Var hittar jag mina uppgifter?

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet för information om hur du öppnar uppgifter.

Din lärare kan lägga in uppgifter på olika ställen i en kurs. Du kan gå till dina uppgifter via alternativet Uppgifter i kursmenyn. Eller så kan läraren baka in uppgifterna i innehållet för enskilda veckor. Du kan fråga dina lärare hur just din kurs är uppbyggd.

Lärare kan även skapa gruppuppgifter och lägga in de på samma ställen som vanliga uppgifter. Gruppuppgifter kan även ligga i panelen Mina grupper efter kursmenyn.

Mer om hur du öppnar och lämnar in gruppuppgifter

Läraren kan ställa in så att uppgifter blir tillgängliga efter ett visst datum eller efter att du har slutfört ett visst arbete. Du kanske till exempel måste markera en föreläsning som genomgången innan du får göra en uppgift. Kontakta din lärare om du inte hittar en uppgift som du tror att du bör ha tillgång till.

Om du lämnar in ett arbete efter förfallodagen visas SEN och eventuellt kan du få resultatavdrag.

Det digitala filinkastet har ersatts av uppgiftsverktyget i Blackboard Learn. Be om nya instruktioner om din lärare har bett dig att skicka in något till det digitala filinkastet.


Lämna in en uppgift

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet för information om hur du skickar in uppgifter.

När du har slutfört en uppgift måste du klicka på Skicka. Om du inte gör det får inte läraren den slutförda uppgiften.

Om läraren inte har ställt in att flera försök är tillåtna kan du bara skicka in en uppgift en gång. Kontrollera att du har bifogat de filer som krävs för uppgiften innan du klickar på Skicka.

 1. Gå till uppgiften. Gå igenom instruktioner, förfallodatum och möjliga poäng på sidan Ladda upp uppgiften och ladda ner de filer din lärare tillhandahåller. Om läraren har lagt in bedömningskriterier kan du se dem.
 2. Klicka på Skapa inlämning för att expandera området där du kan skriva in din inlämning. Du kan använda redigerarens alternativ för att formatera din text. Du bestämmer själv hur innehållet ska visas och har möjlighet att ändra ordningsföljden och utseendet när du vill.
 3. Välj Bläddra på min dator för att ladda upp en fil från datorn.

  -ELLER-

  Dra filer från din dator till ”Hot Spot-området” under Bifoga filer. Om webbläsaren tillåter det kan du också dra en mapp med filer. Filerna laddas upp en och en. Om webbläsaren inte tillåter att du skickar in din uppgift efter att du har laddat upp en mapp väljer du Bifoga inte i mappens rad för att ta bort den. Du kan dra filerna en i taget och skicka in igen. Du kan använda filnamnet eller ange ett annat namn på filen.

  -ELLER-

  Bläddra fram till en mapp i Content Collection om du har behörighet.

  -ELLER-

  Bläddra efter en fil i molnlagringen. Du kan ansluta direkt till flera webbappar där du kan lagra filer, som till exempel OneDrive® och Google Drive™. Om webbläsaren tillåter det visas de mediefiler du lägger till från molnlagring som infogade. Vid den här tidpunkten kan inte din lärare förhandsgranska eller annotera filer som du lämnar in i Google Drives nativa filformat, såsom Google Docs (.gdoc), Sheets (.gsheets), Slides (.gslides) och så vidare. Du kan hämta Google-filen och sedan ladda upp den till din uppgift för att säkerställa att din lärare kan visa den online och tillhandahålla noteringar.

 4. Du kan även skriva kommentarer om din inlämning.
 5. Klicka på Skicka. Sidan Granska sändningshistorik öppnas med information om den inlämnade uppgiften och visar ett bekräftelsenummer för inlämningen. Kopiera och spara numret som bevis på inlämningen. För uppgifter med flera inlämningsförsök får du ett unikt nummer för varje inlämning. Om din institution har aktiverat e-postaviseringar för inlämningskvitton får du också ett e-postmeddelande med ett bekräftelsenummer och detaljer varje gång du skickar in kursarbete.

