Hur deltagarna ser kursaktivitetsdata utgår från hur du hanterar bedömningen. I en ursprunglig kurs kan du till exempel välja att dölja det externa resultatet från deltagare. Det du väljer gäller även för kursaktivitetsrapporten och motsvarande funktioner döljs från deltagarna.

Mer information om det externa resultatet

Använd de här exemplen för att ta reda på hur kursaktivitetsdata visas i olika bedömningsscenarier.

”Jag gjorde det externa resultatet osynligt i Original-kursen.”

Scenario Data är ej tillgängliga för deltagare Flödesvarningar är ej tillgängliga för deltagare

Ett externt resultat beräknas men du har dolt det från deltagarna.

 • Deltagarens resultat med tiden jämfört med kursgenomsnitt
 • Deltagarens aktivitet och resultat jämfört med kurskamraters aktivitet och resultat
 • Deltagarens resultat faller under ett angivet tröskelvärde
 • Deltagaren är inte närvarande i systemet under ett angivet antal dagar

”Jag har varken ett externt resultat eller några resultat.”

Om du inte har angett ett externt resultat eller om du inte har några resultat, ser du och deltagarna olika saker. Du ser bara diagram som visar aktivitetsdata.

Scenario Data är otillgängliga för deltagare och lärare Flödesvarningar är otillgängliga för deltagare och lärare

Du har inte angett ett externt resultat eller har inga resultat.

 • Deltagarens resultat med tiden jämfört med kursgenomsnitt
 • Deltagarens aktivitet och resultat jämfört med kurskamraters aktivitet och resultat
 • Deltagarens resultat faller under ett angivet tröskelvärde
 • Deltagaren är inte närvarande i systemet under ett angivet antal dagar
 • Lärare: Tillräckliga resultatdata är tillgängliga
 • Lärare: Sammanfattningsavisering för deltagare som halkar efter eller behöver uppmärksamhet

”Jag har inte publicerat några deltagarresultat än men jag har bedömt objekt.”

I egenskap av lärare ser du fortfarande data från resultat som du ännu inte har publicerat. Deltagare ser inte resultatdata förrän du har publicerat resultaten.

Scenario Data är ej tillgängliga för deltagare Flödesvarningar är ej tillgängliga för deltagare

Du har bedömt objekt, men har inte publicerat dem för deltagarna.

 • Deltagarens resultat med tiden jämfört med kursgenomsnitt
 • Deltagaraktivitet jämfört med kurskamraters aktivitet och kursgenomsnitt
 • Deltagarens resultat faller under ett angivet tröskelvärde
 • Deltagaren är inte närvarande i systemet under ett angivet antal dagar