Lämna in uppgifter

På den här sidan

  Var hittar jag mina uppgifter?

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet för information om hur du öppnar uppgifter.

  Din lärare kan lägga in uppgifter på olika ställen i en kurs. Du kan gå till dina uppgifter via alternativet Uppgifter i kursmenyn. Eller så kan läraren baka in uppgifterna i innehållet för enskilda veckor. Du kan fråga dina lärare hur just din kurs är uppbyggd.

  Lärare kan även skapa gruppuppgifter och lägga in de på samma ställen som vanliga uppgifter. Gruppuppgifter kan även ligga i panelen Mina grupper efter kursmenyn.

  Mer om hur du öppnar och lämnar in gruppuppgifter

  Läraren kan ställa in så att uppgifter blir tillgängliga efter ett visst datum eller efter att du har slutfört ett visst arbete. Du kanske till exempel måste markera en föreläsning som genomgången innan du får göra en uppgift. Kontakta din lärare om du inte hittar en uppgift som du tror att du bör ha tillgång till.

  Den digitala dropboxen har ersatts av uppgiftsverktyget i Blackboard Learn. Be om nya instruktioner om din lärare har bett dig att skicka in något till den digitala dropboxen.


  Lämna in en uppgift

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet för information om hur du skickar in uppgifter.

  När du har slutfört en uppgift måste du klicka på Skicka. Om du inte gör det får inte läraren den slutförda uppgiften.

  Om läraren inte har ställt in att flera försök är tillåtna kan du bara skicka in en uppgift en gång. Kontrollera att du har bifogat de filer som krävs för uppgiften innan du klickar på Skicka.

  1. Gå till uppgiften. Gå igenom instruktioner, förfallodatum och möjliga poäng på sidan Ladda upp uppgiften och ladda ner de filer din lärare tillhandahåller. Om läraren har lagt in bedömningskriterier kan du se dem.
  2. Klicka på Skapa inlämning för att expandera området där du kan skriva in din inlämning. Du kan använda redigerarens funktioner för att formatera texten. Du bestämmer själv hur innehållet kommer att visas och har möjlighet att ändra ordningsföljden och utseendet när du vill.
  3. Markera Bläddra på min dator för att ladda upp en fil från datorn.

   -ELLER-

   Dra filer från din dator till ”Hot Spot-området” under Bifoga filer. Om webbläsaren tillåter det kan du också dra en mapp med filer. Filerna laddas upp en och en. Om webbläsaren inte tillåter att du skickar in din uppgift efter att du har laddat upp en mapp väljer du Bifoga inte i mappens rad för att ta bort den. Du kan dra filer var för sig och skicka dem igen.

   Du kan använda filnamnet eller ange ett annat namn på filen.

  4. Du kan även skriva kommentarer om din inlämning.
  5. Klicka på Skicka. Sidan Granska sändningshistorik öppnas med information om den inlämnade uppgiften och visar ett bekräftelsenummer för inlämningen. Kopiera och spara numret som bevis på inlämningen. För uppgifter med flera inlämningsförsök får du ett unikt nummer för varje inlämning. Om din institution har aktiverat e-postaviseringar för inlämningskvitton får du också ett e-postmeddelande med ett bekräftelsenummer och detaljer varje gång du skickar in kursarbete.

   Om en äldre version av Blackboard Learn används på din institution kan du inte dra och släppa filer som ska laddas upp och du ser inga bekräftelsenummer eller får några inlämningskvitton.

  Mer om att lämna in uppgifter med JAWS

  Om Qwickly används på ditt lärosäte kan du bifoga filer som du har på molnbaserade lagringskonton som Dropbox eller Google Dokument till uppgiften.

  Mer om att bifoga filer till en uppgift med Qwickly


  Spara en uppgift som utkast för att lämna in senare

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet för information om hur du sparar uppgifter.

  Om du vill spara ditt arbete och fortsätta senare klickar du på Spara utkast på sidan Överföra uppgiften. Det du har skrivit och filer sparas på sidan. När du kommer tillbaka kan du fortsätta att arbeta.

