Vad används redigeraren till?

På den här sidan

  Var visas redigeringsverktyget?

  Med redigeringsverktyget kan du lägga till och formatera text, bifoga filer, bädda in multimedia och infoga ekvationer, länkar och tabeller.

  De här funktionerna kan du använda när du arbetar med uppgifter, prov, diskussioner, loggböcker, bloggar och wikisidor med mera.

  Om du vill hoppa till verktygsfältet i redigeringsverktyget med hjälp av tangentbordet trycker du på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Fokus ligger alltid först på första ikonen till vänster på den översta raden. Sedan kan du gå mellan ikonerna med hjälp av höger- och vänsterpilarna. Uppåt- och nedåtpilarna kan inte användas för att gå uppåt och nedåt mellan raderna. Om du vill gå till raden nedanför måste du gå till sista ikonen på raden och sedan fortsätta till nästa med vänster- eller högerpilen.


  Ikoner och funktioner i redigeringsverktyget

  Det finns en ikon för varje funktion i redigeringsverktyget. För vissa funktioner finns en meny med alternativ.

  Om du endast vill se de funktioner som används mest kan du klicka på ikonen för att visa mindre. Vissa funktioner flyttas mellan olika rader när du expanderar eller minimerar raderna i redigeringsverktyget.

  Funktioner som inte kan användas är nedtonade. Funktionerna för infogning/redigering av länkar och borttagning länkar kan bara användas när text eller något objekt är markerat i textrutan.

  Institutioner och lärare kan inaktivera funktionerna för stavningskontroll, bläddring i dina YouTube™-videoklipp och matematikredigeraren.

  Rad 1

  Funktioner på rad 1
  FunktionerBeskrivning
  Fetstil eller ta bort fetstil på markerad text.
  Kursiv eller ta bort kursiv på markerad text.
  Understrykning eller ta bort understrykning av markerad text.
  Genomstrykning: Visa text med en vågrät linje genom bokstäverna.
  Välj ett styckeformat för texten i listan.
  Välj teckensnitt för texten i listan som innehåller alla valbara teckensnitt.
  Välj storlek på texten i listan.
  Skapa en punktlista.
  Skapa en numrerad lista.
  Välj textfärg från färgkartan.
  Välj färgmarkering för texten. Färgen visas som bakgrund.
  Ta bort all formatering så att bara oformaterad text blir kvar.
  Öppna ett förhandsgranskningsfönster där du kan se hur texten kommer att se ut innan du skickar in den.
  Öppna fönstret med hjälp för redigeringsverktyget.
  Expandera redigeringsverktygsfönstret så att det fyller ut hela webbläsarfönstret.
  Minimera till en rad med de textformateringsfunktioner som används mest.
  Expandera funktionerna i redigeringsverktyget.

  Rad 2

  Funktioner på rad 2
  FunktioneBeskrivning
  Klipp ut de markerade objekten.
  Kopiera de markerade objekten.
  Klistra in de senast kopierade eller utklippta objekten.
  Sök efter och ersätt text.
  Ångra föregående åtgärd.
  Gör om föregående åtgärd (endast om en åtgärd tidigare har ångrats).
  Vänsterjustera texten.
  Centrera texten.
  Högerjustera texten.
  Justera texten efter både vänster och höger marginal.
  Indrag: Flytta texten eller objektet åt höger. Klicka igen för ökat indrag.
  Minska indrag: Flytta texten eller objektet åt vänster. Klicka igen för ännu mindre indrag. Det går inte att flytta texten utanför den vänstra marginalen.
  Upphöjt: Den markerade texten visas något över vanlig text eller det upphöjda formatet tas bort från markerad text.
  Nedsänkt: Den markerade texten visas något under vanlig text eller det nedsänkta formatet tas bort från markerad text.
  Markera text eller ett objekt och lägg in en ny länk eller redigera en befintlig länk genom att klicka på ikonen för infogning/redigering av länkar. Du kan ange en länk till en webbplats, en fil på din dator eller i kursens fillagringsutrymme, till exempel Content Collection.
  Ta bort en hyperlänk från den markerade texten eller det markerade objektet.
  Lägg in text till höger om muspekarens aktuella position (standard).
  Lägg in text till vänster om muspekarens aktuella position.
  Lägg in en tunn vågrät linje vid muspekarens aktuella position, som sträcker sig över textfältets fulla bredd.
  Lägg till en tunn centrerad linje. Du kan ställa in bredd och höjd från muspekarens aktuella position och välja om skuggar ska användas.
  Infoga ett hårt mellanslag vid muspekarens aktuella position.
  Påbörja den automatiska stavningskontrollen. Du kan välja ett annat språk i menyn.

