Var hittar jag mina uppgifter?

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om hur du öppnar uppgifter.

Din lärare kan lägga in uppgifter på olika ställen i en kurs. Du kan gå till dina uppgifter via alternativet Uppgifter i kursmenyn. Eller så kan läraren baka in uppgifterna i innehållet för enskilda veckor. Du kan fråga dina lärare hur just din kurs är uppbyggd.

Lärare kan även skapa gruppuppgifter och lägga in de på samma ställen som vanliga uppgifter. Gruppuppgifter kan även ligga i panelen Mina grupper efter kursmenyn.

Mer om hur du öppnar och lämnar in gruppuppgifter

Läraren kan ställa in så att uppgifter blir tillgängliga efter ett visst datum eller efter att du har slutfört ett visst arbete. Du kanske till exempel måste markera en föreläsning som genomgången innan du får göra en uppgift. Kontakta din lärare om du inte hittar en uppgift som du tror att du bör ha tillgång till.

Om du lämnar in ett arbete efter förfallodagen visas SEN och eventuellt kan du få resultatavdrag.

Det digitala filinkastet har ersatts av uppgiftsverktyget i Blackboard Learn. Be om nya instruktioner om din lärare har bett dig att skicka in något till det digitala filinkastet.


Lämna in en uppgift

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om hur du skickar in uppgifter.

När du har slutfört en uppgift måste du klicka på Skicka. Om du inte gör det får inte läraren den slutförda uppgiften.

Om läraren inte har ställt in att flera försök är tillåtna kan du bara skicka in en uppgift en gång. Kontrollera att du har bifogat de filer som krävs för uppgiften innan du klickar på Skicka.

 1. Öppna uppgiften. Gå igenom instruktioner, förfallodatum och möjliga poäng på sidan Ladda upp uppgiften och ladda ner de filer din lärare tillhandahåller. Om läraren har lagt in bedömningskriterier kan du se dem.
 2. Klicka på Skapa inlämning för att expandera området där du kan skriva in din inlämning. Du kan använda redigerarens alternativ för att formatera din text. Du bestämmer själv hur innehållet ska visas och har möjlighet att ändra ordningsföljden och utseendet när du vill.
 3. Välj Bläddra på min dator för att ladda upp en fil från datorn.

  -ELLER-

  Dra filer från din dator till ”Hot Spot-området” under Bifoga filer. Om webbläsaren tillåter det kan du också dra en mapp med filer. Filerna laddas upp var och en för sig. Om webbläsaren inte tillåter att du skickar in din uppgift efter att du har laddat upp en mapp väljer du Bifoga inte i mappens rad för att ta bort den. Du kan dra filer var för sig och skicka dem igen. Du kan använda filnamnet eller ange ett annat namn på filen.

  -ELLER-

  Bläddra fram till en mapp i Content Collection om du har behörighet.

  -ELLER-

  Bläddra efter en fil i molnlagringen. Du kan ansluta direkt till flera webbappar där du kan lagra filer, som till exempel OneDrive® och Google Drive™. Om webbläsaren tillåter det visas de mediefiler du lägger till från molnlagring som infogade. 

 4. Du kan även skriva kommentarer om din inlämning.
 5. Klicka på Skicka. Sidan Granska sändningshistorik öppnas med information om den inlämnade uppgiften och visar ett bekräftelsenummer för inlämningen. Kopiera och spara numret som bevis på inlämningen. För uppgifter med flera inlämningsförsök får du ett unikt nummer för varje inlämning. Om din institution har aktiverat e-postaviseringar för inlämningskvitton får du också ett e-postmeddelande med ett bekräftelsenummer och detaljer varje gång du skickar in kursarbete.

  Om en äldre version av Blackboard Learn används på din institution kan du inte dra och släppa filer som ska laddas upp och du ser inga bekräftelsenummer eller får några inlämningskvitton.

Mer information om att lämna in uppgifter med JAWS®

Om Qwickly används på ditt lärosäte kan du bifoga filer som du har på molnbaserade lagringskonton som Dropbox eller Google Dokument till uppgiften.

