This information applies only to the Ultra Course View.

This information applies only to the Ultra experience.

När administratören har gjort motsvarande resurser tillgängliga kan du följa dessa steg för att börja använda Microsoft Teams-klasser i dina kurser:

 1. Öppna dina kurser och välj den kurs som du vill aktivera Microsoft Teams-klasser för.
 2. Välj alternativet Aktivera Teams under ikonen för Microsoft Teams i menyn Detaljer och åtgärder i översikten för Ultra-kursvyn.
 3. I fönstret före synkroniseringen ska du klicka på knappen Synkronisera Microsoft Teams. Då synkroniseras deltagarförteckningen. I det här fönstret finns även information om vad som tillhandahålls i integreringen.
  Detta kan ta upp till 15 minuter att slutföra. Du kan behöva uppdatera sidan när detta är klart. 
 4. Välj alternativet Öppna Microsoft Teams från menyn Detaljer och åtgärder efter att synkroniseringsprocessen har slutförts. Det gör det möjligt för dig att komma åt och läsa in Teams-avsnittet som skapats för Learn-kursen.
  Left hand menu to open Microsoft Teams Classes
 5. Klicka på knappen Logga in.
 6. Om du inte omdirigeras automatiskt för att öppna Microsoft Teams ska du logga in på Microsoft Teams med inloggningsuppgifterna för ditt lärosäte.
 7. Välj hur du vill öppna Microsoft Teams. Välj mellan ditt skrivbord eller dina webbläsarprogram.
 8. Klicka på avsnittet Teams för kurser för att öppna webbvyn för Microsoft Teams.
 9. Välj mellan bland annat Ladda upp klassmaterial, Konfigurera anteckningsbok för klassen eller Starta en konversation, för att börja använda kursens Microsoft-team.
 10. Aktivera teamet enligt Microsofts riktlinjer, innan deltagarna kommer åt det i Teams-gränssnittet. Detta är en standardinställning i Microsoft Teams.