Plats för filhämtning

I de flesta webbläsare kan du välja var de filer som du öppnar i kurser ska laddas ner. I Chrome ska du till exempel gå till Inställningar > Avancerat > Nedladdningar. Du kan välja plats för nedladdning av filer och välja om du vill att webbläsaren ska fråga varje gång. I Safari kan du göra samma sak. Gå till Inställningar > Allmänt > Filhämtningsplats. Du kan göra en internetsökning för att lära dig mer om filnedladdningsalternativ i andra webbläsare.


Din lärare och ditt lärosäte bestämmer vilka verktyg som är tillgängliga i Original-kursvyn.

Om filer och multimedia

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om hur du lägger till filer och multimedia.

Du kan bifoga filer, bilder, video och ljud när du skapar innehåll i kurser. I diskussioner kan du till exempel lägga upp ett medieklipp som du har på datorn eller som finns i innehållssamlingen, om du har tillgång till den tjänsten.

Beroende på innehållstyp kan du använda funktionerna i redigeraren med ikonen Lägg till innehåll för att bädda in innehållet i din text. Du bestämmer själv hur innehållet ska visas och har möjlighet att ändra ordningsföljden och utseendet när du vill.

De format som stöds för att bädda in bilder är PNG, GIF, JPG, SVG, BMP och ICO. För ljud är de MP3 och WAV och för video är de MP4 och MOV.

I vissa fall kan du bläddra efter filer i ett separat avsnitt för bilagor.

Du kan lägga in innehåll från sociala medier i ditt material. Sådant här innehåll från sociala medier som visas i en kurs kallas mashups. I en mashup kombineras element från två eller flera källor. När du till exempel tittar på en YouTube™-video som en del av kursinnehållet är det en mashup.

Mer information om mashups


Lägg till filer till ditt innehåll

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om hur du lägger till filer.

Överallt där du kan bifoga filer i en kurs kan du välja fil med alternativet Bläddra i min dator. Om du kan använda innehållsamlingen kan du välja alternativet Bläddra i innehållsamlingen för vissa typer av material.

När du använder funktionen Lägg till innehåll i redigeraren kan du bestämma exakt var länken till filen visas i ditt innehåll.

I fönstret Bläddra i innehållsamlingen finns flikar och funktioner som gör det enkelt att bläddra fram och söka efter filer.

 1. Flikarna Bläddra, Ladda upp och Avancerad sökning:
  • Bläddra fram till Content Collection-mappar som du har åtkomst till.
  • Ladda upp en fil, flera filer eller ett zippat paket.
  • Gör en avancerad sökning. Du kan söka på fil- och mappnamn, metadata, filinnehåll, datum då filen eller mappen skapades med mera.
 2. Visa lista och Visa miniatyrer: Visa filer och mappar som en lista med namn eller som miniatyrikoner.
 3. Synlig sökväg: Härifrån kan du gå till andra mappar.
 4. Sök innehåll: Gör en enkel sökning efter fil- och mappnamn.
 5. Markera kryssrutorna för att välja de filer och mappar du vill ta med i ditt innehållsobjekt. Du kan markera kryssrutan för sidhuvudet för att välja alla synliga objekt.
 6. Valda objekt.

Mer information om Content Collection

Ladda upp material från Dropbox

Om ditt lärosäte har aktiverat integrering med Dropbox Education kan du länka direkt till material i Dropbox i de flesta innehållsytor med hjälp av Blackboard Learns mashupfunktion. Det går även att ladda upp filer från Dropbox när du lämnar in uppgifter.

Första gången du använder Dropbox Education från Blackboard Learn uppmanas du att antingen skapa ett konto eller logga in direkt med ditt befintliga konto. När du har loggat in kan du bläddra i Dropbox och välja innehåll.


Lägga till bilder i redigeraren

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om hur du lägger till bilder i redigeringsverktyget.

Du kan bestämma var i texten bilderna ska ligga. Markera ikonen Infoga/redigera bild för att bädda in en bild i textrutan eller redigera en befintlig markerad bild. Alternativt kan du bädda in eller redigera en bild med högerklicksmenyn. Du kan även storleksändra en bild som du redan har lagt till i textområdet. Tryck och dra i hörnen eller sidorna på en bild.

Du kan lägga till följande vanliga bildtyper: PNG, GIF, JPG, SVG, BMP och ICO.

