbete. Du kanske till exempel måste markera att du är färdig med en föreläsning innan du får påbörja en gruppuppgift. Kontakta din lärare om du inte hittar en gruppuppgift som du tror att du bör ha tillgång till.

Om din grupp lämnar in arbetet efter förfallodagen visas SEN och eventuellt kan ni få resultatavdrag.


Skicka in gruppuppgifter

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om att skicka in gruppuppgifter.

Läraren ger er all information som gruppen behöver för att klara av gruppuppgiften. Det är en i gruppen som måste lämna in gruppuppgiften. Alla i en grupp får samma resultat för gruppuppgifter.

Om du är den i gruppen som ska lämna in en gruppuppgift måste du klicka på Skicka. Om du inte gör det får inte läraren den slutförda gruppuppgiften.

Om läraren inte har ställt in att flera försök är tillåtna kan du bara skicka in gruppuppgifter en gång. Kontrollera att du har bifogat de filer som behövs för uppgiften innan du klickar på Skicka.

 1. Välj det alternativ i kursmenyn som leder till gruppuppgiften, till exempel Uppgifter. Klicka på gruppuppgiftens namn.

  -ELLER-

  Välj ditt gruppnamn på panelen Mina grupper. Klicka på uppgiftens namn under Gruppuppgifter på grupphemsidan.

 2. Gå igenom instruktioner, förfallodatum och möjliga poäng på sidan Ladda upp uppgiften och ladda ner de filer din lärare tillhandahåller.
 3. Klicka på Skapa inlämning för att expandera området där du kan skriva in din inlämning. Du kan använda redigerarens alternativ för att formatera din text.
 4. Välj Bläddra på min dator för att ladda upp en fil från datorn.

  -ELLER-

  Dra filer från din dator till ”Hot Spot-området” under Bifoga filer. Om webbläsaren tillåter det kan du också dra en mapp med filer. Filerna laddas upp var och en för sig. Om det inte går att skicka in gruppuppgiften efter att du laddat upp en mapp tar du bort mappen genom att klicka på Bifoga inte i mappens rad. Då kan du dra filerna en och en och skicka in.

  Du kan använda filnamnet eller ange ett annat namn på filen.

 5. Du kan även skriva kommentarer om gruppens inlämnade arbete.
 6. Klicka på Skicka.

  Se till att du väljer Skicka eller Spara utkast innan du navigerar till en annan kursyta. Ditt arbete sparas INTE automatiskt. Om du inte väljer Skicka eller Spara utkast kan inte andra gruppmedlemmar se ditt arbete. De ser dock att du har arbetat med gruppinlämningen och det kan göra dem förvirrande.

 7. Efter att du skickat in visas sidan Granska inlämningshistorik. Du ser information om den inlämnade gruppuppgiften och ett meddelande med ett bekräftelsenummer. Du kan kopiera och spara det här numret som bevis på att gruppen har lämnat in uppgiften. För gruppuppgifter med flera försök får ni ett nytt nummer varje gång ni skickar in. Om din institution har aktiverat e-postaviseringar för inlämningskvitton får du också ett e-postmeddelande med ett bekräftelsenummer och detaljer varje gång du skickar in kursarbete.

  Om en äldre version av Blackboard Learn används på din institution kan du inte dra och släppa filer som ska laddas upp och du ser inga bekräftelsenummer eller får några inlämningskvitton.


Spara en gruppuppgift som utkast för att skicka in senare

Om du vill spara ditt arbete och fortsätta senare klickar du på Spara utkast på sidan Överföra uppgiften. Det du har skrivit och filer sparas på sidan. När du kommer tillbaka kan du fortsätta att arbeta.

En i gruppen kan spara gruppuppgiften som utkast, och sedan kan någon annan i gruppen fortsätta arbetet senare och sedan skicka in uppgiften.

 1. Gå tillbaka till gruppuppgiften och klicka på gruppuppgiftens namn.
 2. Klicka på Fortsätt på sidan Granska sändningshistorik.
 3. Gör dina ändringar på sidan Ladda upp uppgiften.
 4. Du kan även skriva kommentarer om din inlämning.
 5. Klicka på Skicka. Sidan Granska inlämningshistorik öppnas med information om den inlämnade gruppuppgiften.

