This information applies only to the Ultra Course View.

This information applies only to the Ultra experience.

Progressionsöversikt och rapporter om deltagarframsteg

Du kan aktivera den här funktionen för att ge deltagarna ett enkelt sätt att hålla reda på vad de har gjort i din kurs. Du kan aktivera progressionsöversikt när som helst. Funktionen progressionsöversikt finns bakom en växlingsknapp och administratörer kan på lärosätesnivå bestämma om de vill ge lärarna möjlighet att aktivera eller stänga av funktionen.

Om du aktiverar progressionsöversikt när kursen redan har börjat markeras deltagarobjekt som slutförda i efterhand. Till exempel markeras utvärderingar som tidigare har skickats in av deltagare som slutförda. Objekt där deltagande inte krävs, så som Ultra-dokument, måste fortfarande markeras manuellt av deltagarna.

Aktivera progressionsöversikt för din kurs:

 1. Välj Kurser i Ultra-navigeringsmenyn.
 2. Välj en kurs.
 3. Gå till Detaljer och åtgärder >Progressionsöversikt och välj Aktivera
 4. När panelen Progressionsöversikt öppnas ska du föra växlingsknappen från av till på.
 5. Spara dina nya inställningar. 
Image of the Course Details menu. Progress Tracking appears at the bottom with a checkmark to the left.

Deltagarna kommer nu att se hur långt de har kommit i kursen. Allt innehåll har en ikon som visar en deltagares progression. När allt innehåll i en mapp eller modul har slutförts markeras hela mappen automatiskt som slutförd.

Innan en deltagare har öppnat innehållet är progressionsikonen en tom cirkel:

Image of an unfilled circle next to journal content

När en deltagare har öppnat innehållet är progressionsikonen en halvfylld cirkel:

Image of a half-filled circle next to a named folder

För objekt som lämnas in ändras ikonen Progression till en grön bockmarkering som anger att objektet har slutförts. Om objektet inte har något inlämningsalternativ, t.ex. ett Ultra-dokument,  måste deltagare markera objektet som slutfört själva.

Image of a green checkmark next to an assessment

Om du letar efter mer information om deltagaraktivitet kan du besöka följande hjälpsidor:


Fliken Deltagarprogression

Fliken Progression hjälper dig att hålla koll på enskilda deltagares framsteg i en kurs. Du kan se slutförda och ej slutförda uppgifter för varje deltagare. Du kan öppna fliken genom att klicka på Progression i en deltagares Deltagaröversikt. Gå till avsnittet om ”Deltagaröversikt” för att läsa mer om deltagaröversikten och hur du kommer åt den. 

Innehåll som visas på fliken Progression beror på innehållets tillgänglighet. Som standard är filtret Innehållstillgänglighet inställt på Synlig för deltagare. Välj Alla i rullgardinsmenyn Innehållstillgänglighet för att se innehåll som inte är synligt för deltagare utöver synligt innehåll. Innehåll som inte är synligt för deltagare har en låsikon bredvid sig.

Image of a student's Progress tab. There is a purple underline below Progress tab.

 


Deltagarprogressionsrapport för kursinnehåll

Lärare måste veta hur deltagarna interagerar med annat kursinnehåll än uppgifter. Sedan kan du vidta viktiga åtgärder, som att förbättra kursinnehållet eller kontakta inaktiva deltagare. Det finns två sätt att komma åt den här rapporten.

Det första sättet är att välja ellipsmenyn bredvid innehållet och sedan välja Deltagarprogression för att öppna rapporten om deltagarprogression. 

Image of the menu that appears when the ellipsis icon is selected.

Det andra sättet är att öppna innehållssidan och sedan klicka på fliken Deltagarprogression .

The page for an Ultra Document, showing the tab for the Content and then the Student Progress tab beside it

Du kan se hur deltagarna ligger till med följande innehållstyper:

 • Ultra-dokument
 • SCORM-paket
 • Ladda upp filer
 • Länkar
 • Molndokument
 • LTI-innehåll utan kopplat resultat
 • Lärmoduler
 • Mappar

Rapporten gör det möjligt för dig att välja innehåll och visa:

 • deltagare som ännu inte har öppnat innehåll
 • deltagare som har öppnat innehåll
 • deltagare som har markerat innehållet som slutfört.
Image of the Student Progress tab underlined in purple beneath the name of the course content.

Rapporten innehåller datum och tid då en åtgärd utfördes (till exempel när en deltagare först öppnade innehållet eller kom åt det via Ally). Du kan sortera efter deltagarnamn eller progressionsstatus. Du kan agera utifrån den här informationen genom att skicka ett enskilt meddelande eller ett massmeddelande. Om du skickar ett massmeddelande får varje deltagare ett enskilt meddelande.

Listan med deltagarnamn innehåller information som är användbar om du vill anpassa dina interaktioner med en deltagare till deltagaren i fråga. Om en deltagare har angett den här informationen visas ytterligare namn, namninspelning, uttal, anpassningar och pronomeninformation i listan.

Image of the student name list. There is an purple accommodation icon, pronouns beneath each student's name, and one student who has added pronunciation.