Mer om att bifoga filer till en uppgift med Qwickly

Välj plats för filhämtning

I de flesta webbläsare kan du välja var de filer som du öppnar i kurser ska laddas ner. I Chrome ska du till exempel gå till Inställningar > Avancerat > Nedladdningar. Du kan välja plats för nedladdning av filer och välja om du vill att webbläsaren ska fråga varje gång. I Safari kan du göra samma sak. Gå till Inställningar > Allmänt > Filhämtningsplats. Du kan göra en internetsökning för att lära dig mer om filnedladdningsalternativ i andra webbläsare.

 

Spara en uppgift som utkast för att lämna in senare

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra om hur du sparar uppgifter.

Om du vill spara ditt arbete och fortsätta senare klickar du på Spara utkast på sidan Överföra uppgiften. Det du har skrivit och filer sparas på sidan. När du kommer tillbaka kan du fortsätta att arbeta.

 1. Gå tillbaka till din uppgift och klicka på uppgiftsrubriken.
 2. Klicka på Fortsätt på sidan Granska sändningshistorik.
 3. Gör dina ändringar på sidan Ladda upp uppgiften.
 4. Du kan även skriva kommentarer om din inlämning.
 5. Klicka på Skicka. Sidan Granska sändningshistorik öppnas med information om den inlämnade uppgiften.

När du har slutfört en uppgift måste du klicka på Skicka. Om du inte gör det får inte läraren arbetet som du har gjort.


Lämna in uppgifter en gång till

Din lärare kan tillåta att du skickar in en uppgift mer än en gång av flera orsaker. Din lärare kan till exempel kommentera ditt första utkast, och sedan får du tillfälle att försöka att förbättra ditt arbete.

Du kan även komma på att du har gjort något fel efter att du har lämnat in en uppgift. Du kanske inte kan skicka in uppgiften på nytt. Kontakta din lärare för att be att få skicka in uppgiften igen.

Om du får göra ett nytt försök klickar du på uppgiften i kursen. Starta ny visas då på sidan Granska sändningshistorik.


Anonymt bedömda uppgifter

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra om anonyma bedömningar av uppgifter.

På sidan Ladda upp uppgiften kan du se om uppgiften bedöms anonymt.

Då ser inte läraren vem som har gjort uppgiften under bedömningen. Din lärare kan välja att bedöma uppgifter anonymt för att förhindra partiska bedömningar.

Du bör inte lägga in någon information i arbetet du lämnar in som kan avslöja vem du är. Skriv inte ditt namn på filer som du laddar upp eller i någon text som du lägger till.


ULTRA: Öppna dina uppgifter

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Original-gränssnittet för information om att komma åt uppgifter.

Du kan se uppgifter i aktivitetsflödet eller i kalendern om läraren har lagt till inlämningsdatum.

Om inlämningsdatum för en uppgift har passerat får du ett meddelande i avsnittet Viktigt i aktivitetsflödet.

Mer om sena inlämningar

Du kan även hitta dina uppgifter på sidan Kursinnehåll. Läraren kan även organisera uppgifter i mappar och lärmoduler.

Läraren kan ge dig en uppgift som ska göras i grupp.

Mer om gruppuppgifter

När du har valt en uppgift visas panelen Detaljer & information. Se inlämningsdag, tillåtet antal försök, om det finns en tidsgräns, samt eventuella mål och bedömningskriterier. Kontrollera om inlämningsdatugen har passerat och om några inlämningar är eller kommer att bli försenade.

Åtkomstkod

Din lärare kan kräva att du använder en 6-siffrig åtkomstkod. Lärare skapar åtkomstkoden, men de kan hända att en annan person, till exempel övervakaren är den som delar ut den. När du har skrivit in koden kan du öppna uppgiften. Du kan använda koden för att fortsätta med en uppgift som du har sparat. Du behöver inte koden för att se resultat och återkoppling som din lärare publicerat. Om din lärare ändrar koden mellan försöken måste du be om den igen.