När ni är färdiga med en gruppuppgift måste någon klicka på Skicka. Om ingen gör det får inte läraren grupparbetet som ni har gjort.


Skicka in en gruppuppgift på nytt

Din lärare kan tillåta att du skickar in en gruppuppgift mer än en gång av flera orsaker. Din lärare kan till exempel kommentera ditt första utkast, och sedan får du tillfälle att försöka att förbättra ditt arbete.

Kanske kommer ni på att ni har gjort något fel i en gruppuppgift efter att ni har lämnat in den. Det är dock möjligt att ni inte får skicka in uppgiften på nytt. Kontakta din lärare för att be att få skicka in uppgiften igen.

Om ni får göra ett nytt försök klickar ni på uppgiften i kursen. Starta ny visas då på sidan Granska sändningshistorik.


Anonymt bedömda gruppuppgifter

På sidan Ladda upp uppgift kan du se om gruppuppgiften bedöms anonymt.

I så fall ser inte läraren vilka det är som har gjort gruppuppgiften under bedömningen. Din lärare kan välja att bedöma uppgifter anonymt för att förhindra partiska bedömningar.

Du bör inte lägga in någon information i arbetet du lämnar in som kan avslöja vem du är. Skriv inte ditt namn eller gruppens namn på filer som du laddar upp eller i kommentarer.


Vanliga frågor

Varför kan jag inte öppna en gruppuppgift?

Kontakta din institutions support. De kan hjälpa dig att felsöka och ladda ner program som du behöver. Om du inte vet hur du kommer i kontakt med dem letar du efter tekniksupport på din institutions webbplats eller söker på internet efter din institutions namn + Blackboard + hjälp eller support. Kontrollera att du har en webbläsare och ett operativsystem som fungerar tillsammans med lärosätets version av Blackboard Learn.

Varför kan jag inte hitta vår gruppuppgift?

Din lärare bestämmer vilket datum en gruppuppgift blir tillgänglig. Kanske måste du även uppfylla andra kriterier för att få påbörja en uppgift. Du kanske till exempel måste markera en föreläsning som genomgången först. Kontakta din lärare för mer information.

Min lärare fick inte vår gruppuppgift. Vad ska jag göra?

Du måste diskutera problemet med din lärare.

Hur redigerar jag en gruppuppgift eller skickar in den på nytt?

Du kan inte ändra i en inlämnad gruppuppgift, men du kan eventuellt lämna in den på nytt. Inte alla gruppuppgifter får skickas in igen. Kontrollera om ni kan skicka in en uppgift fler än en gång. Om det inte går och ni har gjort något fel måste ni kontakta er lärare och be att få skicka in uppgiften igen.

Om din lärare tillåter att ni skickar in en gruppuppgift fler än en gång i Original-kursvyn finns alternativet Starta ny på sidan Granska inlämningshistorik. Öppna sidan Granska inlämningshistorik genom att klicka på länken till gruppuppgiften i kursen.

Hur vet jag om en gruppuppgift har bedömts?

I den gamla kursvyn visas alla resultat på sidan Mina resultat. Mina resultat brukar finnas på kursmenyn. Kursmenyn finns till vänster i kursfönstret. Om alternativet Mina resultat inte finns i kursmenyn väljer du alternativet Verktyg och sedan Mina resultat. Om ni har lämnat in en gruppuppgift, men den inte har blivit bedömd än visas ett utropstecken bredvid gruppuppgiftens namn.

Om gruppuppgiften har skickats in och bedömts visas resultatet på uppgiftsraden. Om du vill se mer information öppnar du sidanGranska sändningshistorik genom klicka på uppgiftens namn.

Mer om Mina resultat


ULTRA: Gruppuppgifter

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om gruppuppgifter.

Dina lärare kan skapa gruppuppgifter där du kan samarbeta med andra deltagare. Din lärare kan skapa grupper eller be dig att gå med i en grupp för gruppuppgifter. Arbetsflödet är samma för grupprov.

