Var hittar jag resultaten för mina uppgifter?

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om hur du kan se resultaten.

Du kan se resultat och återkoppling som du har fått på sidan Mina resultat. Härifrån kan du även öppna sidan Granska sändningshistorik för olika uppgifter och se resultaten och återkopplingen i sitt sammanhang. Resultat på uppgifter sätts inte automatiskt. Din lärare måste sätta resultat på varje enskild uppgift.

Mer om sidan Mina resultat

Sidan Granska inlämningshistorik

Om du vill se resultat och återkoppling för en uppgift klickar du på samma länk i kursen som du klickade på för att lämna in uppgiften. Sidan Granska inlämningshistorik öppnas. Om du laddade upp en fil öppnas den automatiskt i webbläsaren om infogad vy är aktiverad.

Många filer kan öppnas i granskningsprogrammet, men din lärare kan endast kommentera filer i formaten DOC, DOCX, PPT, PPTX och PDF. Ursprunglig formatering och inbäddade bilder bevaras.

Om du laddar upp en bild som inlämning kan din lärare lägga till kommentarer, men det går inte att markera eller rita på bilden.

Filerna kan öppnas i aktuella versioner av Firefox, Chrome och Safari. Om den inlämnade filen inte öppnas automatiskt i webbläsaren har lärosätet inaktiverat möjligheten att öppna filer i infogad vy eller så stöds inte filen.

Vid den här tidpunkten kan inte dina lärare förhandsgranska eller annotera filer som du lämnar in i Google Drives nativa filformat, såsom Google Docs (.gdoc), Sheets (.gsheets), Slides (.gslides) och så vidare.

Peka på en kommentarikon för att se din lärares kommentarer. Välj den markerade texten för att se om din lärare har lämnat någon kommentar. Peka längst ned på skärmen för att öppna funktionerna. Du kan zooma in och ut och gå till andra sidor i din fil.

Du kan ladda ner din ursprungliga fil eller en PDF-fil med lärarens kommentarer. Hur lång tid det tar att skapa PDF-filen beror på den ursprungliga filens storlek. Använd webbläsarens utskriftsfunktion för att skriva ut den nedladdade filen.

Ett känt problem med Chromes inbyggda PDF-granskare gör att inte alla kommentarer visas. Öppna hellre kommenterade PDF-filer i ett externt program, till exempel Adobe Acrobat.

Om läraren använde ett kriterium för att bedöma arbetet kan du klicka på ikonen för visning av kriterium och se mer information.

Mer information om att visa inspelningar med återkoppling

Kommentarssammanfattning

Du kan enkelt se flera kommentarer på en gång när du laddar ner PDF-filer med anteckningar. Bästa resultat får du om du öppnar PDF-filerna med anteckningar i ett PDF-program, som Adobe Acrobat. I PDF-filerna med anteckningar kan du se följande:

  • Alla komprimerade kommentarer har numrerade etiketter efter var de finns i dokumentet. Numreringen börjar med den första kommentaren. Med de komprimerade kommentarerna kan du se all text i dokumentet. Om du håller muspekaren över en kommentar öppnas kommentaren på plats.
  • Längst ned i PDF-filen visas en kommentarssammanfattning. Där kan du läsa alla kommentarerna i en lista. Kommentarerna visas med sidnummer och kommentarsnummer.
 

Anonym bedömning

På sidorna Granska sändningshistorik och Mina resultat visas en ikon för anonym bedömning om uppgiften bedömdes utan att ditt namn visades.

Din lärare kan låta uppgifter bedömas av flera olika bedömare för att undvika partisk bedömning. Din lärare avgör om du kan se återkoppling från alla bedömare.


ULTRA: Var hittar jag resultaten för mina uppgifter?

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Original-gränssnittet för information om hur du kan se resultaten.

Vanligtvis sätts inte resultaten på uppgifter automatiskt. Läraren måste bedöma uppgifterna och lägga upp resultatet och återkopplingen i Blackboard Learn.

Om din lärare behöver bedöma din inlämning visas Pågår i avsnittet Bedömning i uppgiftens sidopanel.

Din lärare kan välja att inte visa rätt svar på automatiskt poängsatta frågor förrän alla deltagare har skickat in. En banderoll visas högst upp i utvärderingen med den här informationen. Kom tillbaka senare för att se om svaren har visats.

När din lärare lägger upp resultat, visas de i aktivitetsflödet. Välj Visa mina resultat för att visa dina resultat.

Mer om aktivitetsflödet

Du kan även gå till uppgifter inifrån en kurs och se resultat och lärarens kommentarer rätt sammanhang.

