Vi har sammanställt en lista över termer för lärare som inte har använt Blackboard Learn förut.

Utvärderingar: "Utvärderingar" omfattar både uppgifter och prover.

Innehållsmarknad: Du kan upptäcka och lägga till innehåll och verktyg från externa källor. Få tillgång till värdefullt utbildningsmaterial från Blackboards partnerföretag, till exempel Macmillan och Jones & Bartlett.

Konversation: Om du aktiverar klasskonversationer när du skapar innehåll, kan deltagarna diskutera innehållet med dig och sina kurskamrater. De kan be om hjälp, dela källor eller svara på andras frågor. När konversationen går vidare visas den endast med relevant innehåll. Konversationer visas inte på diskussionssidan.

Du kan aktivera konversationer för följande innehållsobjekt:

 • Dokument
 • Uppgifter
 • Gruppuppgifter
 • Prov
 • Grupptester
 • Offlineinlämningar
 • Länkar till undervisningsverktyg

Mer information om konversationer

Kursstatus:

 • Öppna: Du kan öppna en kurs när du tycker att den är redo för deltagarna.
 • Privat: Du kan göra en kurs privat när du lägger till eller experimenterar med innehållet och sedan öppna den för deltagarna när du är klar. Deltagare kan se privata kurser i sina kurslistor, men kan inte komma åt dem. Privata kurser visas med en grå lärarbild och ett diagonalt streck.

  Du kan inte göra en kurs privat under en aktiv termin. Kontakta administratören om inställningarna för en kurs.

 • Slutförd: Du kan välja Slutförd för kursen när den är slut, men den kan då inte längre ändras. Deltagare kan komma åt innehållet, men de kan inte delta i kursen längre. De kan till exempel inte kan svara på diskussioner eller skicka in inlämningar. Du kan göra kursen Öppen eller Privat igen om du vill. Men om en kurs har ett slutdatum kan deltagare inte komma åt kursen efter slutdatumet. Om en kurs är slutförd och du öppnar den igen efter slutdatumet kan deltagare inte komma åt den. Slutförd gäller endast för Ultra-kursvyn.
 • Dölj: Du kan välja att dölja en kurs från kurslistan för att ordna din vy.

Dokument: En grundläggande innehållstyp som gör att du kan kombinera många olika material som ska visas tillsammans, till exempel text, multimedia och bilagor.

Globala sidor: I den vänstra panelen kommer du åt huvudfunktioner i den lista där ditt namn står. När du klickar på en länk i listan visas en global översikt över alla dina kurser. Öppna aktivitetsflödet som återspeglar alla åtgärder i dina kurser samt resultatsidan som visar alla dina bedömningsuppgifter organiserat efter kurs.

Kursadministration och resultat: Här kommer du åt allt kursarbete som är specifikt för den kurs du befinner dig i. Kursadministration och resultat fylls i med deltagare när de skriver in sig i din kurs. Du kan bedöma kursarbete, hantera objekt och publicera resultat.

Lager: Allt ditt kursinnehåll visas på huvuddelen av sidan. Kursinnehåll som öppnas glider ut i ett lager överst på kursinnehållssidan. Stäng ett lager för att gå tillbaka till den föregående delen av kursen.

Panel: När du skapar eller gör inställningar öppnas en panel. I panelen kan du välja vilken innehållstyp som du vill lägga till eller välja inställningar.

Parallell bedömning: Du ge vissa användare i dina kurser jobbet att bedöma specifika uppsättningar av utvärderingar som lämnats in. Bedömare kan inte se andra bedömares bedömningar, återkoppling, anteckningar i deltagarfiler eller kriterier. De bedömer parallellt och lämnar provisoriska resultat. Standardrollerna för bedömning innefattar lärare, bedömare och assistenter. Lärarollen är som standard den slutgiltiga bedömaren eller den som förenar resultat. Den som förenar resultat granskar de provisoriska resultaten och beslutar om det slutgiltiga resultatet som deltagare ser.

Frågeanalys: Frågeanalys ger statistik gällande övergripande prestation, bedömningskvalitet och enskilda frågor. Med hjälp av dessa data kan du se vilka frågor som är dåliga på att urskilja deltagarnas prestation. Frågeanalys är till för bedömningar med frågor. 

Frågebank: Du kan importera frågebanker för att använda dem i utvärderingar i dina kurser. Lärare använder vanligtvis frågebanker för att skapa en databas med frågor som de kan återanvända i flera utvärderingar. Frågebanker från Original-kursvyn visas som Ultra-frågebanker efter konvertering.

Frågepool: När du skapar ett prov kan du använda frågepooler för att se till att varje deltagare får en unik version av provet