Den här informationen gäller endast den ursprungliga kursvyn. Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga.

Lägga in tabeller med redigeringsverktyget

Du kan lägga in och formatera tabeller med redigeringsverktyget. Redigeringsverktyget kan öppnas överallt där du kan lägga in text, till exempel i uppgifter, prov, diskussioner och loggböcker. Du bestämmer själv hur innehållet ska visas och har möjlighet att ändra ordningsföljden och utseendet när du vill.

För att innehållet ska vara tillgängligt för alla bör du använda tabeller endast för att presentera siffror inte för layout- och presentationssyften. Synskadade kan till exempel använda skärmläsare för att få texten på skärmen uppläst. Information i tabeller som läses upp i skärmläsare kan vara svår att förstå.

Placera markören på den plats i textrutan där du vill infoga en tabell och klicka på ikonen för infogning/redigering av tabell. Du kan också använda högerklicksmenyn.

De festa tabellalternativ är nedtonade och kan inte väljas förrän det redan finns en tabell i textrutan.

Du ändrar storleken på en tabell genom att dra med musen i tabellens hörn och sidor.

Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Sedan hoppar du mellan alternativen med hjälp av piltangenterna.


Tabellegenskaper

När du lägger in en tabell kan du ställa in tabellens grundläggande egenskaper på fliken Allmänt.

Utfyllnad, avstånd och kantlinjer räknas i bildpunkter. Bredd och höjd på tabellen kan anges i bildpunkter eller i procent av det tillgängliga utrymmet. Om du inte anger något i höjdrutan anpassas storleken på tabellen efter tabellens innehåll.

Om du inte anger någon justering för tabellen används styckejustering.

Markera rutan Tabelltextning om du vill sätta ett rubrik på tabellen som ska visas över tabellen.

Fliken Avancerat

På fliken Avancerat kan du ställa in ytterligare egenskaper för tabeller genom menyer och färglådor. Du kan även lägga in information om följande egenskaper:

  • ID: Skriv in en identifierare för tabellen.
  • Sammanfattning: Skriv in en beskrivning av tabellen.
  • Format: Tillåt överskrivning av HTML-kod för placering, storlek, utseende och kantlinje.
  • Språkkod: Skriv in den officiella språkkoden för språket i tabellen om det inte är samma som på resten av sidan.

Du kan lägga in en bild som bakgrund under tabellen. Du kan skapa en länk till en bildfil utanför systemet genom att ange en URL. Du måste använda protokollet http://. Du kan även bläddra fram till en bild fillagringsutrymmet för kursen.


Ställa in egenskaper för rader och celler i tabeller

Du kan ställa in formateringsparametrar som styr hur innehållet i tabellens rader och celler ska se ut. Markera en tabell och klicka sedan på ikonen för tabellradsegenskaper eller för tabellcellsegenskaper.

På fliken Allmänt kan du ställa in grundläggande egenskaper för raderna och cellerna, till exempel justering. Om du inte ställer in någon höjd på en rad justeras storleken automatiskt efter innehållet på raden.

När du har ändrat något väljer du vilka rader och celler som ska uppdateras i menyn längst ned i fönstret.

Några av de avancerade egenskaperna, som språkkod och bakgrundsbild, beskrivs i avsnittet om tabellegenskaper.


Redigera tabeller

När du markerar en tabell i textrutan i redigeraren visas redigeringsalternativen.

Redigeringsalternativ för tabeller
AlternativBeskrivning
Öppna fönstret Infoga/redigera tabell. Om du klickar på ikonen när du står i en tabell skapas en ny tabell inuti den första tabellen.
Öppna fönstret Egenskaper för tabellrader.
Öppna fönstret Egenskaper för tabellceller.
Infoga en tom rad i tabellen ovanför muspekarens aktuella position.
Infoga en tom rad i tabellen efter muspekarens aktuella position.
Ta bort den aktuella raden från tabellen. Om du markerar flera rader tas alla bort.
Infoga en tom kolumn i tabellen till vänster om muspekarens aktuella position.
Infoga en tom kolumn i tabellen till höger om muspekarens aktuella position.
Ta bort den aktuella kolumnen från tabellen. Om du markerar flera kolumner tas alla bort.
Sammanfoga två eller fler markerade celler till en enda cell.
Dela upp tidigare sammanfogade tabellceller. Om cellen eller cellerna inte är sammanfogade sedan tidigare händer ingenting.