  Rad 3

  Funktioner på rad 3
  FunktioneBeskrivning
  Lägg till en video från din YouTube™-kanal.
  Lägg till en länk till en fil i textrutan. Fönstret Infoga innehållslänk öppnas. Du kan länka till följande filtyper: DOC, DOCX, EXE, HTML, HTM, PDF, PPT, PPTX, PPS, PPSX, TXT, WPD, XLS, XLSX och ZIP. Du kan länka till en fil på din dator, en webbadress eller till Content Collection, om den funktionen är aktiverad av din institution.
  Bädda in en bild i textrutan eller redigera en befintlig markerad bild. Fönstret Infoga/redigera bild öppnas. Du kan lägga till följande filtyper: GIF, JPG, JPEG, BMP, PNG och TIF. Du kan lägga in bilder från din dator, en webbplats eller Content Collection, om den funktionen är aktiverad av din institution.
  Bädda in en mediefil i textrutan eller redigera en befintlig markerad mediefil. Fönstret Infoga/redigera media öppnas. Välj vilken typ av media du vill lägga till: Flash (standard), QuickTime, Shockwave, Windows Media, Real Media, samt inbäddat ljud. Du kan lägga in mediefiler från din dator, en webbplats eller Content Collection, om den funktionen är aktiverad av din institution.
  Öppna sidan för redigering av visuella matematiska ekvationer.
  Lägg till innehåll från sociala medier, som videoklipp från YouTube, bilder från Flickr och presentationer från SlideShare.
  Visa alla ej utskrivbara tecken. Klicka på ikonen igen för att dölja dem.
  Formatera texten som ett blockcitat.
  Öppna fönstret Välj specialtecken. Välj en symbol som ska infogas vid muspekarens aktuella position.
  Öppna fönstret Infoga uttryckssymbol. Välj den uttryckssymbol som ska infogas vid muspekarens aktuella position.
  Använd fästpunkter för att sätta fast andra objekt, till exempel bilder. Placera muspekaren där du vill att fästpunkten ska infogas och öppna fönstret Infoga/redigera fästpunkt.
  Öppna fönstret Infoga/redigera tabell. Om du klickar på ikonen när du står i en tabell skapas en ny tabell inuti den första tabellen.
  Öppna fönstret Egenskaper för tabellrader.
  Öppna fönstret Egenskaper för tabellceller.
  Infoga en tom rad i tabellen ovanför muspekarens aktuella position.
  Infoga en tom rad i tabellen nedanför muspekarens aktuella position.
  Ta bort den aktuella raden från tabellen. Om du markerar flera rader tas alla bort.
  Infoga en tom kolumn i tabellen till vänster om muspekarens aktuella position.
  Infoga en tom kolumn i tabellen till höger om muspekarens aktuella position.
  Ta bort den aktuella kolumnen från tabellen. Om du markerar flera kolumner tas alla bort.
  Sammanfoga två eller fler markerade tabellceller till en enda cell.
  Dela upp tidigare sammanfogade tabellceller. Om cellen eller cellerna inte är sammanfogade sedan tidigare händer ingenting.
  Öppna fönstret Visningsläge för HTML-kod där du kan redigera koden direkt. Funktionen har tagits med för erfarna webbutvecklare.
  Redigera stilmallen (CSS). Funktionen har tagits med för erfarna webbutvecklare.