Om profiler

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om hur du kommer åt din profil.

Profiler är inte samma sak som användarkonton.

Användarkonton är de personuppgifter som din institution har registrerade om dig. Om institutionen tillåter det kan du ändra dina personuppgifter för att ändra dina användaruppgifter.

Mer om personuppgifter

Din profil är ett sätt för kolleger, kurskamrater och lärare att få en bättre uppfattning om vem du är. I din profil i Blackboard väljer du själv vilket namn som ska visas och anger studieintressen med mera.


Lägga in en profilbild

Känner du inte igen det? Gå till Ultra-hjälpen för information om profilbilder.

Om det är tillåtet kan du ladda upp en profilbild som visas i systemet och i det externa akademiska Blackboard-nätverket.

Din personliga bild visas i sidhuvudet, verktyget Kontakter, bloggar, loggböcker, diskussioner, wikis och deltagarförteckningar. Din profilbild visas även i alla aviseringsmodulerna, till exempel Nyheter. Moduler finns på fliken Min institution eller på en kurs hemsida.

Mer information om aviseringsmodulerna

Bilden du laddar upp på din profilsida skriver över alla andra profilbilder som du använt med ditt användarkonto.

Bilder måste vara mindre än 5 MB och minst 50x50 pixlar. Godkända filformat inkluderar gif, png, jpg och jpeg.

Ingen profilikon visas i menyn

Om du inte ser en tom profilikon i menyn har din institution inte aktiverat profilverktyget.

 1. Välj pilen bredvid ditt namn i sidhuvudet för att öppna menyn.
 2. Klicka på Inställningar längst ned i panelen.
 3. Klicka på Personuppgifter > Anpassa mina inställningar.
 4. Klicka på Använd anpassad avatarbild på sidan Anpassa mina inställningar och bläddra efter en bild på din dator.
 5. Klicka på Skicka. Din profilbild visas i sidhuvudet bredvid ditt namn.

Profil

 1. Klicka på Ändra bild på sidan Redigera min Blackboard-profil i panelen till höger för att ladda upp en bild från datorn.
 2. Klicka på Skicka.

ULTRA: Profil

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om profiler.

Klicka på ditt namn i listan med ditt namn för att komma till din profil. I profilen visas alltid en del information och du kan inte ta bort profilen. Ditt lärosäte bestämmer vad du själv kan anpassa.

Ladda upp en profilbild

Känner du inte igen det? Gå till Original-hjälpen för information om profilbilder.

Du kan lagra en bildfil i din profil. Andra ser din bild i meddelanden, diskussioner, konversationer, grupper och kursdeltagarförteckningar.

 1. Peka på den allmänna silhuetten eller din bild och välj pennikonen när du vill ladda upp, ändra eller ta bort en bild.
 2. På panelen väljer du Ladda upp ny profilbild och därefter bläddrar du efter bilden på din dator. Du kan även dra en fil till området Ladda upp.
 3. Din bild sparas automatiskt. Stäng panelen för att återgå till din profil.

Ta bort eller ersätt din profilbild: Ladda upp eller dra in en annan bild. Om du vill gå tillbaka till den allmänna silhuetten väljer du ikonen Ta bort bilden för att radera din befintliga bildfil.

Ändra dina uppgifter och inställningar

I din profil kan du ändra informationen om dig själv.

 1. Håll pekaren över en detalj, så som Fullständigt namn och välj pennikonen.
 2. Gör ändringar i panelen och klicka på Klar.

Video: Edit Your Profile


ULTRA: Watch a video about editing your profile

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Edit your profile shows how to edit information attached to your profile and add a profile picture.