Plats för filhämtning

I de flesta webbläsare kan du välja var de filer som du öppnar i kurser ska laddas ner. I Chrome ska du till exempel gå till Inställningar > Avancerat > Nedladdningar. Du kan välja plats för nedladdning av filer och välja om du vill att webbläsaren ska fråga varje gång. I Safari kan du göra samma sak. Gå till Inställningar > Allmänt > Filhämtningsplats. Du kan göra en internetsökning för att lära dig mer om filnedladdningsalternativ i andra webbläsare.


Din lärare och ditt lärosäte bestämmer vilka verktyg som är tillgängliga i Original-kursvyn.

Om filer och multimedia

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om hur du lägger till filer och multimedia.

Du kan bifoga filer, bilder, video och ljud när du skapar innehåll i kurser. I diskussioner kan du till exempel lägga upp ett medieklipp som du har på datorn eller som finns i Content Collection, om du har tillgång till den tjänsten.

Baserat på innehållstypen kan du använda funktionerna i redigeraren för att bädda in innehåll i din text. Du bestämmer själv hur innehållet ska visas och har möjlighet att ändra ordningsföljden och utseendet när du vill.

I några instanser kan du bläddra efter filer i ett separat avsnitt för bilagor.

Du kan lägga in innehåll från sociala medier i ditt material. Sådant här innehåll från sociala medier som visas i en kurs kallas mashups. I en mashup kombineras element från två eller flera källor. När du till exempel tittar på en YouTube™-video som en del av kursinnehållet är det en mashup.

Mer information om mashups


Lägg till filer till ditt innehåll

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om hur du lägger till filer.

Överallt där du kan bifoga filer i en kurs kan du välja fil med alternativet Bläddra i min dator. Om du kan använda Content Collection kan du välja alternativet Bläddra i Content Collection för vissa typer av material.

När du använder funktionen Infoga fil i redigeraren kan du bestämma exakt var filens länk ska visas i ditt innehåll.

I fönstret Bläddra i Content Collection finns flikar och funktioner som gör det enkelt att bläddra fram och söka efter filer.

 1. Flikarna Bläddra, Ladda upp och Avancerad sökning:
  • Bläddra fram till Content Collection-mappar som du har åtkomst till.
  • Ladda upp en fil, flera filer eller ett zippat paket.
  • Gör en avancerad sökning. Du kan söka på fil- och mappnamn, metadata, filinnehåll, datum då filen eller mappen skapades med mera.
 2. Visa lista och Visa miniatyrer: Visa filer och mappar som en lista med namn eller som miniatyrikoner.
 3. Dynamiska länkar: Härifrån kan du gå till andra mappar.
 4. Sök innehåll: Gör en enkel sökning efter fil- och mappnamn.
 5. Markera kryssrutorna för att välja de filer och mappar du vill ta med i ditt innehållsobjekt. Du kan markera kryssrutan för sidhuvudet för att välja alla synliga objekt.
 6. Välj objekt: Filerna och mapparna du väljer visas på den här ytan. Om du klickar på ikonen för att visa lista kan du se vad du har valt. Klicka på X om du vill ta bort något som du har valt.

Mer om Content Collection

Ladda upp material från Dropbox

Om ditt lärosäte har aktiverat integrering med Dropbox Education kan du länka direkt till material i Dropbox i de flesta innehållsytor med hjälp av Blackboard Learns mashupfunktion. Det går även att ladda upp filer från Dropbox när du lämnar in uppgifter.

Första gången du använder Dropbox Education från Blackboard Learn uppmanas du att antingen skapa ett konto eller logga in direkt med ditt befintliga konto. När du har loggat in kan du bläddra i Dropbox och välja innehåll.


Lägga till bilder i redigeraren

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om hur du lägger till bilder i redigeringsverktyget.

Du kan bestämma var i texten bilderna ska ligga. Markera ikonen Infoga/redigera bild för att bädda in en bild i textrutan eller redigera en befintlig markerad bild. Alternativt kan du bädda in eller redigera en bild med högerklicksmenyn. Du kan även storleksändra en bild som du redan har lagt till i textområdet. Tryck och dra i hörnen eller sidorna på en bild.

Du kan lägga till de vanliga bildtyperna, som GIF, JPG, JPEG, BMP, PNG och TIF.

Om du inte vill att bilden ska visas inbäddad i din text, markerar du ikonen Infoga fil. Sedan bläddrar du fram till bildfilen och skapar en länk som läsarna klickar på för att visa bilden i ett annat fönster eller en annan flik. I vissa delar av kursen kan du även dra och släppa filer från din dator eller använda alternativet Bläddra på min dator.