Om du inte vill att bilden ska visas inbäddad i din text ska du markera ikonen Infoga fil. Sedan bläddrar du fram till bildfilen och skapar en länk som läsarna klickar på för att visa bilden i ett annat fönster eller en annan flik. I vissa delar av kursen kan du även dra och släppa filer från din dator eller använda alternativet Bläddra på min dator.

Bildinställningar

Följande bildinställningar är inte längre tillgängliga i innehållsredigeraren. Du kan visa dessa inställningar genom att lägga till bildfilen från din dator, till exempel genom att använda avsnittet Bilagor. När filen du valt har laddats upp och syns, välj alternativet Visa mediefil på sidan från menyn Filhandling.

Varje infogad fil, länkbild eller annan media kommer att infogas i en ”ny rad” för att förhindra att infogade objekt krockar. Radbrytningar skapas när en bild infogas i en befintlig textrad. Om du vill att texten ska flöda runt bilden tar du bort radbrytningarna

Du kan lägga till en alternativ text som beskriver bilden för personer som använder skärmläsare eller besöker webbsidor med bilderna avstängda. Det går även att lägga till en bildtext som visas när en användare pekar på en bild.

Du kan kontrollera bildens position och utseende. Bildpunkterna används för mått, mellanrum och rambredd. Du kan även lägga till en måladress för bilden som gör att den fungerar som en länk och bestämma om målsidan ska öppnas i ett nytt fönster.


Lägga till mediefiler i redigeringsverktyget

Känner du inte igen det? Gå till "Ultra"-hjälpen för information om hur du lägger till mediefiler i redigeringsverktyget.

Du kan bestämma var i texten medieklipp ska ligga. Markera ikonen Infoga/redigera inbäddad media för att bädda in ett medieklipp i textrutan eller redigera ett befintligt markerat medieklipp. Du kan även använda högerklicksmenyn för att redigera egenskaperna hos ett befintligt markerat medieklipp.

Om du inte vill att mediefilen ska visas inbäddad i din text kan du lägga till den som en bilaga genom att ladda upp källfilen från din dator, innehållssamling eller molnlagring, om det avsnitt du lägger till innehåll i tillåter dig att lägga till bilagor, och använda alternativet Skapa en länk till den här filen.

Medieinställningar

Till skillnad från bilder erbjuder inte andra medietyper (inklusive dokument) inställningsanpassning eller möjligheten att visa mediefilen på sidan när du använder bilagealternativet. Du kan bara kontrollera vissa av dem när du använder alternativet Lägg till innehåll i innehållsredigeraren och i högerklicksmenyn eller i Mashup-alternativen, så som förklarats tidigare. 

För måtten kan du lägga till en storlek som visas i bildpunkter. Om dessa inte ställs in fylls rutorna automatiskt i med den faktiska storleken.

Om du klickar på låsikonen vid inställningarna för bredd och höjd i fliken Allmänt så spärras proportionerna så att bildens storlek ändras utan att den förvrängs lodrätt eller vågrätt när du lägger till ett mått.

I fliken Avancerat kan du ställa in avancerade visningsparametrar. Du kan till exempel ställa in alternativa källor/bildadresser.

I fliken Bädda in kan du lägga in en anpassad HTML-kod för medier. Funktionen är avsedd för avancerade webbutvecklare.


ULTRA: Lägg till filer och multimedia

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om hur du lägger till filer.

När du ska skicka in ditt arbete kan du bläddra efter filer i molnlagringen eller på din dator. Du kan bifoga dokument, video, ljud och bilder.

Mer om molnlagring

Bland filtyper som stöds ingår DOC, DOCX, HTM, HTML, MP3, MPG, PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX, RTF, TXT, ZIP samt de flesta bildtyper.

Mer om filtyper som du kan lägga till

Mer om uppgifter

I de flesta webbläsare kan du välja var de filer som du öppnar i kurser ska laddas ner. I Chrome ska du till exempel gå till Inställningar > Avancerat > Nedladdningar. Du kan välja plats för nedladdning av filer och välja om du vill att webbläsaren ska fråga varje gång. I Safari kan du göra samma sak. Gå till Inställningar > Allmänt > Filhämtningsplats. Du kan göra en internetsökning för att lära dig mer om filnedladdningsalternativ i andra webbläsare.


ULTRA: Infoga filer i redigeraren

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om hur du lägger till mediefiler i redigeraren.

