Skicka in gruppuppgifter

På den här sidan

  Var hittar jag mina gruppuppgifter?

  Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om gruppuppgifter.

  Din lärare kan lägga upp gruppuppgifter på olika platser i kursen. Du kan hitta gruppuppgifter via alternativen Uppgifter eller Grupper i kursmenyn. Eller så kan läraren baka in gruppuppgifterna i innehållet för enskilda veckor. Gruppuppgifter kan även ligga i panelen Mina grupper efter kursmenyn. Du kan fråga dina lärare hur just din kurs är uppbyggd.

  Lärare kan ställa in så att uppgifter blir tillgängliga för gruppen efter ett visst datum eller efter att du har slutfört ett visst arbete. Du kanske till exempel måste markera att du är färdig med en föreläsning innan du får påbörja en gruppuppgift. Kontakta din lärare om du inte hittar en gruppuppgift som du tror att du bör ha tillgång till.


  Skicka in gruppuppgifter

  Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om att skicka in gruppuppgifter.

  Läraren ger er all information som gruppen behöver för att klara av gruppuppgiften. Det är en i gruppen som måste lämna in gruppuppgiften. Alla i en grupp får samma resultat för gruppuppgifter.

  Om du är den i gruppen som ska lämna in en gruppuppgift måste du klicka på Skicka. Om du inte gör det får inte läraren den slutförda gruppuppgiften.

  Om läraren inte har ställt in att flera försök är tillåtna kan du bara skicka in gruppuppgifter en gång. Kontrollera att du har bifogat de filer som behövs för uppgiften innan du klickar på Skicka.

  1. Välj det alternativ i kursmenyn som leder till gruppuppgiften, till exempel Uppgifter. Klicka på gruppuppgiftens namn.

   -ELLER-

   Välj ditt gruppnamn på panelen Mina grupper. Klicka på uppgiftens namn under Gruppuppgifter på grupphemsidan.

  2. Gå igenom instruktioner, förfallodatum och möjliga poäng på sidan Ladda upp uppgiften och ladda ner de filer din lärare tillhandahåller.
  3. Klicka på Skriv uppgift för att öppna ytan där du skriver in din uppgift. Du kan formatera texten med funktionerna i redigeringsverktyget.
  4. Markera Bläddra på min dator för att ladda upp en fil från datorn.

   -ELLER-

   Dra filer från din dator till ”Hot Spot-området” under Bifoga filer. Om webbläsaren tillåter det kan du också dra en mapp med filer. Filerna laddas upp var och en för sig. Om det inte går att skicka in gruppuppgiften efter att du laddat upp en mapp tar du bort mappen genom att klicka på Bifoga inte i mappens rad. Då kan du dra filerna en och en och skicka in.

   Du kan använda filnamnet eller ange ett annat namn på filen.

  5. Du kan även skriva kommentarer om gruppens inlämnade arbete.
  6. Klicka på Skicka. Sidan Granska sändningshistorik öppnas med information om den inlämnade gruppuppgiften och ett nummer som bekräftelse på att uppgiften lämnats in. Du kan kopiera och spara det här numret som bevis på att gruppen har lämnat in uppgiften. För gruppuppgifter med flera försök får ni ett nytt nummer varje gång ni skickar in. Om din institution har aktiverat e-postaviseringar för inlämningskvitton får du också ett e-postmeddelande med ett bekräftelsenummer och detaljer varje gång du skickar in kursarbete.

   Om en äldre version av Blackboard Learn används på din institution kan du inte dra och släppa filer som ska laddas upp och du ser inga bekräftelsenummer eller får några inlämningskvitton.


  Spara en gruppuppgift som utkast för att skicka in senare

  Om du vill spara ditt arbete och fortsätta senare klickar du på Spara utkast på sidan Överföra uppgiften. Det du har skrivit och filer sparas på sidan. När du kommer tillbaka kan du fortsätta att arbeta.

  En i gruppen kan spara gruppuppgiften som utkast, och sedan kan någon annan i gruppen fortsätta arbetet senare och sedan skicka in uppgiften.

  1. Gå tillbaka till gruppuppgiften och klicka på gruppuppgiftens namn.
  2. Klicka på Fortsätt på sidan Granska sändningshistorik.
  3. Gör dina ändringar på sidan Ladda upp uppgiften.
  4. Du kan även skriva kommentarer om din inlämning.
  5. Klicka på Skicka. Sidan Granska sändningshistorik öppnas med information om den inlämnade gruppuppgiften.

  När ni är färdiga en gruppuppgift måste någon klicka på Skicka. Om ingen gör det får inte läraren grupparbetet som ni har gjort.