Bildinställningar

På fliken Allmän kan du ladda upp en bildfil eller skapa en länk till en fil utanför systemet. Skapa länken genom att ange eller klistrar in en webbadress i fältet Bild-URL. Du måste använda protokollet http://.

Du kan lägga till en alternativ text som beskriver bilden för personer som använder skärmläsare eller besöker webbsidor med bilderna avstängda. Det går även att lägga till en bildtext som visas när användare står med musen över en bild.

På fliken Utseende kan du styra bildens placering och utseende. Ett exempel i miniatyrformat visar hur dina val kommer att visas. Bildpunkter används för dimensioner, mellanslag och kantlinjen. Om du markerar kryssrutan för Begränsa proportioner och ändrar dimensionerna, kommer bildstorleken att ändras utan vågrätt eller lodrätt förvrängning.

Om du vill att din bild ska visas till höger eller vänster om ett textblock, ska du först skriva in din text i redigeraren. Därefter ska du flytta din markör till början av texten och infoga din bild där. När du har lagt till din bild i fliken Allmänt ska du gå till fliken Utseende för att välja justering, dimensioner och utrymme runt bilden.

På fliken Avancerat kan du specificera en alternativ bild baserat på musens aktivitet. Du kan även ställa in ytterligare identifierings-, språk- och länkparametrar. Normalt behöver du inte ställa in eller ändra dessa inställningar.


Lägga till mediefiler i redigeringsverktyget

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om hur du lägger till mediefiler i redigeringsverktyget.

Du kan bestämma var i texten medieklipp ska ligga. Markera ikonen Infoga/redigera inbäddad media för att bädda in ett medieklipp i textrutan eller redigera ett befintligt markerat medieklipp. Du kan även använda högerklicksmenyn för att redigera egenskaperna hos ett befintligt markerat medieklipp.

Om du inte vill att mediefilen ska ligga inbäddad i texten klickar du på ikonen för infogning av fil. Sedan bläddrar du fram till mediefilen och skapar en länk som läsarna kan klicka på för att sedan få se medieklippet i ett annat fönster eller en annan flik.

Medieinställningar

Välj vilken typ av media du vill lägga till på menyn. Du kan ladda upp en mediefil eller skapa en länk till en fil utanför systemet. För att skapa länken anger du eller klistrar in en webbadress i fältet Fil/URL. Du måste använda protokollet http://. Videon visas för din förhandsgranskning.

För dimensionerna kan du lägga till en storlek som visas i bildpunkter. Om den inte ställs in fylls rutorna automatiskt i med den faktiska storleken.

Om du markerar kryssrutan Begränsa proportioner och lägger till mått kommer storleken ändras utan vågrät eller lodrät förvrängning. Du kan förhandsgranska filen i fönstret.

På fliken Avancerad kan du ställa in avancerade visningsparameter. Du kan till exempel ställa in V-ytan och H-ytan – de lodräta och vågräta marginalerna för tomrum omkring det inbäddade mediet.

Du kan även ställa in alternativ specifikt till Flash-media, inklusive följande:

 • Spela automatiskt: Spelar upp automatiskt
 • Loop: Spelar upp igen automatiskt

På fliken Källa kan du ange en anpassad HTML-mediakod. Funktionen är avsedd för avancerade webbutvecklare.


ULTRA: Lägg till filer och multimedia

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om hur du lägger till filer.

När du ska skicka in ditt arbete kan du bläddra efter filer i molnlagringen eller på din dator. Du kan bifoga dokument, video, ljud och bilder.

Mer om molnlagring

Bland filtyper som stöds ingår DOC, DOCX, HTM, HTML, MP3, MPG, PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX, RTF, TXT, ZIP samt de flesta bildtyper.

Mer om filtyper som du kan lägga till

Mer om uppgifter

I de flesta webbläsare kan du välja var de filer som du öppnar i kurser ska laddas ner. I Chrome ska du till exempel gå till Inställningar > Avancerat > Nedladdningar. Du kan välja plats för nedladdning av filer och välja om du vill att webbläsaren ska fråga varje gång. I Safari kan du göra samma sak. Gå till Inställningar > Allmänt > Filhämtningsplats. Du kan göra en internetsökning för att lära dig mer om filnedladdningsalternativ i andra webbläsare.