På sidan Kursinnehåll står namnet på din grupp efter titeln på gruppuppgiften. Namnen på de andra deltagarna i gruppen visas när du öppnar en uppgift och arbetar med den. Om Gå med i en grupp för att delta visas klickar du på länken för att välja en grupp. Du ser inte gruppuppgiften i dina Resultat förrän du går med i en grupp.

Mer information om att ansluta till grupper

Om du inte kan se gruppuppgiften kan din lärare ha lagt till en publiceringsregel. Din åtkomst kan vara baserad på din poäng på ett annat bedömt objekt eller ett datum. Du kan alltid se gruppmedlemmarna även om du inte kan se gruppuppgiften. Om din lärare har bett dig att gå med i en grupp kan du eventuellt se gruppmedlemmarna innan du kan öppna uppgiften. Din lärare bestämmer den inställningen.

Du kan visa en gruppuppgift och du behöver inte skicka in den. När du väljer Visa granskning kan du bara visa gruppuppgiften eller arbeta med den. Inte redo att lämna in? Välj Spara och stäng i panelen. Ditt arbete för gruppens räkning sparas och skickas inte in. Om du eller någon annan gruppmedlem har påbörjat uppgiften tidigare har ditt arbete sparats. Välj Visa granskning för att återuppta arbetet.

Alla i gruppen kan hålla reda på den senaste versionen av arbetet. Du kan öppna en gruppgift hur många gånger du vill tills en gruppmedlem väljer Skicka in.

Gruppkonversationer och Collaborate

Om din lärare har aktiverat konversationer väljer du konversationsikonen i panelen. Du kan be om hjälp, tipsa om källmaterial och svara på andras frågor om gruppuppgiften. Du kan ha en konversation med hela klassen, bara gruppen eller både och!

När en gruppmedlem har publicerat något i konversationen visas en ikon bredvid uppgiftsnamnet på sidan Kursinnehåll för att markera att det finns en ny aktivitet. Konversationsikonen i panelen visas även med en lila prick.

Mer information om konversationer

Du kan också använda Collaborate Ultra för att träffa gruppen virtuellt om din kurs använder Collaborate och din lärare har aktiverat konversationer. Du öppnar gruppens rum i Collaborate genom att välja ikonen Öppna Collaborate-rum.

Har du inte använt Collaborate Ultra förut? Börja här med grunderna!

Mer om att presentera i Collaborate Ultra


ULTRA: Gå med i en grupp

Eventuellt ber din lärare dig gå med i en grupp för att göra en gruppuppgift. Gruppuppgiften visas inte på din Resultatsida förrän du går med i en grupp.

På sidan Kursinnehåll kan du se en inskrivningsperiod. Du måste gå med i en grupp före tidsgränsen. Om du inte har gått med i en grupp får du en avisering när tidsgränsen för inskrivning närmar sig.

Du kan även se om inskrivningsperioden inte har öppnat än eller har stängts. Du kan se gruppsidan och uppgiften först efter att inskrivningsperioden öppnas. Kontakta din lärare om du inte gick med i en grupp innan tidsgränsen för inskrivning löpte ut. Om alla grupper har lämnat in arbete kan du inte gå med i en grupp.

Klicka på länken Gå med i en grupp för att delta för att komma åt gruppsidan. Om du väljer gruppuppgiftens titel öppnas en panel med detaljer och länkar för att gå med i en grupp. Du kan inte visa uppgiften förrän du går med i en grupp.

Sidan Grupper

Grupperna som du kan gå med i visas på sidan Grupper. Beroende på din lärares inställningar kan du se länkarna Visa medlemmar som visar namnen på andra medlemmar som gick med före dig. I kolumnen antal deltagare kan du se hur många medlemmar som kan gå med i varje grupp. Din lärare kan låta alla deltagare gå med i alla grupper. Du kan till exempel delta i flera utflykter.

När du har gått med i en grupp visas Medlem på den raden. Du kan byta till en annan grupp medan inskrivningen är öppen. Du kan inte byta grupp om din grupp redan har lämnat in arbete.

Du kan inte gå med i eller byta till grupper med inlämnat arbete eller maximalt antal medlemmar. Om du inte kan gå med i någon grupp eller om tiden för inskrivning passerat ska du kontakta din lärare.

