Öppna kommunikationen och engagera dina deltagare med onlinediskussioner.

Diskussioner uppmuntrar deltagare att tänka kritiskt om sitt kursarbete och utbyta idéer med varandra. Du kan skapa diskussioner som handlar om enskilda kurslektioner eller om kursen i allmänhet. När du har startat en diskussion kan du lämna egna kommentarer för att vägleda deltagarna. 

Den vanligaste formen av interaktion i en onlinekurs sker via diskussioner som startas av en lärare. Deltagande och interaktion i diskussioner händer inte på ett naturligt sätt. Du måste medvetet bygga in diskussioner i dina kurser. För att uppmuntra till engagerande och bra diskussioner bör du vara noga när du skapar diskussionsfrågor. 

Ämnen på den här sidan inkluderar:

I följande video med berättarröst presenteras en del av informationen på den här sidan med ljud och bild. Om du vill ha en detaljerad beskrivning av vad som visas i videon öppnar du videon på YouTube, går till Fler åtgärder och väljer Visa t.


Utveckla framgångsrika onlinediskussioner

Hjälp deltagarna att känna sig bekväma och ge dem riktlinjer när de börjar delta i diskussioner.

Använd de här fyra stegen för att utveckla framgångsrika onlinediskussioner i syfte att bygga upp en gemenskap och genomföra uppgifter.

1. Fastställ deltagandekraven.

 • Dela med dig av dina förväntningar. Skapa en diskussion där deltagarna kan läsa om nätetikett och komma åt information om bedömning.
 • Du kan ge exempel på korrekt onlineinteraktion och uppmuntra korrekt beteende med hjälp av offentligt beröm.

2. Skapa en effektiv fråga.

 • Införliva multimedieresurser i dina frågor för att undvika en enformig textbaserad interaktion. Med hjälp av populära tjänster såsom YouTube kan du be deltagarna att se på ett videoklipp och be om deras åsikter.

3. Uppmuntra nya idéer.

 • Om diskussionsinläggen är för samstämmiga och inte innehåller tillräckligt mycket ifrågasättande av idéer kan du prova att ordna en debatt där deltagare med efternamn som börjar på A–M får stötta en sida och N–Ö får stötta den andra.

4. Led diskussionen.

 • Se till att deltagarna vet att du är närvarande. Be om förtydligande, resurser eller bidrag från tysta deltagare.

Skapa diskussioner

Du kan skapa diskussioner på två platser i din kurs. Du kan skapa dem på sidan Kursinnehåll precis som alla andra objekt genom att klicka på plusknappen var som helst på sidan. Du hittar alternativet att skapa en diskussion i avsnittet Deltagande och engagemang. Du kan behöva bläddra nedåt för att se alternativet.

Image of the Create Item panel, with Participation and Engagement highlighted over the Discussions option

Du kan även skapa dem direkt på sidan Diskussioner genom att klicka på knappen Ny diskussion.

The Discussion tab on the course page, with Add Folder and New Discussion highlighted at the top of the page

Om du har många diskussioner eller vill vägleda deltagarna genom kursinnehållet kan du organisera diskussionerna i mappar. Välj Lägg till mapp för att skapa en mapp. Du kan skapa nya diskussioner direkt i mappen eller dra tidigare skapade diskussioner till mappen.

Om du har konverterat din kurs från Original-kursvyn till Ultra-kursvyn plattas vissa diskussioner till och vissa inställningar tas bort. Det finns mer information om konverteringsprocessen i ämnet ”Ultra-kursförhandsgranskning”.


Se en video om diskussioner

I följande video med berättarröst presenteras en del av informationen på den här sidan med ljud och bild. Om du vill ha en detaljerad beskrivning av vad som visas i videon öppnar du videon på YouTube, går till Fler åtgärder och väljer Visa transkription.

Video: Så här skapar du diskussioner.

Diskussioner uppmuntrar deltagare att tänka kritiskt om sitt kursarbete och utbyta idéer med varandra. Denna handledning visar hur du skapar en diskussion.

 


Anpassa diskussioner

Du kan göra diskussioner tillgängliga för alla eller be deltagare att delta i gruppdiskussioner. Det finns mer information om grupper i ämnet ”Grupper”.

Image of the panel for creating a new discussion, showing the rich text editor and the discussion settings options
 1. Ange en lämplig titel så att deltagarna kan hitta rätt diskussion. Om du inte lägger till någon titel visas ”Ny diskussion” och datumet som titel.
 2. Inkludera riktlinjer och förväntningar. Du kan använda alternativen i redigeraren för att formatera text, bifoga filer och lägga in multimedia. Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, till exempel en numrerad lista. 
 3. Visa eller dölj diskussionen. Nya diskussioner är som standard dolda från deltagarna. Du kan skapa allt innehåll i förväg och välja vad du vill att deltagarna ska se baserat på ditt schema. Du kan också ställa in tillgänglighetsvillkor utifrån datum, tid och resultat på andra objekt i kursen via Kursadministration och resultat. 
 4. Om ditt lärosäte använder AI-designassistenten kan du använda AI för att skapa en diskussion. Klicka på Generera diskussion automatiskt för att öppna genereringspanelen.

Generera diskussioner automatiskt

Diskussioner genereras baserat på kursens titel och beskrivning.

The AI Design Assistant's Auto-Generate Discussion panel, with options on the left and discussion prompts on the right

Det finns flera sätt att anpassa diskussionerna som AI-designassistenten genererar.