ULTRA: Infoga filer i redigeraren

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om hur du lägger till mediefiler i redigeraren.

Du kan ladda upp filer i redigeraren i vissa områden i en Ultra-kurs. I en diskussion, till exempel, kan du infoga ett dokument som stöd för det du säger.

Redigeraren stöder endast inbäddad visning av videor i MP4-format. Du kan behöva ladda ner videoklipp med andra filtyper, som till exempel MOV eller MPEG. Du kan inte lägga till bilagor i kalenderobjekt via redigeraren.

Klicka på Infoga/redigera lokala filer. Bläddra efter en fil på din dator. Ett statusfönster visas där du kan se filuppladdningens förlopp.

Du kan redigera filens inställningar, inklusive visningsnamn, alternativtext och visningsbeteende. Välj om du vill infoga filen som en länk i redigeringsverktyget eller bädda in filen direkt, så att den visas tillsammans med annat innehåll som har lagts till.

Redigera filens alternativa text eller visningsbeteende genom att välja filen i redigeringsverktyget och sedan välja ikonen Redigera bifogad fil.


ULTRA: Infoga bilder i redigeringsverktyget

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om hur du lägger till bilder i redigeraren.

I vissa delar av en Ultra-kurs kan du använda redigerarens funktioner för att lägga till bilder tillsammans med textinnehåll. Du kan lägga till bilder som finns online eller i molnlagring. Du kan också ladda upp en bild från din lokala enhet.

Om du lägger till en stor bild kanske du vill inkludera bilden som en separat textlänk. Då kan dina klasskamrater och din lärare välja att visa bilden var för sig och tydligare, samtidigt som de kan läsa texten.

Välj Infoga/redigera bild från webben. Skriv in eller klistra in en bild-URL när du vill bädda in en bild som finns online. Du måste använda protokollet http://. Inkludera en beskrivning av bilden i rutan Alternativtext, så att användare som inte kan se bilden kan förstå bildens innebörd.

Redigera bildens källa eller alternativtexten genom att välja bilden i redigeraren och sedan välja Infoga/redigera bild från webben.


ULTRA: Infoga media i redigeringsverktyget

Du kan använda alternativet Infoga/redigera media från webben för att infoga en video direkt i redigeraren. Redigeraren bäddar automatiskt in innehåll så att det visas bredvid övrigt innehåll som du lägger till. Kursmedlemmar kan se innehållet, som till exempel en video, i samma fönster, utan att behöva navigera till mediets webbplats.

Du kan bädda in innehåll från följande platser:

 • VidGrid
 • Panopto™
 • FlipGrid
 • SlideShare
 • Prezi
 • VoiceThread
 • Khan Academy
 • Kaltura
 • Soundcloud
 • Spotify®
 • Genial.ly
 • NearPod
 • Quizlet
 • EdPuzzle
 • Office 365
 • H5P
 • Vimeo®
 • YouTube™
 1. Välj Infoga/redigera media från webben i redigeringsverktyget.
 2. Klistra in käll-URL från webbplatsen.
 3. Lägg till en alternativ text som beskriver objektet för personer med skärmläsare eller om innehållet inte kan laddas.
 4. Välj Infoga. Objektet bäddas automatiskt in i redigeraren.
 5. Lägg till Office 365-filer.Du kan bädda in Office 365 Enterprise-filer direkt i ditt innehåll. Välj Dela i din Office 365-fil för att skapa en länk till filen. Välj vilka behörigheter du vill att användaren ska ha och klicka på Kopiera länk. Då kopieras länken till Urklipp. Om du vill bädda in innehållet ska du klicka på Infoga/redigera media från webben från redigeraren. Klistra in länken i Medieadress. Välj Infoga.

  Mer information om hur mediefiler visas


ULTRA: Infoga YouTube-video

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om hur du lägger till multimedia i redigeraren.

Använd alternativet Infoga YouTube-video för att söka efter och lägga till videoinnehåll direkt i redigeraren. Du behöver inte lämna kursen för att hitta en länk! Du kan välja att visa videon som en länk eller att bädda in videon så att den visas tillsammans med övrigt innehåll som du lägger till. Andra kan titta på videon i samma fönster utan att behöva navigera till YouTube.

Mer information om att infoga YouTube-videor


ULTRA: Infoga LTI-objekt

Använd alternativet Infoga/redigera LTI-objekt för att bläddra och lägga till innehåll som ditt lärosäte tillåter från Content Market.

Hittar du inte det verktyg som du behöver? Kontakta din administratör.