Var visas redigeringsverktyget?

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för hjälp om hur man hittar redigeraren.

Med redigeraren kan du lägga till och formatera text, bifoga filer, bädda in multimedia och infoga ekvationer, länkar och tabeller. De här alternativen kan du använda när du arbetar med uppgifter, tester, diskussioner, loggböcker, bloggar och wikisidor med mera.

Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Fokus ligger alltid först på första ikonen till vänster på den översta raden. Sedan kan du gå mellan ikonerna med hjälp av höger- och vänsterpilarna. Uppåt- och nedåtpilarna kan inte användas för att gå uppåt och nedåt mellan raderna. Om du vill gå till raden nedanför måste du gå till sista ikonen på raden och sedan fortsätta till nästa med vänster- eller högerpilen.


Ikoner och alternativ för redigeraren

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för att få hjälp med alternativ i redigeraren.

Det finns en ikon för varje alternativ i redigeraren. Vissa alternativ har en meny med alternativ.

Välj ikonen Mer med tre punkter till höger om den första raden för att endast visa de mest använda textalternativen. Vissa alternativ flyttas mellan olika rader när du expanderar eller minimerar raderna i redigeraren.

Ej tillgängliga alternativ visas nedtonade. Till exempel, blir alternativet Ta bort länk endast tillgängligt efter att du markerat text eller ett objekt i textrutan som redan innehåller en länk. Alternativen för att ändra en tabell blir endast aktiva när en tabell skapas och markeras.

Lärosäten och lärare kan inaktivera alternativen för stavningskontroll och matematikredigeraren.

Rad 1

Alternativ i rad 1
AlternativBeskrivning
Fetstil eller ta bort fetstil på markerad text.
Kursiv eller ta bort kursiv på markerad text.
Understrykning eller ta bort understrykning av markerad text.
Genomstrykning: Visa text med en vågrät linje genom bokstäverna.
Välj ett styckeformat för texten i listan.
Välj teckensnitt för texten i listan som innehåller alla valbara teckensnitt.
Välj storlek på texten i listan.
Skapa en punktlista.
Skapa en numrerad lista.
Välj textfärg från färgkartan.
Välj färgmarkering för texten. Färgen visas som bakgrund.
Ta bort all formatering så att bara oformaterad text blir kvar.
Klipp ut de markerade objekten.
Kopiera de markerade objekten.
Klistra in de senast kopierade eller utklippta objekten.
Sök efter och ersätt text.
Ångra föregående åtgärd.
Gör om föregående åtgärd (endast om en åtgärd tidigare har ångrats).
Vänsterjustera texten.
Centrera texten.
Högerjustera texten.
Justera texten efter både vänster och höger marginal.
Öka indrag: Flytta texten eller objektet åt höger. Klicka igen för ökat indrag.
Minska indrag (utdrag): Flytta texten eller objektet åt vänster. Klicka igen för ännu mindre indrag. Det går inte att flytta texten utanför den vänstra marginalen.
Visa alternativen för redigeraren: Visar fler eller färre alternativ, beroende på aktuell status för redigerarens panel.

Rad 2

Alternativ i rad 2
AlternativBeskrivning
Upphöjt: Den markerade texten visas något över vanlig text eller det upphöjda formatet tas bort från markerad text.
Nedsänkt: Den markerade texten visas något under vanlig text eller det nedsänkta formatet tas bort från markerad text.
Markera text eller ett objekt och lägg in en ny länk eller redigera en befintlig länk genom att klicka på ikonen för infogning/redigering av länkar. Du kan ange en länk till en webbplats, en fil på din dator eller i kursens fillagringsutrymme, till exempel Content Collection.
Ta bort en hyperlänk från den markerade texten eller det markerade objektet.
Lägg in text till vänster om muspekarens aktuella position.
Lägg in text till höger om muspekarens aktuella position (standard).
Lägg in en tunn vågrät linje vid muspekarens aktuella position, som sträcker sig över textfältets fulla bredd.
Infoga ett hårt mellanslag vid muspekarens aktuella position.
Påbörja den automatiska stavningskontrollen. Du kan välja ett annat språk i menyn.
Öppna sidan för redigering av visuella matematiska ekvationer.
Visa alla ej utskrivbara tecken. Klicka på ikonen igen för att dölja dem.
Formatera texten som ett blockcitat.
Öppna fönstret Välj specialtecken. Välj en symbol som ska infogas vid muspekarens aktuella position.
Öppna fönstret Infoga uttryckssymbol. Välj den uttryckssymbol som ska infogas vid muspekarens aktuella position.
Använd fästpunkter för att sätta fast andra objekt, till exempel bilder. Placera muspekaren där du vill att fästpunkten ska infogas och öppna fönstret Infoga/redigera fästpunkt.
Öppna fönstret Infoga/redigera tabell. Om du klickar på ikonen när du står i en tabell skapas en ny tabell inuti den första tabellen.
Ta bort den markerade tabellen.
Öppna fönstret Tabellegenskaper.
Öppna fönstret Egenskaper för tabellrader.
Öppna fönstret Egenskaper för tabellceller.
Infoga en tom rad i tabellen ovanför muspekarens aktuella position.
Infoga en tom rad i tabellen nedanför muspekarens aktuella position.
Ta bort den aktuella raden från tabellen. Om du markerar flera rader tas alla bort.
Infoga en tom kolumn i tabellen till vänster om muspekarens aktuella position.
Infoga en tom kolumn i tabellen till höger om muspekarens aktuella position.
Ta bort den aktuella kolumnen från tabellen. Om du markerar flera kolumner tas alla bort.
Öppna fönstret Källkod där du kan redigera koden direkt. Funktionen har tagits med för erfarna webbutvecklare.
Öppna fönstret Tillgänglighetskontroll: visa identifierade tillgänglighetsproblem.
Infoga/redigera kodexempel: Infoga kod från olika programmeringsspråk, inklusive HTML/XML, JavaScript, CSS, PHP, Ruby, Python, Java, C, C# och C++. Funktionen har tagits med för erfarna webbutvecklare.
Öppna ett förhandsgranskningsfönster där du kan se hur texten kommer att se ut innan du skickar in den.
Öppna fönstret med hjälp för redigeringsverktyget.
Expandera redigerarfönstret så att det fyller ut hela webbläsarfönstret.