  Om en äldre version av Blackboard Learn används på din institution kan du inte dra och släppa filer som ska laddas upp och du ser inga bekräftelsenummer eller får några inlämningskvitton.

Mer information om att lämna in uppgifter med JAWS®

Om Qwickly används på ditt lärosäte kan du bifoga filer som du har på molnbaserade lagringskonton som Dropbox eller Google Dokument till uppgiften.

Mer om att bifoga filer till en uppgift med Qwickly

 

Spara en uppgift som utkast för att lämna in senare

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra om hur du sparar uppgifter.

Om du vill spara ditt arbete och fortsätta senare klickar du på Spara utkast på sidan Överföra uppgiften. Det du har skrivit och filer sparas på sidan. När du kommer tillbaka kan du fortsätta att arbeta.

 1. Gå tillbaka till din uppgift och klicka på uppgiftsrubriken.
 2. Klicka på Fortsätt på sidan Granska sändningshistorik.
 3. Gör dina ändringar på sidan Ladda upp uppgiften.
 4. Du kan även skriva kommentarer om din inlämning.
 5. Klicka på Skicka. Sidan Granska sändningshistorik öppnas med information om den inlämnade uppgiften.

När du har slutfört en uppgift måste du klicka på Skicka. Om du inte gör det får inte läraren arbetet som du har gjort.


Lämna in uppgifter en gång till

Din lärare kan tillåta att du skickar in en uppgift mer än en gång av flera orsaker. Din lärare kan till exempel kommentera ditt första utkast, och sedan får du tillfälle att försöka att förbättra ditt arbete.

Du kan även komma på att du har gjort något fel efter att du har lämnat in en uppgift. Du kanske inte kan skicka in uppgiften på nytt. Kontakta din lärare för att be att få skicka in uppgiften igen.

Om du får göra ett nytt försök klickar du på uppgiften i kursen. Starta ny visas då på sidan Granska sändningshistorik.


Anonymt bedömda uppgifter

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra om anonyma bedömningar av uppgifter.

På sidan Ladda upp uppgiften kan du se om uppgiften bedöms anonymt.

Då ser inte läraren vem som har gjort uppgiften under bedömningen. Din lärare kan välja att bedöma uppgifter anonymt för att förhindra partiska bedömningar.

Du bör inte lägga in någon information i arbetet du lämnar in som kan avslöja vem du är. Skriv inte ditt namn på filer som du laddar upp eller i någon text som du lägger till.


ULTRA: Öppna dina uppgifter

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Original-gränssnittet för information om att komma åt uppgifter.

Gå till kursinnehållssidan och klicka på rubriken för din uppgift. Läraren kan också organisera uppgifter i mappar.

Läraren kan ge dig en uppgift som ska göras i grupp.

Mer om gruppuppgifter

Du kan också se uppgifter i aktivitetsflödet eller i kalendern om läraren har lagt till inlämningsdatum. Om förfallodatum för en uppgift har passerat får du ett meddelande i avsnittet Viktigt i aktivitetsflödet.

Mer om sena inlämningar

När du har valt en uppgift visas panelen Detaljer och information. Du kan se förfallodatum, tillåtet antal försök, om det finns en tidsgräns, samt eventuella mål och bedömningskriterier. Du kan också se om förfallodatum har passerat och om några inlämningar är eller kommer att bli försenade.

Om det inte finns någon tidsgräns kan du välja att bara visa en uppgift och du behöver inte skicka in den. När du väljer Visa granskning kan du bara visa uppgiften eller arbeta med den. Inte redo att lämna in? Välj Spara och stäng i panelen. Om du har påbörjat uppgiften tidigare har ditt arbete sparats. Välj Visa granskning för att återuppta arbetet.