 • Ange en beskrivning (på max 2 000 tecken) för att begränsa diskussionernas fokus
 • Välj önskad kognitiv nivå
  • Tillämpa
  • Analysera
  • Utvärdera
  • Skapa
  • Inspirera mig! ger dig en blandning av nivåer
 • Justera komplexiteten i diskussionernas fokus genom att flytta skjutreglaget
 • Välj om du vill skapa en titel för diskussioner eller inte

Kognitiva nivåer baseras på Blooms taxonomi.

Du kan också välja vilka kursobjekt som du vill att AI-designassistenten ska tillhandahålla sammanhang för i diskussioner. Välj Välj kursobjekt för att starta.

Markera rutan bredvid ett kursinnehållsobjekt för att inkludera det i sammanhanget för din diskussion. 

Context picker

Du kan klicka på pilen bredvid en mapp eller lärmodul för att inkludera objekt från dem. När du är klar med att välja objekt för kontext väljer du Välj objekt för att återgå till frågegenerering. 

När du har slutfört inställningarna klickar du på Generera. Granska varje diskussion för att se om den är korrekt eller partisk. Välj den diskussion som du vill lägga till i din kurs och klicka sedan på Lägg till . Det finns mer information om den här funktionen i ämnet ”AI-designassistenten”.

Filtyper som stöds av kontextväljaren är PDF, Word, PowerPoint, text, RTF och HTML.


Inställningar för diskussioner

Klicka på knappen Inställningar för diskussioner för att anpassa diskussionen.

The Discussion Settings panel

Som standard visas alla diskussioner för deltagarna på sidan Kursinnehåll. Du kan avmarkera alternativet om du vill att deltagarna endast ska kunna se diskussionen från sidan Diskussioner. 

 • Du kan välja Efter inlägg om du vill dölja diskussionsaktiviteten från deltagarna tills de har skrivit ett inlägg i diskussionen. Om du vill använda både efter inlägg och grupper väljer du Efter inlägg innan du tilldelar grupper. 
 • Välj Förhindra redigering om du inte vill att deltagarna ska kunna redigera sina diskussioner efter att de publicerat dem. 
 • Tillåt anonym respons och svar. Du kan anonymisera diskussionsinlägg om du vill att deltagarna ska känna sig mer fria att dela med sig av sina tankar utan förutfattade meningar. Du kan aktivera och inaktivera anonyma inlägg. Alla inlägg som görs medan de är anonyma behåller sin anonymitet om anonyma inlägg senare stängs av. Du kan inte bedöma anonyma diskussioner. 
 • Bedöma diskussion. För att motivera deltagare att publicera genomtänkta bidrag kan du göra så att diskussionen räknas in i resultatet.
 • Koppla mål till diskussionen. Du och din institution kan använda mål för att mäta deltagarnas prestationer inom program och utbildningsplaner. När du skapar en diskussion kan du koppla ett eller flera mål till den. Välj Mål och standarder för att söka efter tillgängliga mål. När du har gjort diskussionen synlig kan deltagarna se målen så att de vet vad dina förväntningar är. Det finns mer information om att koppla mål till kursinnehåll i ämnet ”Mål”.
 • Lägg till grupper. Du kan tilldela deltagare till diskussionsgrupper så att färre personer är inblandade. Du kan även tilldela ett specifikt ämne till varje grupp.

Bedömda diskussioner

När du väljer att bedöma en diskussion visas fler alternativ i inställningarna, såsom inlämningsdag och högsta poäng. De högsta poängen gäller ett eller flera inlägg som har skapats av en deltagare. När du aktiverar bedömning av en diskussion skapas automatiskt en kolumn i Kursadministration och resultat.

Bedömda diskussioner har fliken Resultat och engagemang som följer dina framsteg med bedömningen.

Image of the top of the Grades & Participation page, showing that 11 students are participating in the discussion

Du har också tillgång till flera typer av diskussionsanalyser. Välj en deltagares namn på fliken Resultat och engagemang för att visa diskussionspostens analys. Du kan se om ett inlägg är innehållsrikt eller inte, hur komplexa meningarna är och annan information.

Screenshot of a student response to a discussion, with Discussion Analysis on the right side

Du bör inte använda mätvärden för diskussionsanalys som enda riktlinje för bedömning. Algoritmer för diskussionsanalys är avsedda att ge underlag för dina beslut, men kan inte ersätta läsning av deltagarnas svar. Det finns mer information om diskussionsanalys i ämnet ”Visa diskussionsresultat och analys”.

Minst en diskussion måste bedömas för att diskussionsanalys ska kunna genereras.


Diskussioner som skapats av deltagare

Du kan låta deltagarna skapa egna diskussioner. Gå till sidan Diskussioner och klicka på kugghjulsikonen för att visa panelen Diskussionsinställningar. När du tillåter att deltagare skapar diskussioner visas diskussionernas titlar med etiketten Skapad av deltagare på huvudsidan för Diskussioner.

Image of a discussion post created by a student, with "Created by student" highlighted

Du kan sortera om deltagarnas diskussioner så att de visas tillsammans eller flytta dem till en mapp. 

När deltagare öppnar en diskussion står namnet på författaren i sidopanelen.

Image of a student's discussion entry

Deltagarna kan redigera eller ta bort sina egna inlägg. Deltagarna kan även ta bort sina egna diskussioner om ingen har svarat.


Diskussioner eller konversationer?

Du kan använda klassdiskussioner för att ta fram eller dela idéer, men du kan också använda konversationer för ett snabbt utbyte om specifikt innehåll. När du till exempel skapar uppgifter kan du aktivera konversationer. Alla kan göra ett bidrag till konversationen om uppgiften – be om hjälp, dela källor eller svara på varandras frågor. Alla kan läsa konversationerna medan de visar uppgiften.

Konversationer visas endast med relevant innehållsobjekt och visas inte på diskussionssidan.

Du kan få aviseringar för diskussioner, men inte konversationer.