Dina resultat visas även på den globala sidan och kursresultatsidan.

Mer om hur du visar resultat

Mer information om resultatkapselns färger

Mer information om nollresultat för försenade uppgifter


ULTRA: Ändringar av poäng på frågor

Din lärare kan ändra poängen för en fråga efter att bedömningen har slutförts. Ditt uppdaterade resultat visas i aktivitetsflödet och på sidan för dina Resultat.

Din lärare kan även ge fullständig poäng för en fråga som inte till fullo har tagits upp på föreläsningen eller förklarats bra. När bedömningen har slutförts kan du se vilka frågor som din lärare gav full poäng för. Full poäng visas bredvid resultatkapseln och noteras även i svarssektionen.


ULTRA: Öppna bedömda uppgifter i webbläsaren

Känner du inte igen det? Gå till "Original"-hjälpen för information om webbläsarvisning.

Om du vill se resultat och återkoppling för en uppgift klickar du på samma länk i kursen som du klickade på för att lämna in uppgiften. Du kan även se resultatet för uppgiften på dina resultatsidor.

Om funktionen för infogad vy av filer är aktiverad kan inlämnade filer öppnas i webbläsaren. Många filer kan öppnas i granskningsprogrammet, men din lärare kan endast kommentera filer i formaten DOC, DOCX, PPT, PPTX och PDF. Ursprunglig formatering och inbäddade bilder bevaras.

Filerna kan öppnas i aktuella versioner av Firefox, Chrome och Safari. Välj Förhandsgranska fil i filens meny för att öppna filen i webbläsaren. Om du inte kan se menyalternativet har ditt lärosäte inte aktiverat infogad vy eller så stöds inte filen.

Vid den här tidpunkten kan inte dina lärare förhandsgranska eller annotera filer som du lämnar in i Google Drives nativa filformat, såsom Google Docs (.gdoc), Sheets (.gsheets), Slides (.gslides) och så vidare.

Peka på en kommentarikon för att se din lärares kommentarer. Välj den markerade texten för att se om din lärare har lämnat någon kommentar.

Peka längst ned på skärmen för att öppna funktionerna. Du kan zooma in och ut och gå till andra sidor i din fil.

Du kan ladda ner din ursprungliga fil eller en PDF-fil med lärarens kommentarer. Hur lång tid det tar att skapa PDF-filen beror på den ursprungliga filens storlek. Använd webbläsarens utskriftsfunktion för att skriva ut den nedladdade filen.

Mer om hur flera kommentarer visas på en gång i PDF-filer

Ett känt problem med Chromes inbyggda PDF-granskare gör att inte alla kommentarer visas. Öppna hellre kommenterade PDF-filer i ett externt program, till exempel Adobe Acrobat.


ULTRA: Visa kriteriet

Gå till dina bedömda inlämningar på sidan Kursinnehåll och öppna panelenDetaljer och information. Om din lärare har bedömt din inlämning utifrån kriterier kan du väljaDet här objektet bedöms med kriterier för att öppna kriterierna vid sidan om uppgiften.

Om du expanderar de enskilda kriterierna kan du se beskrivningar av de olika nivåerna. De tilldelade prestationsnivåerna markeras.


ULTRA: Flera resultatförsök

Om din lärare tillåter det kan du göra flera inlämningar för en uppgift. Din lärare avgör hur resultatet beräknas för flera inlämningar:

  • Genomsnittet för alla försök
  • Första bedömda försöket
  • Sista bedömda försöket
  • Försöket med högsta resultatet
  • Försöket med lägsta resultatet

I panelen Detaljer och information för uppgiften kan du se ditt aktuella resultat och vilken metod som använts. Välj ditt resultat för att se detaljer och granska dina inlämningar.

I panelen Inlämning kan du se vilka försök som innehåller resultat och återkoppling. Välj det försök som du vill se. Din inlämning öppnas och du kan se ditt resultat, samt hur det beräknades. Du kan granska ditt arbete och öppna Återkopplingspanelen om din lärare har lämnat kommentarer.

Mer om gruppresultat och återkoppling

Mer information om inspelningar med återkoppling

Ett meddelande visas om din lärare har ändrat det slutgiltiga resultatet för uppgiften.

Om du skickade in efter förfallodatumet visas en varning om sen inlämning på panelenInlämning och på uppgiftens sida.

Du kan också se hur många försök som du har på sidan Kursresultat. Du kan se hur många försök du har lämnat in i tid och om några inlämningar är eller kommer att bli försenade.

Mer information om sidan Kursresultat