Din lärare kan även skydda en uppgift med LockDown Browser. Du måste ange rätt åtkomstkod innan LockDown Browser öppnas.

Vill du komma igång?

Om det inte finns någon tidsgräns kan du titta på en uppgift utan att du behöver lämna in den. När du väljer Visa granskning kan du bara visa uppgiften eller arbeta med den. Inte redo att lämna in? Välj Spara och stäng i panelen. Om du har påbörjat uppgiften tidigare har ditt arbete sparats. Välj Visa utvärdering för att återuppta arbetet.

Om läraren har lagt till en tidsgräns visas den bredvid uppgiften på sidan Kursinnehåll. Du kan också se tidsgränsen på uppgiftspanelen Detaljer och information och inne i uppgiften när du arbetar med den. Du ser Påbörja försök istället för Visa utvärdering. När du väljer Påbörja försök öppnas ett popupfönster för att starta tiduret innan du kan öppna uppgiften. Om du inte är redo att börja väljer du Avbryt. När du har börjat skickas uppgiften automatiskt in när tiden går ut.

Mer information om tidsgränser

Sena inlämningar

Om du öppnar en uppgift efter förfallodatum får du ett meddelande om att din inlämning markeras som sen. Du kan se varningen i panelen Detaljer och information, på uppgiftssidan och i fönstret för inlämningsbekräftelse. I panelen Detaljer och information kan du också se om några inlämningar är eller kommer bli försenade.

I panelen kan du välja din inlämning i avsnittet Bedömning och se om du har lämnat in den sent.

Om din lärare har ställt in det, kan du se ett nollresultat för kursarbete som inte har lämnats in innan förfallodagen. Du kan fortfarande skicka in försök för att uppdatera ditt resultat. Din lärare avgör vilka resultatavdrag som gäller för sena inlämningar.

Mer information om nollresultat för försenade uppgifter

Mer information om resultat för flera försök


ULTRA: Visa bifogade filer

Din lärare kan bifoga filer som du behöver läsa eller använda för att slutföra en uppgift. Din lärare bestämmer hur filerna visas, om de är inbäddade eller bifogade.

I de flesta webbläsare kan du välja var de filer som du öppnar i kurser ska laddas ner. I Chrome ska du till exempel gå till Inställningar > Avancerat > Nedladdningar. Du kan välja plats för nedladdning av filer och välja om du vill att webbläsaren ska fråga varje gång. I Safari kan du göra samma sak. Gå till Inställningar > Allmänt > Filhämtningsplats. Du kan göra en internetsökning för att lära dig mer om filnedladdningsalternativ i andra webbläsare.

För video- och ljudfiler som bäddas in kan du klicka på titeln för att öppna dem i ett nytt fönster. Du har kontrollknappar för att spela upp, pausa och kontrollera volymen. Videofiler kan visas i helskärm. Du kan även ladda ner filen.

För mediefiler som visas som bilagor ska du öppna menyn. Klicka på Ladda ner originalfilen för att ladda ner bilder, Word-filer, PDF-filer eller bildspel till din dator. Klicka på Förhandsvisa fil för att öppna en fil, till exempel en bild, på kurssidan.

Infogade bildfiler kan väljas och visas separat.


ULTRA: Lämna in en uppgift

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om att skicka in uppgifter.

Din lärare tillhandahåller all information och alla filer som du behöver för att slutföra en uppgift.

Tänk på tiden. Om din lärare har satt en tidsgräns för uppgiften kan du hålla reda på hur mycket tid som återstår. En nedräkning visas längst ned på skärmen och varnar dig när tidsgränsen närmar sig.

Timern fortsätter att räkna ned när du sparar ett utkast eller lämnar ett pågående försök.

Skapa din inlämning. Välj Lägg till innehåll för att öppna redigeraren. Du kan använda alternativen i redigeraren för att formatera texten, bädda in bilder och bifoga filer.

Om du använder redigeraren på en mindre skärm kan du klicka på plusikonen för att visa menyn med alternativ. Där finns alternativet att bifoga en fil till din uppgift.