  1. Gå tillbaka till din uppgift och klicka på uppgiftsrubriken.
  2. Klicka på Fortsätt på sidan Granska sändningshistorik.
  3. Gör dina ändringar på sidan Ladda upp uppgiften.
  4. Du kan även skriva kommentarer om din inlämning.
  5. Klicka på Skicka. Sidan Granska sändningshistorik öppnas med information om den inlämnade uppgiften.

  När du har slutfört en uppgift måste du klicka på Skicka. Om du inte gör det får inte läraren arbetet som du har gjort.


  Lämna in uppgifter en gång till

  Din lärare kan tillåta att du skickar in en uppgift mer än en gång av flera orsaker. Din lärare kan till exempel kommentera ditt första utkast, och sedan får du tillfälle att försöka att förbättra ditt arbete.

  Du kan även komma på att du har gjort något fel efter att du har lämnat in en uppgift. Du kanske inte kan skicka in uppgiften på nytt. Kontakta din lärare för att be att få skicka in uppgiften igen.

  Om du får göra ett nytt försök klickar du på uppgiften i kursen. Starta ny visas då på sidan Granska sändningshistorik.


  Anonymt bedömda uppgifter

  På sidan Ladda upp uppgiften kan du se om uppgiften bedöms anonymt.

  Då ser inte läraren vem som har gjort uppgiften under bedömningen. Din lärare kan välja att bedöma uppgifter anonymt för att förhindra partiska bedömningar.

  Du bör inte lägga in någon information i arbetet du lämnar in som kan avslöja vem du är. Skriv inte ditt namn på filer som du laddar upp eller i kommentarer.


  ULTRA: Öppna dina uppgifter

  Gå till kursinnehållssidan och klicka på rubriken för din uppgift. Läraren kan också organisera uppgifter i mappar.

  Läraren kan också skapa gruppuppgifter. Namnet på din grupp visas efter gruppuppgiftens rubrik.

  Mer om att lämna in gruppuppgifter

  Du kan också se uppgifter i aktivitetsflödet eller i kalendern om läraren har lagt till inlämningsdatum. Om förfallodatum för en uppgift har passerat får du ett meddelande i avsnittet Viktigt i aktivitetsflödet.

  När du har valt en uppgift visas panelen Detaljer och information. Du kan se förfallodatum, tillåtet antal försök, om det finns en tidsgräns, samt eventuella mål och bedömningskriterier

  Välj Starta försök för att börja. Om du har påbörjat en uppgift tidigare kommer allt arbete som du har lagt till efteråt att sparas. Välj Fortsätt försök för att fortsätta arbetet.

  Sena inlämningar

  Om du öppnar en uppgift efter förfallodatum får du ett meddelande om att din inlämning markeras som sen. Du kan se meddelandet i panelen Detaljer och information och på testsidan. I panelen Detaljer och information kan du också se om några inlämningar är eller kommer bli försenade.

  Du kan även se att din inlämning är sen på uppgiftssidan.

  Mer information om resultat för flera försök


  ULTRA: Visa bifogade filer

  Din lärare kan bifoga filer som du behöver läsa eller använda för att slutföra en uppgift. Din lärare bestämmer hur filerna visas, om de är infogade eller bifogade.

  Infogade bildfiler kan väljas och visas separat. I nästa avsnitt kan du visa en infogad bild.

  Infogade video- och ljudfiler kan justeras vad gäller uppspelning, paus och volymkontroll. Videofiler kan visas i helskärm.

  Bifogade mediefiler öppnas via filens meny. Välj Hämta fil för att öppna filen i ett nytt fönster eller på en ny flik. Alternativet Visa fil öppnar filen på kurssidan.


  ULTRA: Lämna in en uppgift

  Känner du inte igen det? Gå till det ursprungliga gränssnittets hjälpfunktion för inlämning av uppgifter.

  Visa instruktioner. Din lärare tillhandahåller all information och alla filer som du behöver för att slutföra en uppgift.

  Tänk på tiden. Om din lärare sätter en tidsgräns för uppgiften kan du hålla reda på hur mycket tid som återstår. En nedräkning visas längst ned på skärmen och varnar dig när tidsgränsen närmar sig.

  Timern fortsätter att räkna ned när du sparar ett utkast eller lämnar ett pågående försök.

  Lägga till filer. Välj Lägga till filer för att överföra dina dokument. Eller, välj OneDrive om du vill söka bland filerna i ditt OneDrive-konto.