Lägga till innehåll: lägg till och infoga olika typer av innehåll, inklusive innehåll från Innehållssamling, Blackboard Collaborate, Digication, Flickr, SlideShares och YouTube.

ULTRA: Var visas redigeraren?

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för att få hjälp med hur man hittar redigeraren.

Redigeraren visas på de flesta platser där du kan lägga till text. Du kan använda redigeraren för att formatera text, bädda in bilder, bifoga filer samt infoga ekvationer, länkar och tabeller.

Om du använder redigeraren på en mindre skärm kan du klicka på plusikonen för att visa menyn med alternativ. Där finns, till exempel, alternativet att bifoga en fil.

Använd alternativen i redigeraren när du arbetar med uppgifter, prov, diskussioner, meddelanden, loggböcker och mer.

Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Fokus ligger alltid först på första ikonen till vänster på den översta raden. Sedan kan du gå mellan ikonerna med hjälp av höger- och vänsterpilarna. Uppåt- och nedåtpilarna kan inte användas för att gå uppåt och nedåt mellan raderna. Om du vill gå till raden nedanför måste du gå till sista ikonen på raden och sedan fortsätta till nästa med vänster- eller högerpilen.


ULTRA: Ikoner och alternativ för redigeraren

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för att få hjälp med ikoner i redigeraren.

Det finns en ikon för varje alternativ i redigeraren. Vissa alternativ har en meny med alternativ. När du öppnar redigeraren på en mindre skärm delas alternativen upp i menyer för smidigare åtkomst.

Ikoner och alternativ i redigeraren
IkonerAlternativBeskrivning
Textmeny:
Rubrik
Sidhuvud
Underrubrik
Stycke
Välj en förformaterad styckestil i listan för den markerade texten.
FetFetstil eller ta bort fetstil på markerad text.
KursivKursiv eller ta bort kursiv på markerad text.
UnderstrukenUnderstrykning eller ta bort understrykning av markerad text.
Formatstil: UpphöjtDen markerade texten visas något över vanlig text eller det upphöjda formatet tas bort från markerad text.
Formatstil: NedsänktDen markerade texten visas något under vanlig text eller det nedsänkta formatet tas bort från markerad text.
Formatstil: GenomstrukenVisa text med en vågrät linje genom bokstäverna.
Listor: Numrerad listaSkapa en numrerad lista.
Listor: PunktlistaSkapa en punktlista.
Infoga/redigera inspelningSpela in en fil med hjälp av kameran och mikrofonen på din enhet och infoga den.

Endast tillgängligt för lärare i återkopplingsområdet för utvärderingar. Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga.

Infoga/redigera matematisk formelÖppna sidan för redigering av visuella matematiska ekvationer eller redigera den valda ekvationen.
Infoga/redigera länkLägg till eller redigera en URL-länk till en webbplats, sida eller fil.
Infoga/redigera bild från webbenBädda in en bild i textrutan eller redigera en befintlig markerad bild. Du kan lägga till bilder från en URL-adress.
Infoga/redigera video från webbenLägg till eller redigera en webbadress för en video från en kanal på YouTube™ eller Vimeo™, bädda in Office 365 Enterprise-filer.
Infoga lokala filerLadda upp en fil från din dator eller enhet som ska bäddas in i redigeraren. Du kan visa den som en bifogad fil eller tillsammans med övrig text om webbläsaren tillåter det.
Infoga/redigera LTI-objektDu kan lägga till filer och verktyg som ditt lärosäte tillåter i Content Market.
Infoga från molnlagringBläddra och lägg till innehåll från dina molnlagringskonton.
Infoga YouTube-videoBläddra och lägg till innehåll på den externa innehållsleverantöreren YouTube.