Uppgifter genom att använda SafeAssignment

På den här sidan

  Lärare kan använda tjänsten SafeAssign för att kontrollera originalitet i inlämnade uppgifter. SafeAssign jämför dina inskickade uppgifter med en uppsättning akademiska uppsatser för att hitta områden med överlappning mellan den inskickade uppgiften och befintliga arbeten.

  Hur SafeAssign fungerar

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra om SafeAssign.

  SafeAssign baseras på en unik textmatchningsalgoritm som kan upptäcka exakta och inexakta matchningar mellan en uppsats och källmaterial.

  Uppgifter jämförs med flera olika databaser som innehåller miljoner artiklar från 1990-talet fram till idag. Efter jämförelsen genereras en rapport med detaljerad information om matchningarna som hittades.

  Din lärare använder SafeAssign om du ser ett SafeAssign-meddelande och en lista över filtyper som stöds på inlämningssidan.


  Skydda ditt arbete

  Du kan skydda ditt eget arbete genom att skicka in kopior av dina uppsatser till den globala referensdatabasen. Uppsatser från andra institutioner kontrolleras mot din uppsats. Då skyddas det arbete du skapat själv på flera institutioner. Den globala referensdatabasen är separat från din institutions databas. När du frivilligt skickar in dina uppsatser till databasen går du med på att inte radera uppsatser i framtiden. Du kan välja att kontrollera dina uppsatser utan att skicka in dem till den globala referensdatabasen. Blackboard äger inte inskickade rapporter.


  Originalitetsrapporter i SafeAssign

  När en uppsats har bearbetats genereras en rapport med procentsatsen text i den inskickade uppsatsen som matchar befintliga källor. Rapporten visar de misstänkta källorna till varje del som får en matchning. När uppsatsen är en fortsättning på arbete som lämnats in tidigare kan din lärare radera matchande källor från rapporten och köra den igen.

  Originalitetsrapporten talar inte om ifall en fras som matchar en källa hänvisas på rätt sätt. Din lärare måste läsa rapporten och avgöra om du använde korrekt citationsteknik.

  Din lärare avgör om du kan se rapporten.


  ULTRA: SafeAssign

  Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Original om SafeAssign.

  I Ultra-kursvyn kan lärare använda tjänsten SafeAssign för att kontrollera originaliteten i inlämnade uppgifter och tester. SafeAssign jämför dina inskickade uppgifter med en uppsättning akademiska uppsatser för att hitta områden med överlappning mellan den inskickade uppgiften och befintliga arbeten. SafeAssign drivs av samma teknik i både Original- och Ultra-kurserna, men resultaten visas på olika sätt.

  Om din lärare tillåter visning av originalitetsrapporter kan du se detaljerna vid sidan om din inlämning.

  Mer information om hur du visar och tolkar originalitetsrapporter