Om läraren har lagt till en tidsgräns visas den bredvid uppgiften på sidan Kursinnehåll. Du kan också se tidsgränsen på uppgiftspanelen Detaljer och information och inne i uppgiften när du arbetar med den. Du ser Påbörja försök istället för Visa utvärdering. När du väljer Påbörja försök öppnas ett popupfönster för att starta tiduret innan du kan öppna uppgiften. Om du inte är redo att börja väljer du Avbryt. När du har börjat skickas uppgiften automatiskt in när tiden går ut.

Mer information om tidsgränser

Sena inlämningar

Om du öppnar en uppgift efter förfallodatum får du ett meddelande om att din inlämning markeras som sen. Du kan se varningen i panelen Detaljer och information, på uppgiftssidan och i fönstret för inlämningsbekräftelse. I panelen Detaljer och information kan du också se om några inlämningar är eller kommer bli försenade.

I panelen kan du välja din inlämning i avsnittet Bedömning och se om du har lämnat in den sent.

Om din lärare har ställt in det, kan du se ett nollresultat för kursarbete som inte har lämnats in innan förfallodagen. Du kan fortfarande skicka in försök för att uppdatera ditt resultat. Din lärare avgör vilka resultatavdrag som gäller för sena inlämningar.

Mer information om nollresultat för försenade uppgifter

Mer information om resultat för flera försök


ULTRA: Visa bifogade filer

Din lärare kan bifoga filer som du behöver läsa eller använda för att slutföra en uppgift. Din lärare bestämmer hur filerna visas, om de är infogade eller bifogade. I nästa avsnitt kan du visa en infogad bild.

För video- och ljudfiler som visas infogade kan du klicka på titeln för att öppna dem i ett nytt fönster. Du har kontrollknappar för att spela upp, pausa och kontrollera volymen. Videofiler kan visas i helskärm. Du kan även ladda ner filen.

Välj ikonen för Fler alternativ om du vill öppna menyn för mediefiler som visas som bilagor. Välj Hämta fil för att öppna bildfilerna i ett nytt fönster eller på en ny flik eller hämta Word-dokument, PDF-filer eller Powerpoint-presentationer till datorn. Alternativet Visa fil öppnar filen på kurssidan, till exempel en bild.

Infogade bildfiler kan väljas och visas separat.


ULTRA: Lämna in en uppgift

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om att skicka in uppgifter.

Din lärare tillhandahåller all information och alla filer som du behöver för att slutföra en uppgift.

Tänk på tiden. Om din lärare har satt en tidsgräns för uppgiften kan du hålla reda på hur mycket tid som återstår. En nedräkning visas längst ned på skärmen och varnar dig när tidsgränsen närmar sig.

Timern fortsätter att räkna ned när du sparar ett utkast eller lämnar ett pågående försök.

Skapa din inlämning. Välj Lägg till innehåll för att öppna redigeraren. Du kan använda redigerarens alternativ för att formatera texten, bädda in bilder och bifoga filer. Det är bara din lärare som kan se innehållet som du lägger till.

Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, som en numrerad lista.

Infoga från molnlagring: Du kan ansluta direkt till flera webbappar där du kan lagra filer, som till exempel OneDrive® och Google Drive™. De filer du lägger till är kopior. Om du gör en ändring i en fil i molnlagringen måste du ladda upp en ny kopia i din kurs. Om webbläsaren tillåter det visas de mediefiler du lägger till från molnlagring som infogade. Vid den här tidpunkten kan inte din lärare förhandsgranska eller annotera filer som du lämnar in i Google Drives nativa filformat, såsom Google Docs (.gdoc), Sheets (.gsheets), Slides (.gslides) och så vidare. Du kan hämta Google-filen och sedan ladda upp den till din uppgift för att säkerställa att din lärare kan visa den online och tillhandahålla noteringar.

Mer om molnlagring

Lägga till i konversationen. Om din lärare har aktiverat konversationer väljer du ikonen Öppna klasskonversationer. Alla kan bidra till konversationen om uppgiften, inklusive läraren.

Mer information om konversationer

Inte redo att lämna in? Välj Spara och stäng om du vill spara arbetet och fortsätta med det senare. Din text, dina kommentarer och filer sparas på sidan. När du kommer tillbaka kan du fortsätta att arbeta.