Du kan ladda upp filer i redigeraren i vissa områden i en Ultra-kurs. I en diskussion, till exempel, kan du infoga ett dokument som stöd för det du säger.

Redigeraren stöder endast inbäddad visning av videor i MP4-format. Du kan behöva ladda ner videoklipp med andra filtyper, som till exempel MOV eller MPEG. Du kan inte lägga till bilagor i kalenderobjekt via redigeraren.

Klicka på Infoga/redigera lokala filer. Bläddra efter en fil på din dator. Ett statusfönster visas där du kan se filuppladdningens förlopp.

Du kan redigera filens inställningar, inklusive visningsnamn, alternativtext och visningsbeteende. Välj om du vill infoga filen som en länk i redigeringsverktyget eller bädda in filen direkt, så att den visas tillsammans med annat innehåll som har lagts till.

Redigera filens alternativa text eller visningsbeteende genom att välja filen i redigeringsverktyget och sedan välja ikonen Redigera bifogad fil.


ULTRA: Infoga bilder i redigeringsverktyget

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om hur du lägger till bilder i redigeraren.

I vissa delar av en Ultra-kurs kan du använda redigerarens funktioner för att lägga till bilder tillsammans med textinnehåll. Du kan lägga till bilder som finns online eller i molnlagring. Du kan också ladda upp en bild från din lokala enhet.

Om du lägger till en stor bild kanske du vill inkludera bilden som en separat textlänk. Då kan dina klasskamrater och din lärare välja att visa bilden för sig själv och tydligare, samtidigt som de kan läsa texten.

Välj Lägg till innehåll > Infoga/redigera bild från webben. Skriv in eller klistra in en bild-URL när du vill bädda in en bild som finns online. Du måste använda protokollet http://. Ange en beskrivning av bilden i rutan Alternativtext, så att användare som inte kan se bilden kan förstå bildens innebörd.

För att redigera bildens källa eller alternativa text ska du välja bilden i redigeraren och sedan klicka på Lägg till innehåll > Infoga/redigera bild från webben.


ULTRA: Infoga media i redigeringsverktyget

Du kan använda alternativet Infoga/redigera media från webben för att infoga en video direkt i redigeraren. Redigeraren bäddar automatiskt in innehåll så att det visas bredvid övrigt innehåll som du lägger till. Kursmedlemmar kan se innehållet, som till exempel en video, i samma fönster, utan att behöva navigera till mediets webbplats.

Du kan bädda in innehåll från följande platser:

 • VidGrid
 • Panopto™
 • FlipGrid
 • SlideShare
 • Prezi
 • VoiceThread
 • Khan Academy
 • Kaltura
 • Soundcloud
 • Spotify®
 • Genial.ly
 • NearPod
 • Quizlet
 • EdPuzzle
 • Office 365
 • H5P
 • Vimeo®
 • YouTube™
 1. Välj Infoga/redigera media från webben i redigeringsverktyget.
 2. Klistra in käll-URL från webbplatsen.
 3. Lägg till en alternativ text som beskriver objektet för personer med skärmläsare eller om innehållet inte kan laddas.
 4. Välj Infoga. Objektet bäddas automatiskt in i redigeraren.
 5. Lägg till Office 365-filer.Du kan bädda in Office 365 Enterprise-filer direkt i ditt innehåll. Välj Dela i din Office 365-fil för att skapa en länk till filen. Välj vilka behörigheter du vill att användaren ska ha och klicka på Kopiera länk. Då kopieras länken till Urklipp. För att redigera innehåll ska du klicka på Lägg till innehåll > Infoga/redigera media från webben i redigeraren. Klistra in länken i Medieadress. Välj Infoga.

  Mer information om hur mediefiler visas


ULTRA: Infoga YouTube-video

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om hur du lägger till multimedia i redigeraren.

Använd alternativet Infoga YouTube-video för att söka efter och lägga till videoinnehåll direkt i redigeraren. Du behöver inte lämna kursen för att hitta en länk! Du kan välja att visa videon som en länk eller att bädda in videon så att den visas tillsammans med övrigt innehåll som du lägger till. Andra kan titta på videon i samma fönster utan att behöva navigera till YouTube.

Mer information om att infoga YouTube-videor


ULTRA: Infoga LTI-objekt

Använd alternativet Infoga/redigera LTI-objekt för att bläddra och lägga till innehåll som ditt lärosäte tillåter från Content Market.

Hittar du inte det verktyg som du behöver? Kontakta din administratör.