Du kan till exempel välja Infoga/redigera lokala filer, som visas med en gem-ikon. Bläddra efter en fil på din dator. Ett statusfönster visas där du kan se filuppladdningens förlopp.

Det är bara din lärare som kan se innehållet som du lägger till.

Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, som en numrerad lista.

Infoga från molnlagring: Du kan ansluta direkt till flera webbappar där du kan lagra filer, som till exempel OneDrive® och Google Drive™. De filer du lägger till är kopior. Om du gör en ändring i en fil i molnlagringen måste du ladda upp en ny kopia i din kurs. Om webbläsaren tillåter det visas de mediefiler du lägger till från molnlagring som infogade.

Mer om molnlagring

Lägga till i konversationen. Om din lärare har aktiverat konversationer väljer du ikonen Öppna klasskonversationer. Alla kan bidra till konversationen om uppgiften, inklusive läraren.

Mer information om konversationer

Inte redo att lämna in? Välj Spara och stäng om du vill spara arbetet och fortsätta med det senare. Din text, dina kommentarer och filer sparas på sidan. När du kommer tillbaka kan du fortsätta att arbeta.

Lämna in din uppgift. Klar? Välj Skicka när du är redo för läraren att bedöma ditt arbete. Vid inlämningen visas en panel med datum och tid för inlämningen. Klicka på länken Öppna inlämning längst ner i panelen för att granska din inlämning.

Knappen Skicka inaktiveras tills du lägger till innehåll eller svarar på minst en fråga.

Om läraren endast tillåter ett försök kan du inte redigera arbetet när det har lämnats in. Om läraren tillåter flera försök och du gör ett försök efter sista inlämningstid markeras ditt försök som försenat. De försök som skickas in innan förfallodatum markeras inte som sena.

När du har slutfört en uppgift måste du klicka på Skicka. Om du inte gör det får inte läraren den slutförda uppgiften.

Ordräkning i redigeraren

När du skriver i redigeringsverktyget för essäfrågor och inlämningsområdet, visas ordräkningen under redigeraren. När du har sparat visas inte ordräkningen längre.

Dessa objekt inkluderas i ordräkningen:

 • Enskilda ord
 • Webblänkar
 • Text i punkt- eller numrerade listor, men själva punkterna och siffrorna räknas inte
 • Exponent- eller indextext som inte är del av ett annat ord

Dessa objekt och formateringselement påverkar inte ordräkningen:

 • Bilder, videos och filbilagor
 • Matematiska formler
 • Mellanslag och linjer
 • Alternativ text

När du använder skiljetecken för att bifoga ord eller siffror påverkas räkningen. Till exempel räknas "Vi gick...utan dig" som tre ord. Ord eller siffror på endera sidan av skiljetecknet räknas som ett ord.

Redigera ditt innehåll

När du har lagt till innehåll öppnar du menyn och väljer Redigera för att ändra eller lägga till mer innehåll.

Du kan redigera inställningarna för filer som du har lagt till. Välj en fil i redigeraren och välj sedan ikonen Redigera bilaga i raden med redigeringsalternativ. Du kan lägga till ett visningsnamn och en alternativtext. En alternativtext beskriver bilden för personer som använder skärmläsare eller besöker webbsidor med bilderna avstängda.

Du kan även välja om du vill infoga filen som en länk i redigeraren eller bädda in filen direkt, så att den visas tillsammans med annat innehåll som har lagts till.

Ändra ordning på dina texter och filer

Peka på ett textblock eller en fil för att öppna ikonen Flytta. Tryck på och dra textblocket eller filen till en ny plats.

Du kan använda tangentbordet för att flytta ett objekt.

 1. Använd tabbtangenten och gå till ikonen Flytta för ett objekt.
 2. Tryck på Retur för att aktivera flyttningsläget.
 3. Använd piltangenterna för att välja en plats.
 4. Tryck på Retur för att släpp objektet på den nya platsen.

