Du kan tillåta att deltagare lämnar in flera försök för en utvärdering.

Det är ett sätt att hjälpa deltagarna att hålla sig på rätt spår, höja kvaliteten på uppgifterna och i slutändan göra att fler deltagare lyckas med studierna och inte hoppar av. Deltagarna kan skicka in utkast för uppgifter och få poäng för förbättringar. Informera deltagarna om vilka uppgifter som kan lämnas in flera gånger och om vilka förväntningar och bedömningsriktlinjer som gäller för varje enskilt försök.

Exempel: Uppgifter med forskningsuppsatser

I en uppgift med fyra försök kan deltagarna skicka in bifogade filer med följande:

  1. Disposition
  2. Litteraturförteckning
  3. Grovt första utkast
  4. Slutgiltig uppsats

Du kan ge återkoppling efter varje steg. Du kan tilldela resultat efter att varje försök har skickats in, men du kan endast använda resultatet från den slutgiltiga uppsatsen som uppgiftsresultat.

Om du vill ge fyra olika resultat – ett för varje del av processen med forskningsuppsatsen – kan du skapa separata uppgifter för varje del. Sedan skapar du en sammanräknad kolumn i Kursadministration och resultat. Lägg ihop poängen för varje enskild uppgift till ett slutgiltigt resultat för uppsatsen.

Du kan också låta grupper skicka in sina uppgifter mer än en gång samt ge dem återkoppling och resultat för varje inlämning.

Om du vill tillåta flera försök för en utvärdering öppnar du utvärderingen och väljer knappen Inställningar.  I inställningspanelen, under Bedömning och inlämningar, väljer du det antal försök som ska tillåtas.  I Bedöm försök väljer du sedan hur utvärderingens slutresultat ska beräknas. 

 


Bedöma uppgifter med flera försök

När du klickar på en deltagares namn i Kursadministration och resultat öppnas en panel som visar alla försök tillsammans med de datum då försöken skickades in. Klicka på ett försök för att visa inlämningen.

Kom ihåg: När du publicerar resultat kan deltagarna se dem och all återkoppling som du har angett. All återkoppling för alla försök, även försök som inte bedömts, visas för deltagarna.

Om du har använt kriterier eller frågor som poängsätts automatiskt finns eventuellt redan ett resultat för försöket.

Rapporten Försöksloggar ger detaljerad information om en utvärdering, inklusive datum och tid för starten och svaren på varje fråga, inlämningskvittonummer, slutresultat, försöksresultat med mera. Försöksloggar kan bekräfta om deltagare har stött på problem under en utvärdering och hjälpa till att identifiera tecken på akademiskt fusk.

Ge återkoppling på inlämningsförsök

Klicka på återkopplingsknappen bredvid försöket för att öppna återkopplingspanelen och ge återkoppling. Du kan bläddra igenom utvärderingen och lägga till övergripande återkoppling och ett resultat.

Från återkopplingspanelen väljer du Lägg till för att bifoga ytterligare innehåll, till exempel en inbäddad ljud-/videoinspelning, till din återkoppling. Deltagare kan se eller lyssna på din återkoppling tillsammans med den text som du har lagt till. OBS! Alla webbläsare har inte stöd för den här funktionen. Använd Chrome eller Firefox för bästa upplevelse.

När du publicerar resultat kan deltagarna se dem och all återkoppling som du har angett. All återkoppling för alla försök, även försök som inte bedömts, visas för deltagarna.

The Student's submission page is open with 1) an highlighted selected attempt, 2) the a highlighted "Feedback" icon, and 3) the feedback for a particular student panel displayed.

Slutresultat

På panelen som innehåller deltagarens försök visas slutresultatet när försök har bedömts, baserat på den inställning för Bedöm försök som du har valt i inställningspanelen för utvärderingen.  Om slutresultatet till exempel beräknas på försöket med högst resultat visas slutresultatet direkt efter att minst ett försök har bedömts. Slutresultatet kan ändras när du bedömer fler försök.

När du är klar med bedömningen av försöken kan du publicera slutresultatet för deltagaren.

Vad ser deltagarna?

Utvärderingar med flera försök visar hur många försök som tillåts samt hur slutresultatet beräknas. Deltagarna ser den här informationen på sidan Detaljer och information innan de börjar med uppgiften. När resultaten läggs upp kan deltagarna visa resultat för alla sina försök samt slutresultatet. Om du tar beslutet att skriva över slutresultatet visas ett meddelande med information för deltagaren.