När du har gått med i en grupp kan du se din gruppaktivitet och delta.

Video: Self-enroll in a group


ULTRA: Watch a video about enrolling in a group

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Self-enroll in a group explains how to enroll in a group in the Ultra course view.


ULTRA: Flera medlemmar kan arbeta med en gruppuppgift

När en gruppmedlem öppnar en gruppuppgift låses uppgiften så att andra medlemmar inte kan redigera den. Andra gruppmedlemmar kan begära att få arbeta med uppgiften. Medlemmen som arbetar med uppgiften kan godkänna eller neka en sådan begäran.

Ta kontroll över en uppgift

 1. Öppna gruppuppgiften. Om en annan gruppmedlem arbetar med uppgiften visas en pennikon och ett meddelande bredvid medlemmens namn.
 2. Välj Ta kontroll för att skicka en begäran till medlemmen som arbetar med uppgiften.
 3. Ett meddelande visas där du informeras om att din begäran om kontroll har skickats. Om du beslutar att du inte vill ha kontroll kan du avbryta din begäran.
 4. Personen som har kontroll över gruppuppgiften får en avisering och kan godkänna eller neka din begäran.
 5. Om din begäran godkänns låses gruppuppgiften upp och du kan arbeta med den. Du får ett meddelande om din begäran nekas.

Om din begäran nekades kan gruppmedlemmen har gett någon annan åtkomst. Du kan begära åtkomst igen senare. Du kanske också vill skicka ett meddelande till din grupp och samordna vem som arbetar med gruppuppgiften vid olika tillfällen.

Om du får ett av dessa meddelanden medan du arbetar med gruppuppgiften sparar systemet ditt arbete automatiskt. Du kan välja att lämna uppgiften och ge kontroll till den medlem som begärde åtkomst. Eller så kan du ignorera begäran och fortsätta.


ULTRA: Skicka in en gruppuppgift

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om att skicka in gruppuppgifter.

Kom ihåg att när du arbetar med en gruppuppgift kan du spara ett utkast som andra gruppmedlemmar kan redigera. Alla i gruppen kan hålla reda på den senaste versionen av arbetet.

Det är endast en gruppmedlem som skickar in uppgiften. Ett popup-meddelande visas där du får bekräfta att du skickar in uppgiften för gruppens räkning. Du kan inte göra ändringar i en gruppuppgift när den har skickats in.

Knappen Skicka inaktiveras tills en av gruppmedlemmarna lägger till innehåll.


ULTRA: Gruppresultat och återkoppling

Lärare bedömer gruppuppgifter på samma sätt som individuella uppgifter. Du ser bara ditt eget resultat, men din lärare kan ge de olika gruppmedlemmarna olika resultat. Lärare kan ge gruppmedlemmarna olika betyg om de bedömer att gruppmedlemmarnas bidrag skiljer sig från de andra gruppmedlemmarnas.

Du kan se återkoppling för gruppen och återkoppling som din lärare lämnat bara för dig. När du öppnar gruppuppgiften för att visa resultatet öppnas återkopplingspanelen automatiskt. Din återkoppling visas på flikarna Grupp och Individuellt. När du har stängt återkopplingspanelen kan du välja återkopplingsikonen för att öppna den igen.


ULTRA: Hur kan jag kontrollera att vår gruppuppgift har lämnats in?

När din grupp har skickat in en uppgift väljer du rubriken på sidan Kursinnehåll. En panel visas med datum och tid för inlämningen. Inte bedömd visas om din grupp har lämnat in uppgiften men läraren inte har bedömt den än. Klicka på länken Inlämning för att visa inlämningen.

När din lärare lägger upp resultat, visas de i aktivitetsflödet. Välj Visa dina resultat för att visa dina resultat. Om läraren har lämnat gruppåterkoppling kan du se den under namnet på det inlämnade arbetet. Välj namnet på gruppuppgiften för att öppna sidan Kursresultat så kommer du åt alla dina resultat och kommentarer.

Du kan även gå till gruppuppgifter inifrån en kurs och se resultatet och lärarens kommentarer i rätt sammanhang.

Dina resultat visas även på den globala sidan och kursresultatsidan.

Mer om hur du visar resultat