Lämna in din uppgift. Klar? Välj Skicka när du är redo för läraren att bedöma ditt arbete. Vid inlämningen visas en panel med datum och tid för inlämningen. Klicka på länken Öppna inlämning längst ner i panelen för att granska din inlämning.

Om läraren endast tillåter ett försök kan du inte redigera arbetet när det har lämnats in. Om läraren tillåter flera försök och du gör ett försök efter sista inlämningstid markeras ditt försök som försenat. De försök som skickas in innan förfallodatum markeras inte som sena.

När du har slutfört en uppgift måste du klicka på Skicka. Om du inte gör det får inte läraren den slutförda uppgiften.

Redigera ditt innehåll

När du har lagt till innehåll går du till menyn och väljer Redigera för att ändra eller lägga till mer innehåll.

Du kan redigera inställningarna för filer som du har lagt till. Välj en fil i redigeraren och välj sedan ikonen Redigera bilaga i raden med redigeringsalternativ. Du kan lägga till ett visningsnamn och en alternativtext. En alternativtext beskriver bilden för personer som använder skärmläsare eller besöker webbsidor med bilderna avstängda.

Du kan även välja om du vill infoga filen som en länk i redigeraren eller bädda in filen direkt, så att den visas tillsammans med annat innehåll som har lagts till.

Ändra ordning på dina texter och filer

Peka på ett textblock eller en fil för att öppna ikonen Flytta. Tryck på och dra textblocket eller filen till en ny plats.

Du kan använda tangentbordet för att flytta ett objekt.

 1. Använd tabbtangenten och gå till ikonen Flytta för ett objekt.
 2. Tryck på Retur för att aktivera flyttningsläget.
 3. Använd piltangenterna för att välja en plats.
 4. Tryck på returtangenten för att släppa objektet på den nya platsen.

ULTRA: Visa kriteriet

Om din lärare har lagt till ett kriterium för uppgiftsbedömningen kan du visa det innan du öppnar uppgiften och när du har startat försöket. Välj Detta objekt bedöms efter kriterier för att visa kriteriet.

Om du vill kan du visa kriterierna tillsammans med uppgiftsinstruktionerna. Du kan expandera alla kriterier och visa målnivåerna samt organisera dina försök att uppnå kraven för det bedömda arbetet.


ULTRA: Anonymt bedömda uppgifter

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Original-gränssnittet om anonyma bedömningar av uppgifter.

När du öppnar en uppgift informeras du om inlämningen kommer att bedömas anonymt:

Den här utvärderingen bedöms anonymt. Ange inte någon personlig information, till exempel ditt namn.

Då ser inte läraren vem som har gjort uppgiften under bedömningen. Din lärare kan välja att bedöma uppgifter anonymt för att förhindra partiska bedömningar. Din lärare kan inte aktivera anonym bedömning för gruppuppgifter.

Du bör inte lägga in någon information i arbetet du lämnar in som kan avslöja vem du är. Skriv inte ditt namn på filer som du laddar upp eller i någon text som du lägger till.

Du ser ingen information om anonym bedömning på sidan Resultat. Fram tills att läraren publicerar resultatet ser du Pågår i kolumnen Kursadministration och resultat. Om läraren tillåter flera försök ser du Pågår för varje försök som du har skickat in.


ULTRA: Uppgifter med tidsgräns

Din lärare kan begränsa hur lång tid du har på dig att lämna in uppgiften. Om det finns en tidsgräns visas den bredvid uppgiften på sidan Kursinnehåll. Du kan också se tidsgränsen på uppgiftens Detaljer och information och inne i uppgiften när du arbetar med den.

När du väljer Påbörja försök öppnas ett popupfönster för att starta tiduret innan du kan öppna uppgiften. Om du inte är redo att börja väljer du Avbryt.

Om du ser Visa utvärdering istället för Påbörja försök finns det ingen tidsgräns för uppgiften. Du behöver inte skicka in en uppgift utan tidsgräns när du öppnar den.