  Skicka in en gruppuppgift på nytt

  Din lärare kan tillåta att du skickar in en gruppuppgift mer än en gång av flera orsaker. Din lärare kan till exempel kommentera ditt första utkast, och sedan får du tillfälle att försöka att förbättra ditt arbete.

  Kanske kommer ni på att ni har gjort något fel i en gruppuppgift efter att ni har lämnat in den. Det är dock möjligt att ni inte får skicka in uppgiften på nytt. Kontakta din lärare för att be att få skicka in uppgiften igen.

  Om ni får göra ett nytt försök klickar ni på uppgiften i kursen. Starta ny visas då på sidan Granska sändningshistorik.


  Anonymt bedömda gruppuppgifter

  På sidan Ladda upp uppgift kan du se om gruppuppgiften bedöms anonymt.

  I så fall ser inte läraren vilka det är som har gjort gruppuppgiften under bedömningen. Din lärare kan välja att bedöma uppgifter anonymt för att förhindra partiska bedömningar.

  Du bör inte lägga in någon information i arbetet du lämnar in som kan avslöja vem du är. Skriv inte ditt namn eller gruppens namn på filer som du laddar upp eller i kommentarer.


  Vanliga frågor

  Varför kan jag inte öppna en gruppuppgift?

  Kontakta din institutions support. De kan hjälpa dig att felsöka och ladda ner program som du behöver. Om du inte vet hur du kommer i kontakt med dem letar du efter tekniksupport på din institutions webbplats eller söker på internet efter din institutions namn + Blackboard + hjälp eller support. Kontrollera att du har en webbläsare och ett operativsystem som fungerar tillsammans med skolans version av Blackboard Learn.

  Varför kan jag inte hitta vår gruppuppgift?

  Din lärare bestämmer vilket datum en gruppuppgift blir tillgänglig. Kanske måste du även uppfylla andra kriterier för att få påbörja en uppgift. Du kanske till exempel måste markera en föreläsning som genomgången först. Kontakta din lärare för mer information.

  Min lärare fick inte vår gruppuppgift. Vad ska jag göra?

  Du måste diskutera problemet med din lärare.

  Hur redigerar jag en gruppuppgift eller skickar in den på nytt?

  Du kan inte ändra i en inlämnad gruppuppgift, men du kan eventuellt lämna in den på nytt. Inte alla gruppuppgifter får skickas in igen. Kontrollera om ni kan skicka in en uppgift fler än en gång. Om det inte går och ni har gjort något fel måste ni kontakta er lärare och be att få skicka in uppgiften igen.

  Om din lärare tillåter att ni skickar in en uppgift fler än en gång i den gamla kursvyn finns alternativet Starta ny på sidan Granska sändningshistorik. Öppna sidan Granska sändningshistorik genom att klicka på länken till gruppuppgiften i kursen.

  Hur vet jag om en gruppuppgift har bedömts?

  I den gamla kursvyn visas alla resultat på sidan Mina resultat. Mina resultat brukar finnas på kursmenyn. Kursmenyn finns till vänster i kursfönstret. Om alternativet Mina resultat inte finns i kursmenyn väljer du alternativet Verktyg och sedan Mina resultat. Om ni har lämnat in en gruppuppgift, men den inte har blivit bedömd än visas ett utropstecken bredvid gruppuppgiftens namn.

  Om gruppuppgiften har skickats in och bedömts visas resultatet på uppgiftsraden. Om du vill se mer information öppnar du sidanGranska sändningshistorik genom klicka på uppgiftens namn.

  Mer om Mina resultat


  ULTRA: Gruppuppgifter

  Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om gruppuppgifter.

  I Ultra-kursvyn finns inget separat område för grupper. Istället skapar läraren gruppuppgifter där du kan samarbeta med andra.

  På sidan Kursinnehåll står namnet på din grupp efter rubriken på gruppuppgiften. Namnen på de andra deltagarna i gruppen visas när du öppnar en uppgift och arbetar med den.

  Om din lärare har aktiverat konversationer väljer du ikonen Öppna gruppkonversation i panelen. Du kan be om hjälp, tipsa om källmaterial och svara på andras frågor om gruppuppgiften. Du kan ha en konversation med hela klassen, bara gruppen eller både och! När en gruppmedlem har publicerat något i konversationen visas en ikon bredvid uppgiftsnamnet på sidan Kursinnehåll för att meddela dig att det finns en ny aktivitet.

  Du kan även snabbt visa nya konversationsaktiviteter när du öppnar en gruppuppgift. Ett lila cirkel visas med konversationsikonen för att markera ny aktivitet. Nya konversationsmeddelanden visas med ikonen Ny så du snabbt kan visa olästa konversationsinlägg.

