Var hittar jag resultaten för mina uppgifter?

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för ultragränssnittet för information om hur du kan se resultaten.

Du kan se resultat och återkoppling som du har fått på sidan Mina resultat. Härifrån kan du även öppna sidan Granska sändningshistorik för olika uppgifter och se resultaten och återkopplingen i sitt sammanhang. Resultat på uppgifter sätts inte automatiskt. Din lärare måste sätta resultat på varje enskild uppgift.

Mer om sidan Mina resultat

Sidan Granska sändningshistorik

Om du vill se resultat och återkoppling för en uppgift klickar du på samma länk i kursen som du klickade på för att lämna in uppgiften i fråga. Sidan Granska sändningshistorik öppnas. Om du laddade upp en fil öppnas den automatiskt i webbläsaren.

Om den inlämnade filen inte öppnas automatiskt i webbläsaren har institutionen inaktiverat möjligheten att öppna filer i webbläsaren.

Peka på en kommentarikon för att se vilka kommentarer som din lärare har lämnat. Välj den markerade texten för att se om din lärare har lämnat någon kommentar. Du kan också zooma in och ut och gå till andra sidor i din fil.

Du kan också hämta och skriva ut filen från menyn i det infogade granskningsprogrammet. Anteckningar visas inte i den hämtade eller utskrivna filen.

Om läraren använde kriterier för att bedöma arbetet kan du klicka på ikonen för visning av kriterier och se mer information.

Se en video om att granska uppgiftsresultat


Vilka typer av filer öppnas i webbläsaren?

Om funktionen för webbläsarvisning av filer är aktiverad kan inlämnade filer öppnas i resultatfönstret. Följande dokumenttyper kan öppnas i resultatfönstret: DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX och PDF. Ursprunglig formatering och inbäddade bilder bevaras.

Filerna kan öppnas i aktuella versioner av Firefox, Chrome, Safari och Internet Explorer.

Om du laddade upp en fil som inte är i ett format som kan öppnas i webbläsaren öppnas inte dokumentet.


Anonym bedömning

På sidorna Granska sändningshistorik och Mina resultat visas en ikon för anonym bedömning om uppgiften bedömdes utan att ditt namn visades.

Din lärare kan låta uppgifter bedömas av flera olika bedömare för att undvika partisk bedömning. Din lärare avgör om du kan se återkoppling från alla bedömare.


ULTRA: Var hittar jag resultaten för mina uppgifter?

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet för information om hur du kan se resultaten.

Resultat på uppgifter sätts inte automatiskt. Läraren måste bedöma uppgifterna och lägga upp resultatet och återkopplingen i Blackboard Learn.

Om din lärare behöver bedöma din inlämning visas Pågår i avsnittetBedömning i uppgiftens sidopanel.

När din lärare lägger upp resultat, visas de i aktivitetsflödet. Välj Visa dina resultat för att visa dina resultat. Om läraren har skrivit kommentarer ser du dem under namnet på uppgiften.

Mer om aktivitetsflödet

Du kan även gå till uppgifter inifrån en kurs och se resultat och lärarens kommentarer rätt sammanhang.

Dina resultat visas även på den globala sidan och kursresultatsidan.

Mer om hur du visar resultat


ULTRA: Öppna bedömda uppgifter i webbläsaren

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för webbläsarvisning i originalgränssnittet.

Om du vill se resultat och återkoppling för en uppgift klickar du på samma länk i kursen som du klickade på för att lämna in uppgiften i fråga. Du kan även se resultatet för uppgiften på dina resultatsidor.

De här filtyperna öppnas direkt i webbläsaren och dina lärare kan lägga till anteckningar i dem:

  • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
  • Microsoft® PowerPoint® (PPT, PPTX)
  • PDF

Lärare kan visa andra dokumenttyper i webbläsaren, till exempel bilder och videor, men de kan inte lägga till anteckningar i dem.

Om den inlämnade filen inte öppnas automatiskt i webbläsaren har institutionen inaktiverat möjligheten att öppna filer i webbläsaren.

Peka på en kommentarikon för att se vilka kommentarer som din lärare har lämnat. Välj den markerade texten för att se om din lärare har lämnat någon kommentar. Du kan också zooma in och ut och gå till andra sidor i din fil.

Välj ikonen Fler alternativ för att öppna menyn och välj Dölj fil eller Ladda ner fil. Du kan också hämta och skriva ut filen från menyn i det infogade granskningsprogrammet. Anteckningar visas inte i den hämtade eller utskrivna filen.


ULTRA: Bedömningskriterier som kursdeltagarna ser dem

Gå till dina bedömda inlämningar på sidan Kursinnehåll och öppna panelenDetaljer och information. Om din lärare har bedömt din inlämning utifrån kriterier kan du väljaDet här objektet bedöms med kriterier för att öppna kriterierna vid sidan om uppgiften.

Om du expanderar de enskilda kriterierna kan du se beskrivningar av de olika nivåerna. De tilldelade prestationsnivåerna markeras.


ULTRA: Flera resultatförsök

Om din lärare tillåter det kan du göra flera inlämningar för en uppgift. Din lärare avgör hur resultatet beräknas för flera inlämningar:

  • Genomsnittet för alla försök
  • Första bedömda försöket
  • Sista bedömda försöket
  • Försöket med högsta resultatet
  • Försöket med lägsta resultatet

I panelen Detaljer och information för uppgiften kan du se ditt aktuella resultat och vilken metod som använts. Välj ditt resultat för att se detaljer och granska dina inlämningar.

I panelen Inlämning kan du se vilka försök som innehåller resultat och återkoppling. Välj det försök som du vill se. Din inlämning öppnas och du kan se ditt resultat, samt hur det beräknades. Du kan granska ditt arbete och öppna Återkopplingspanelen om din lärare har lämnat kommentarer. Ett meddelande visas om din lärare har ändrat det slutgiltiga resultatet för uppgiften.

Om du skickade in efter förfallodatumet visas en varning om sen inlämning på panelenInlämning och på uppgiftens sida.

Du kan också se hur många försök som du har på sidan Kursresultat. Du kan se hur många försök du har lämnat in i tid och om några inlämningar är eller kommer att bli försenade.

Mer information om sidan Kursresultat


ULTRA: Resultatkapselns färger

Resultatkapselns färg för varje uppgiftsfråga och uppgiftens slutresultat baseras på det bedömningsschema som läraren väljer. Färgerna kopplas till exempel till ett standardbedömningsschema på följande sätt:

> 90 % = grönt

89–80 % = gult/grönt

79–70 % = gult

69–60 % = orangefärgat

59–50 % = rött