ULTRA: Visa kriteriet

Om din lärare har lagt till ett kriterium för uppgiftsbedömningen kan du visa det innan du öppnar uppgiften och när du har startat försöket. Välj Detta objekt bedöms efter kriterier för att visa kriteriet.

Om du vill kan du visa kriterierna tillsammans med uppgiftsinstruktionerna. Du kan expandera alla kriterier och visa målnivåerna samt organisera dina försök att uppnå kraven för det bedömda arbetet.


ULTRA: Anonymt bedömda uppgifter

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Original-gränssnittet om anonyma bedömningar av uppgifter.

När du öppnar en uppgift informeras du om inlämningen kommer att bedömas anonymt:

Den här utvärderingen bedöms anonymt. Ange inte någon personlig information, till exempel ditt namn.

Då ser inte läraren vem som har gjort uppgiften under bedömningen. Din lärare kan välja att bedöma uppgifter anonymt för att förhindra partiska bedömningar. Din lärare kan inte aktivera anonym bedömning för gruppuppgifter.

Du bör inte lägga in någon information i arbetet du lämnar in som kan avslöja vem du är. Skriv inte ditt namn på filer som du laddar upp eller i någon text som du lägger till.

Du ser ingen information om anonym bedömning på sidan Resultat. Fram tills att läraren publicerar resultatet ser du Inte bedömd i kolumnen Kursadministration och resultat. Om läraren tillåter flera försök ser du Inte bedömd för varje försök som du har skickat in.


ULTRA: Uppgifter med tidsgräns

Din lärare kan begränsa hur lång tid du har på dig att lämna in uppgiften. Om det finns en tidsgräns visas den bredvid uppgiften på sidan Kursinnehåll. Du kan också se tidsgränsen på uppgiftspanelen Detaljer och information och inne i uppgiften när du arbetar med den. Det finns en nedräkning i det nedre vänstra hörnet på skärmen som visar den återstående tiden i minuter, och i sekunder under den sista minuten.

När du väljer Påbörja försök öppnas ett popup-fönster för att starta tiduret innan du kan öppna uppgiften. Om du inte är redo att börja väljer du Avbryt.

Om du ser Visa utvärdering istället för Påbörja försök finns det ingen tidsgräns för uppgiften. Du behöver inte skicka in en uppgift utan tidsgräns när du öppnar den.

Om din lärare tillåter att du lämnar in flera försök gäller tidsgränsen alla separata försök.

Tiduret fortsätter att räkna ned oavsett om du aktivt arbetar med uppgiften eller inte. Om du sparar ett utkast eller lämnar uppgiftsfönstret fortsätter tiduret att räkna ned och ditt arbete sparas och skickas in när tiden har gått ut. När du väljer Spara och stäng för att fortsätta arbetet senare visas ett meddelande om att tiduret fortsätter att räkna ned.

Tiduret visas längst ned i fönstret så att du vet hur lång tid som är kvar. Ditt arbete sparas och skickas in automatiskt när tiden är slut.

ULTRA: Respondus LockDown Browser

Deltagare – Säker utvärdering

Din lärare kan leverera uppgifter och test på ett säkert sätt. Säkra utvärderingar hjälper till att främja den akademiska integriteten och ärligheten i deltagarinlämningar. Ditt lärosäte kan använda sig av Respondus-verktyg för att administrera säkra utvärderingar.

Om Respondus

Respondus LockDown Browser förhindrar dig från att komma åt något annat material, inklusive webbläsare eller annan programvara medan du har en utvärderingen öppen. Du kan inte använda dig av extern information eller kopiera material från dessa källor medan du gör utvärderingen. I LockDown Browser-fönstret ser utvärderingen ut som vilken annan Ultra-utvärdering som helst.

Respondus Monitor använder din webbkamera för att förhindra dig från att använda fysiska material under utvärderingen. Din lärare kan även kräva att du aktiverar din webbkamera eller visar ditt ID för att verifiera att du är den du utger dig för att vara.

Gå till Respondus Knowledgebase för att få hjälp

Vad kan jag göra under en säker utvärdering?

