En-till-en eller en-till-många.

Det skapas två typer av rum i Blackboard Collaborate för varje kurs. Dessa kräver ingen schemaläggning.

Kursrum: Ett standardrum som tillhandahålls för din kurs och som finns kvar så länge kursen pågår. Som standard tilldelas rummet samma namn som kursen och det är alltid tillgängligt.

 • Som standard ansluter studenterna till ditt kursrum som deltagare. Instruktörer och administratörer ansluter som moderatorer. Du kan tillåta alla deltagare att ansluta som moderatorer så att samarbetet kan börja utan din närvaro.
 • Du kan stänga av kursrummet helt på kursnivå om du vill.
 • Använd ditt kursrum för att vänja deltagarna vid ditt kursupplägg, introducera nya koncept, leda genomgångar med frågor och studiesessioner samt bedöma gruppresentationer.

Mitt rum: Varje lärare får ett standardrum som finns kvar så länge som du har ett konto kvar i systemet. Som standard får rummet ditt namn och det är alltid tillgängligt.

 • Mitt rum är åtkomligt från alla kurser där du har lärarrollen.
 • Du kan neka deltagare från en viss kurs att ansluta till ditt rum.
 • Som standard ansluter deltagare till ditt rum som deltagare. Du kan tillåta alla deltagare att ansluta som moderatorer eller bara tillåta utvalda användare från en kurs du undervisar i att ansluta till ditt rum.
 • Använd Mitt rum för att tillhandahålla kontorstider eller hjälp åt användare i alla dina kurser. När sekretess är ett problem, skapa en ny session och begränsa åtkomsten till bara den användare du behöver för att diskutera en fråga med.

Rollen som assistent har inget Mitt rum som standard, men kan schemalägga en session och ansluta som moderator.

Din institution bestämmer om funktionerna Mitt rum och Kursrum är tillgängliga. Du kan även göra ett eller båda rummen otillgängliga på kursnivå.


Sidan Blackboard Collaborate

Hitta dina Blackboard Collaborate-rum i menyn Verktyg för din kurs.

Du kan ansluta till befintliga rum, redigera inställningar för befintliga rum, justera standardinställningar för sessioner du vill skapa, skapa nya sessioner från denna sida samt söka efter befintliga sessioner och inspelningar.

Gå med i ett rum genom att klicka på Gå med i rum. Alternativet Gå med i rum visas endast om sessionen är klar att startas. Klicka på Gå med i rum på sidanRumsdetaljer för att starta Blackboard Collaborate.

Du kan anpassa alla dina rum. Klicka på Redigera rum för att justera inställningar för samtidiga talare, privata meddelanden, inspelningsalternativen och mer.


Blackboard Collaborate Launcher

Blackboard Collaborate Launcher är ett verktyg för Windows och Mac som ger ett smidigt och pålitligt sätt att starta videokonferenser och -inspelningar i Blackboard Collaborate. Startprogrammet använder en .collab-fil för att starta Blackboard Collaborate med en känd och stabil Java-version. Eftersom startprogrammet innehåller den Java-version som krävs behöver du inte installera och underhålla systemets Java-version.

Mer information om Blackboard Collaborate Launcher


Lägga till en kurslänk

Använd kurslänkar för att ge deltagare direkt åtkomst till ett Collaborate-rum. Klicka på Lägg till länk för att skapa en kurslänk till rummet i en av dina kursytor, som en innehållsyta eller en mapp. När du lägger till en kurslänk kan deltagare få tillgång till rummet vid en bestämd tid, vid sidan av det relevanta innehållet i kursen.


Tillåt gäster

Du kan skicka en URL till en gäst så att han eller hon kan få tillgång till din Blackboard Collaborate-session. Lägg till dina gästers e-postadresser i popup-fönstret och klicka påSkicka inbjudningar. Gästerna kommer att kunna se detaljer om sessionen i e-postmeddelandet från dig, som till exempel när sessionen börjar och slutar. När de öppnar URL:en kan de komma åt samma länk för Gå med i rum som deltagarna använder för att starta Blackboard Collaborate.


