Vad är en mashup?

Överallt där du kan lägga till och formatera text i din kurs, kan du även lägga till sociala medier från andra webbplatser till ditt innehåll. Element från sociala medier som visas i en kurs kallas ”mashups” (kombinationsprogram). I kombinationsprogram kombineras element från två eller flera källor. När du till exempel tittar på en YouTube™-video som en del av kursinnehållet använder du mashups.

Mashups kan läggas in i provfrågor, diskussioner, uppgifter eller som enskilda element. Du kan också lägga till ett filmklipp eller foto i en loggbok, blogg eller på en wiki-webbplats.

Typer av mashups

Ditt lärosäte och lärarna bestämmer vilka mashupstyper som ska kunna användas i redigeraren. Vanligtvis innehåller menyn följande typer:

 • Flickr®: Dela foton.
 • SlideShare: Dela bildpresentationer, dokument eller Adobe PDF-portföljer.
 • YouTube: Dela onlinefilmer.
 • Dropbox: Dela filer från ditt Dropbox-konto.
 • Kaltura: Använd Kaltura för att vara värd och dela videos, bilder och ljudfiler. Om du inte kan se detta alternativ så använder inte din skola det.

Lägg till kombinationsprogram i redigeraren

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om hur du lägger till videor i redigeraren.

Var du än vill lägga till ett element från sociala medier så sker det via redigeraren. Markera ikonen Infoga kombinationsprogram och välj den typ som du vill söka, som Film från YouTube.

På söksidan skriver du in dina nyckelord och markerar Sätt igång. Du får en lista över objekt som du kan sortera. Du kan också se hur många objekt och sidor som returneras från din sökning.

När Förhandsgranska är tillgänglig, kan du visa objekten i deras egna fönster. Du kan också förhandsgranska videor med deras URL förtecknade i beskrivningen.

När du har utforskat sökresultaten ska du välja ett objekt. Du kan ändra rubriken på objektet om du inte vill använda den befintliga.


Ställ in alternativ för kombinationsprogrammet

Du kan välja hur ditt kombinationsprogram ska visas på skärmen:

 • Inbäddat: Kombinationsprogrammet visas direkt på skärmen.
 • Miniatyr: En liten bild av kombinationsprogrammet visas med en Titta-funktion.
 • Textlänk med spelare: En länk visas till kombinationsprogrammet. Detta alternativ visas inte för foton. Du kan dock ställa in storlek för ett foto.

Markera Ja för Visa URL för att skapa en länk till webbplatsen. För filmer från YouTube ska du markera Nej om du inte vill visa föreslagna videor vid slutet av uppspelningen.

Markera Ja för Visa information för att visa kombinationsprogrammets längd, skaparens namn och det datum då kombinationsprogrammet lades till.

Innan du skickar in ska du markera Förhandsgranskaoch se hur kombinationsprogrammet kommer att visas i ditt innehåll. Stäng förhandsgranskningsfönstret för att göra ändringar.

Den ursprungliga webbplatsen kan ändra ett kombinationsprograms URL eller ta bort det, vilket kommer att orsaka ett fel i din kurs.


Bläddra bland klipp från YouTube

Den här funktionen hette tidigare Video Everywhere. Informationen här gäller endast Original-kursvyn. Ditt lärosäte och lärarna bestämmer om den här funktionen är tillgänglig i redigeraren.

Överallt där du kan lägga till och formatera text i din kurs, kan du även lägga till ett eget videoklipp från YouTube i redigeraren. Till exempel kan du dela en video i en diskussionstråd.

Logga in på YouTube med ditt Google-konto när du uppmanas till det. Ett nytt fönster öppnas. Om du inte ser fönstret ska du kontrollera inställningarna för popupfönster i webbläsaren. Markera Acceptera för att ge din Blackboard-server åtkomst till dina videoklipp från YouTube.

Om ditt Google-konto inte är aktiverat för åtkomst till YouTube, får du en uppmaning att öppna en ny webbläsarflik och logga in på YouTube. När du har loggat in skapar du din YouTube-kanal för att ladda upp och lagra dina videor. Markera Bevilja åtkomst.

Välj Bläddra för att söka efter videon som du vill lägga till. Välj Infoga för att lägga till videon i redigeraren. Du får två alternativ för hur din video ska visas:

 • Spela upp på plats: Videon spelas upp på den aktuella platsen. Tittare kan ändra storleken på videon. En platshållare visas i redigeraren där din video kommer att spelas upp för tittare.
 • Miniatyr: En liten bild av videon visas.

Gör din video tillgänglig

När du har laddat upp din video till YouTube kan du lägga till dold textning och transkribering. Undertextning och manuskript hjälper döva eller hörselskadade personer att förstå ljudspåret i din video. Undertextning hjälper även personer som talar ett annat språk eller har inlärningssvårigheter att förstå vad som händer i videon.

När du har laddat upp din video tar det mellan en timme och en dag för YouTubes transkriberingsverktyg att automatisk skapa textning utifrån din videos ljudspår. Länken Textning visas i verktygsfältet på YouTube när textningen är tillgänglig. När manuskriptet är klart måste du redigera undertextningen för att vara säker på att den är korrekt.

 1. På verktygsfältet till YouTube ska du markera Textning.
 2. För engelska väljer du automatisk textningi panelen till höger.
 3. Den infogade textredigeraren öppnas. Du kan redigera direkt i varje rams textruta. Du kan även ladda ner textfilen, redigera den på din dator med en textredigerare och ladda upp filen till YouTube igen.
 4. Välj Klar.

Se YouTubes hjälp- och sökrubriker för de mest aktuella och detaljerade instruktionerna.


Sekretessinställning

En ej listad video visas inte i YouTube-sökningar och endast användare som känner till länken kan komma åt videon. Fullständig sekretess kan dock inte garanteras. Inställningen Ej listad gör det möjligt för upphovsmän att publicera och dela videor enkelt utan att särskilt behöva välja vem som kan se videon. Om användare har tillgång till sökvägen till den publicerade videon kan de se den. De kan även klicka på YouTube-logotypen i videoklippet och se det olistade klippet på youtube.com.

Du kan ändra sekretessinställningen till Privat. Från videobiblioteket redigerar du videon för att göra den privat i redigeringsinställningarna för videoklipp på YouTube. Om du gör en video privat kan den endast ses av de användare som du särskilt inkluderar och som har ett Google-konto. Privata videor visas i biblioteket med ett lås intill dem. Endast författaren och specificerade tittare kan se privata videor.

Insert YouTube Video


ULTRA: Insert YouTube Video

Use the Insert YouTube Video option to browse and add video content directly in the editor. No need to leave your course to find a link! You can choose to display the video as a link or to embed the video so it appears alongside the other content you include. Others can watch the video within the same window—no need to navigate to YouTube.

 1. In the editor, select Insert content > Insert YouTube Video.
 2. Type a search term to find the relevant video.
 3. Use the filter options to explore the list of search results. YouTube determines the order of the search results.
 4. Select a video from the list.
 5. On the Edit Content Settings panel, you can add alternative text that describes the video for people who use screen readers or may not be able to load the video.
 6. Choose to display the video as a link or inline so it appears alongside the other content you include. If a browser doesn't support inline viewing, the video appears as a link.
 7. Select Insert.