Om din lärare tillåter att du lämnar in flera försök gäller tidsgränsen alla separata försök.

Tiduret fortsätter att räkna ned oavsett om du aktivt arbetar med uppgiften eller inte. Om du sparar ett utkast eller lämnar uppgiftsfönstret fortsätter tiduret att räkna ned och ditt arbete sparas och skickas in när tiden har gått ut. När du väljer Spara och stäng för att fortsätta arbetet senare visas ett meddelande om att tiduret fortsätter att räkna ned.

Tiduret visas längst ned i fönstret så att du vet hur lång tid som är kvar. Ditt arbete sparas och skickas in automatiskt när tiden är slut.

Student - Secure Assessment


ULTRA: Secure assessments

Your instructor can deliver assignments and tests securely. Secure assessments help promote academic integrity and honesty in student submissions. Your institution may use Respondus tools to administer secure assessments.

About Respondus

Respondus LockDown Browser prevents you from accessing any other materials, including internet browsers or other software, while you have an assessment open. You can’t refer to external information or copy material from these sources while working. Within the LockDown Browser window, the assessment appears like any other Ultra assessment.

Respondus Monitor uses your webcam to prevent you from accessing physical materials during the assessment. Your instructor may also require you to enable your webcam or show your ID to verify that you are who you say you are.

Visit the Respondus Knowledgebase for help

What can I not do during a secure assessment?

If your instructor set up assessment security, you won't be able to:

 • Open the assessment in a standard browser window
 • Open other programs or browser windows
 • Visit other websites
 • Copy and paste
 • Print
 • Add files, links, or videos to your submission content
 • Use certain keyboard shortcuts
 • Use your phone to submit attempts.

  Your instructor may allow you to use the Respondus iPad app. Otherwise, you need to submit a secure assessment using the desktop software.

Download the tools

You need to have Respondus LockDown Browser downloaded on your computer to open a secure assessment in Blackboard Learn. If you haven’t yet downloaded the tools and try to open the assessment, a message appears with links where to download. Select the link to get started.

Respondus Monitor is included in the LockDown Browser software. Your institution uses a unique LockDown Browser download link and application. Your instructor or your institution's help desk can provide you with the download URL.

Open a secure assessment

On the Course Content page, you can see the tools you need to open secure assessments and submit attempts. When you open a secure assessment, the Details & Information panel appears to provide more information about the grade, number of attempts, and other settings. You'll see which tools you need to continue.

Before you begin an attempt, be sure to download the required software. If you haven’t yet downloaded the tools and try to open the assessment, a message appears with links where to download.

Select View assessment. LockDown Browser launches in a new window. If your instructor required Respondus Monitor, the startup sequence begins.

Add text and answer questions in the assessment just as you would in a standard browser. You can save drafts of your work and return at later points to continue work or submit. You can't add files, links, or videos to the editor when you submit a secure assessment.

View an attempt

You'll also need Respondus LockDown Browser to view submitted attempts for secure assessments. After your instructor posts your grade, you can find it in multiple places without needing additional software.

To view the correct answers for your submission, you'll need Respondus LockDown Browser. Open your attempt and select Review results in Respondus LockDown Browser to launch the tool.

Offline Submissions (Student)


ULTRA: Offline submissions

Your instructor can add assessments that don't require you to upload a submission.

Examples of offline work:

 • Oral presentations
 • Science fair projects
 • Acting performances
 • Artwork delivered in person
 • Face-to-face team building exercises, panel discussions, and debates

You can view the assessment alongside other content on the Course Content page and on your global and course grades pages. When you access the assessment from these course areas, you're informed you can't submit work online. Your instructor can add instructions, files, a rubric, and goals to help you prepare for the offline work. You can also participate in the assessment's conversations if enabled.

For offline submissions, you can't submit multiple attempts and your instructor can't add a time limit.

When your instructor assigns a grade, you're notified in your activity stream.

On your Course Grades page, your grade appears with Submitted offline. If your instructor used a rubric to grade, the grade pill displays a rubric icon.