Om din lärare har ställt in utvärderingssäkerhet kan du inte utföra följande åtgärder:

 • Öppna utvärderingen i en standardwebbläsare
 • Öppna andra program eller webbläsarfönster
 • Gå till andra webbläsare
 • Klippa och klistra in
 • Skriva ut
 • Lägga till filer, länkar eller videos till ditt inlämningsinnehåll
 • Använda vissa tangentbordsgenvägar
 • Använda din telefon för att skicka in försök

  Din lärare kan tillåta dig att använda iPad-appen för Respondus. I annat fall måste du skicka in en säker utvärdering med hjälp av datorprogramvaran.

Ladda ner verktygen

Du måste ha Respondus LockDown Browser nedladdad på din dator för att kunna öppna en säker utvärdering i Blackboard Learn. Om du inte har hämtat verktygen och försöker öppna utvärderingen så visas ett meddelande med länkar där du kan ladda ner dem. Klicka på länken för att komma igång.

Respondus Monitor ingår i LockDown Browser-programvaran. Ditt lärosäte använder en unik nedladdningslänk och applikation för LockDown Browser. Din lärare eller ditt lärosätes helpdesk kan ge dig nedladdningsadressen.

Öppna en säker utvärdering

På sidan Kursinnehåll kan du se verktygen som du behöver för att öppna säkra utvärderingar och skicka in försök. När en du öppnar en säker utvärdering visas panelen Detaljer och information för att tillhandahålla information om resultat, antal försök och andra inställningar. Du ser vilka verktyg du behöver för att gå vidare.

Innan du påbörjar ett försök ska du se till att ladda ner nödvändig programvara. Kom ihåg: Om du inte har hämtat verktygen och försöker öppna utvärderingen så visas ett meddelande med länkar där du kan ladda ner dem.

Välj Visa utvärdering. LockDown Browser startas i ett nytt fönster. Om din lärare har krävt Respondus Monitor påbörjas uppstartsprocessen.

Lägg till text och svara på frågor i utvärderingen på samma sätt som du gör i en standardwebbläsare. Du kan spara utkast av dina arbeten och återkomma vid senare tillfällen för att fortsätta med arbetet eller skicka in det. Kom ihåg: Du kan inte lägga till filer, länkar eller videos till redigeraren när du skickar in en säker utvärdering.

Visa ett försök

Du behöver även Respondus LockDown Browser för att visa inlämnade försök för säkra utvärderingar. När din lärare har publicerat ditt resultat kan du hitta det på flera ställen utan att behöva ytterligare programvara.

För att visa de korrekta svaren på din inlämning behöver du Respondus LockDown Browser. Öppna dina försök och välj Granska resultat i Respondus LockDown Browser för att starta verktyget.

Offlineinlämningar (deltagare)


ULTRA: Offlineinlämningar

Din lärare kan lägga till utvärderingar som inte kräver att du laddar upp en inlämning.

Exempel på arbete offline:

 • Muntliga presentationer
 • Vetenskapsprojekt
 • Framträdanden
 • Konstverk som lämnas in personligen
 • Fysiska träffar och övningar, paneldiskussioner och debatter

Du kan se utvärderingen tillsammans med övrigt innehåll på sidan Kursinnehåll och på dina sidor för globala resultat och kursresultat. När du öppnar utvärderingen från dessa kurssidor informeras du om att du inte kan lämna in arbetet online. Din lärare kan lägga till instruktioner, filer, kriterier och mål för att hjälpa dig att förbereda dig för arbetet offline. Du kan också delta i resultatsamtalen om funktionen är aktiverad.

För offlineinlämningar, du kan inte lämna in flera försök och din lärare kan inte lägga till någon tidsgräns.

När din lärare tilldelar ett resultat får du en avisering i ditt aktivitetsflöde.

På din sida Kursresultat visas ditt resultat med Inlämnat offline. Om din lärare har kopplat ett kriterium till resultatet visas en kriteriumikon i resultatkapseln.