  På små enheter kan du inte öppna OneDrive för uppgifter. Du kan använda OneDrive i Blackboard-appen.

  Skapa din inlämning. Välj Lägga till text och börja skriva för att skapa din inlämning direkt på sidan. Du kan använda redigerarens funktioner för att formatera texten. Ditt arbete sparas automatiskt medan du skriver! Om du redan har skickat in din uppgift kan du använda det här området för att skriva en anteckning till din lärare eller expandera din inlämning.

  Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, som en numrerad lista.

  Lägga till i konversationen. Om läraren har aktiverat samtalsfunktionen kan du klicka på pratbubblan. Alla kan bidra till konversationen om uppgiften, inklusive läraren. Läs mer om konversationer i nästa avsnitt.

  Lägga till privata kommentarer till din lärare. Du kan inkludera privata kommentarer till din lärare när du lämnar in din uppgift. Välj Inkludera frågor och kommentarer och börja skriva.

  Inte redo att lämna in? Klicka i så fall på Spara utkast för att spara arbetet och fortsätta senare. Din text, dina kommentarer och filer sparas på sidan. När du kommer tillbaka kan du fortsätta arbetet.

  Lämna in din uppgift. Klar? Välj Skicka när du är redo för läraren att bedöma ditt arbete. Vid inlämningen visas en panel med datum och tid för inlämningen. Välj länken Visa inlämning längst ned på panelen för att granska inlämningen.

  Om läraren endast tillåter ett försök kan du inte redigera arbetet när det har lämnats in. Om läraren tillåter flera försök och du gör ett försök efter sista inlämningstid markeras ditt försök som försenat. De försök som skickas in innan förfallodatum markeras inte som sena.

  När du har slutfört en uppgift måste du klicka på Skicka. Om du inte gör det får inte läraren den slutförda uppgiften.


  ULTRA: Visa kriteriet

  Om din lärare har lagt till ett kriterium för uppgiftsbedömningen kan du visa det innan du öppnar uppgiften och när du har startat försöket. Välj Detta objekt bedöms efter kriterier för att visa kriteriet.

  Om du vill kan du visa kriterierna tillsammans med uppgiftsinstruktionerna. Du kan expandera alla kriterier och visa målnivåerna samt organisera dina försök att uppnå kraven för det bedömda arbetet.


  ULTRA: Ta del i konversationen

  Du kan inkludera privata kommentarer till din lärare när du lämnar in din uppgift. I avsnittet Uppgiftsinformation på uppgiftssidan väljer du Inkludera frågor och kommentarer så visas det du skriver endast för din lärare.

  Vill du inkludera alla? Du kan be om hjälp, dela källor eller svara på andras frågor om uppgiften.

  Om läraren har aktiverat samtalsfunktionen kan du klicka på pratbubblan längst upp i högra hörnet. Du kan läsa vad dina kurskamrater har skrivit eller lägga till dina egna tankar. Du kan även använda redigerarens funktioner för att formatera texten.

  Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, som en numrerad lista.

  Konversationens utveckling visas endast för relevant uppgift. Konversationer visas inte på diskussionssidan.

  Du kan inte redigera ditt bidrag, men du kan välja ikonen Radera och ta bort ditt bidrag. Vid behov kan din lärare ta bort allas bidrag.


  ULTRA: Uppgifter med tidsgräns

  Din lärare kan begränsa hur lång tid du har på dig att lämna in uppgiften. Om du har en tidsgräns visas den tillsammans med den andra uppgiftsinformationen på sidan Kursinnehåll, på sidan Uppgiftsinformation samt inom uppgiften som du arbetar med.

  Timern startar så snart du väljer Starta försök, så se till att du är redo att börja!

  Om din lärare tillåter att du lämnar in flera försök gäller tidsgränsen alla separata försök.

  Timern visas längst ned i fönstret så att du vet hur lång tid som är kvar. När tiden är slut skickas ditt arbete automatiskt in. Timern fortsätter att räkna ned oavsett om du aktivt arbetar med uppgiften eller inte. Om du har sparat ett utkast tidigare eller lämnat uppgiftsfönstret fortsätter timern att räkna ned och ditt arbete skickas in när tiden är slut.