Söka efter sessioner och inspelningar

Skriv ett nyckelord eller en fras i rutan Sök för att hitta en viss session eller inspelning. Du kan även ange ett datumintervall för sökningen. Resultaten är begränsade till schemalagda sessioner eller tillgängliga inspelningar som finns i listan i kurserna du är med i.


Skapa en ny session

Du kan skapa individuella sessioner för specifika händelser, som testgranskningar, en gruppaktivitet, samt för visning och diskussion av innehållet i kursen. När sekretess är ett problem, skapa en ny session och begränsa åtkomsten till bara den användare du behöver för att diskutera en fråga med. Klicka på Ställ in standarder för att skapa inställningar som du kan använda varje gång du skapar en ny session. Du kan till exempel välja att alltid använda sex talare samtidigt samt att inspelningar av sessioner ska starta automatiskt.

Sessionsinformation

Ange ett beskrivande namn för att hjälpa deltagare att enkelt välja vilken session de ska ansluta till.

Du kan ställa in att en session ska börja och sluta på bestämda tider, och upprepa vid regelbundna intervall. Du kan även ange hur långt i förväg som sessionsdeltagare kan ansluta.

Rumsalternativ

Du kan skapa en session som är specifik för kursen eller som delas med andra kurser där du undervisar. Markera de kurser som du vill inkludera.

Markera Alternativ för telefonkonferens:

 • Blackboard Collaborate tillhandahåller en möjlighet att välja inbyggd telekonferens, som dynamiskt genererar konferenssamtalsnumret, ledar-PIN och deltagar-PIN. Studenter och gäster som får åtkomst till en session kommer att se informationen innan de ansluter till rummet.
 • Med alternativet Använd tredje part måste du ange den information som användarna behöver för att ansluta till sessionen.
 • Med alternativet VoIP kan användarna höra ljudsändningen online via sina datorhögtalare.

  Blackboard Collaborate kan bara visuellt markera vilken deltagare som pratar när VoIP används.

Integrering av kursadministration och resultat

Med inställningen Lägg till en resultatkolumn? kan du automatiskt lägga till en kolumn för Kursadministration och resultat efter att en session har avslutats. Ange vilka poäng du vill sätta för aktiviteten.


Visa sessionsnärvaro

När en session är över kan du hämta en närvarorapport och skicka poäng till Kursadministration och resultat. Poäng ges endast för närvaro. Välj Visa sessionsnärvaro i sessionsmenyn.

På sidan Visa sessionsnärvaro kan du se en lista över de deltagare som var med på sessionen. Om en deltagare lämnade sessionen och kom tillbaka, kommer hans eller hennes namn att visas i listan igen.

Välj Publicera närvaro i Kursadministration och resultat för att automatiskt ge förutbestämda poäng för deltagande i sessionen. Du kan inte välja vilka användare som ska få poäng, men du kan justera poängen för enskilda användare på deras sidor för Resultatöversikt i Kursadministration och resultat.

I Kursadministration och resultat pekar du på kolumnrubriken för att visa mer information om den kolumnen i Fält för information om resultat. Du kan redigera kolumntiteln i kolumnens rubrikmeny.


Inbyggda alternativ för telekonferens och VoIP

Med Blackboard Collaborate kan du välja inbyggd telekonferens, som dynamiskt genererar konferenssamtalsnumret, ledar-PIN och deltagar-PIN. Studenter och gäster som får åtkomst till en session kommer att se informationen innan de ansluter till rummet.

Med alternativet VoIP (Voice over Internet Protocol) kan användarna höra sessionen genom sina datorhögtalare eller USB-hörlurar. Med hörlurar minskas yttre brus och ekon.

VoIP hjälper dig också att skilja på högtalare. En mikrofonikon visas bredvid deltagarens namn när han/hon talar. För stora klasser kan det underlätta för att förstå vem som klarar materialet och vem som behöver mer hjälp.

Du kan välja att använda ett tredjepartsalternativ för dina sessioner. Du måste förse deltagarna med de uppgifter som behövs för att få tillgång till sessionen.