  Du kan också använda Collaborate Ultra för att träffa gruppen virtuellt om din kurs använder Collaborate och din lärare har aktiverat konversationer. Du öppnar gruppens rum i Collaborate genom att välja ikonen Öppna Collaborate-rum.

  Är du nybörjare med Collaborate Ultra? Börja här med grunderna!

  Mer om att presentera i Collaborate Ultra

  Du kan välja att bara visa en gruppuppgift och du behöver inte skicka in den. När du väljer Påbörja försök öppnar du bara uppgiften. Du behöver inte skicka in den när du har öppnat den.

  Du kan arbeta med uppgiften, spara ett utkast och låta andra arbeta med det också. När du har visat eller arbetat med uppgiften väljer du Spara och stäng i panelen. Ditt arbete för gruppens räkning sparas och skickas inte in. Du eller en annan gruppmedlem kan fortsätta att arbeta med uppgiften senare. Alla i gruppen kan hålla reda på den senaste versionen av arbetet.

  När du har öppnat en gruppuppgift och väljer Spara och stäng ändras Påbörja försök till Fortsätt försök nästa gång som en gruppmedlem öppnar uppgiften. Du kan öppna en gruppgift hur många gånger du vill tills en gruppmedlem väljer Skicka in.

  ULTRA: Flera medlemmar kan arbeta med en gruppuppgift

  När en gruppmedlem öppnar en gruppuppgift låses uppgiften så att andra medlemmar inte kan redigera den. Andra gruppmedlemmar kan begära att få arbeta med uppgiften. Medlemmen som arbetar med uppgiften kan godkänna eller neka en sådan begäran.

  Ta kontroll över en uppgift

  1. Öppna uppgiften. Om en annan gruppmedlem arbetar med uppgiften visas en pennikon och ett meddelande bredvid medlemmens namn.
  2. Välj Ta kontroll för att skicka en begäran till medlemmen som arbetar med uppgiften.
  3. Ett meddelande visas där du informeras om att din begäran om kontroll har skickats. Om du beslutar att du inte vill ha kontroll kan du avbryta din begäran.
  4. Personen som arbetar med uppgiften får en avisering och kan godkänna eller neka din begäran.
  5. Om din begäran godkänns låses uppgiften upp och du kan arbeta med den. Du får ett meddelande om din begäran nekas.

  Om din begäran nekades kan gruppmedlemmen har gett någon annan åtkomst. Du kan begära åtkomst igen senare. Du kanske också vill skicka ett meddelande till din grupp och samordna vem som arbetar med uppgiften vid olika tillfällen.

  Om du får en av dessa aviseringar medan du arbetar med uppgiften sparar systemet ditt arbete automatiskt. Du kan välja att lämna uppgiften och ge kontroll till den medlem som begär åtkomst. Eller så kan du ignorera begäran och fortsätta att arbeta.

  ULTRA: Skicka in en gruppuppgift

  Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om att skicka in gruppuppgifter.

  Kom ihåg att när du arbetar med en gruppuppgift kan du spara ett utkast som andra gruppmedlemmar kan redigera. Alla i gruppen kan hålla reda på den senaste versionen av arbetet.

  Det är endast en gruppmedlem som skickar in uppgiften. Ett popup-meddelande visas där du får bekräfta att du skickar in uppgiften för gruppens räkning. Du kan inte göra ändringar i en gruppuppgift när den har skickats in.

  Läraren bedömer gruppuppgifter på samma sätt som individuella uppgifter. Du ser bara ditt resultat, men läraren kan sätta olika resultat på de olika deltagarna i gruppen. Lärare kan ge gruppmedlemmarna olika betyg om de bedömer att gruppmedlemmarnas bidrag skiljer sig från de andra gruppmedlemmarnas.

  Hur kan jag kontrollera att vår gruppuppgift har lämnats in?

  1. När gruppen skickar in en uppgift visas en panel med datum och tid för inlämningen.
  2. Klicka på länken Visa inlämning längst ned i panelen för att granska vad din grupp har lämnat in.

  Kontrollera aktivitetsflödet för att se när din lärare har bedömt gruppuppgiften. När din lärare lägger upp betyg, visas de i flödet. Välj Visa dina resultat för att visa dina resultat. Om läraren har skrivit kommentarer ser du dem under namnet på det inlämnade arbetet.

  Du kan även gå till gruppuppgifter inifrån en kurs och se resultatet och lärarens kommentarer i rätt sammanhang.

  Dina resultat visas även på den globala sidan och kursresultatsidan.

  Mer om att se resultat