Hantera och skriva in användare

På sidan Deltagarförteckning kan du öppna en persons meny. Välj Redigera medlemsinformation för att öppna panelen Medlemsinformation. Du kan ändra roll för vem som helst, neka åtkomst till din kurs eller ta bort en person från kursen. Din institution avgör vilka åtgärder som är tillgängliga för dig.

På panelen kan du även uppdatera din personliga information. Dina ändringar återspeglas i din profil och i hela systemet. Deltagarna kan redigera sin information på samma sätt.

Ändra roller. När du ändrar en persons roll får personen en ny listplats i deltagarförteckningen i rutnätsvyn. Roller visas i den här ordningen: lärare, assistenter, bedömare, kursbyggare och deltagare. I listvyn visas alla medlemmar i alfabetisk ordning.

Neka åtkomst. Avmarkera kryssrutan Tillåt åtkomst till kursen för att neka åtkomst till kursen men ändå behålla personens kursregister och -aktiviteter. I deltagarförteckningen anges personens status med en grå profilbild med ett diagonalt streck. Personen kan inte längre se din kurs på sidan Kurser.

Administratörer anger om användare ej ska vara tillgängliga på systemnivå, vilket skiljer sig från när du nekar en användare åtkomst till din kurs från deltagarförteckningen. Ej tillgängliga användare på systemnivå kan inte logga in i systemet.

Ta bort personer. Klicka på ikonen Ta bort medlem för att ta bort en person från din kurs. Den här åtgärden tar även bort alla data och resultat som gäller personen. Du får se ett popup-fönster där du uppmanas att bekräfta. Om du vill behålla relevanta data kan du avbryta och neka personens åtkomst till din kurs istället.

Skriva in personer

Om din institution tillåter det kan du skriva in personer i din kurs. Klicka på ikonen för att skriva in personer högst upp i deltagarförteckningen och öppna panelen Skriv in personer.

  1. Ange ett namn, ett användarnamn eller minst två bokstäver i sökrutan för att visa en lista över matchningar. Personer som redan är inskrivna i din kurs visas inte i sökresultaten.
  2. Markera en eller flera personer. De visas omedelbart i deltagarförteckningen. Om du ångrar att du har valt en person kan du markera den personens namn igen.
  3. Välj en roll för alla personer du har valt.
  4. Klicka på Spara. Panelen stängs. Ett meddelande med namnen på de personer du har lagt till visas längst ner i deltagarförteckningen.

Ej tillgängliga användare på systemnivå kan inte skrivas in i kurser och visas inte heller i sökresultaten.

I nuläget kan inte deltagare skriva in sig själva i kurser.


Hjälpmedel

Du kan ange anpassningar för enskilda deltagare och undanta dem från krav, som till exempel inlämningsdatum för utvärderingar eller tidsgränser. Använd anpassningar för att hjälpa deltagare att gå vidare i kursen även om de kanske har svårt att uppfylla vissa krav.

Öppna en deltagares meny på sidan Deltagarförteckning och välj Anpassningar.

Accomodations option in the menu for a student on Roster page

Välj anpassningar för deltagaren i panelen:

Anpassning av inlämningsdatum: Arbete som lämnas in sent markeras aldrig som försenat för deltagare som har den här anpassningen.

Anpassning för tidsgräns: Deltagare med anpassning för tidsgräns har längre tid på sig att slutföra sitt arbete under utvärderingar med tidsgränser. När du har valt det här alternativet väljer du även hur mycket extra tid deltagaren får:

  • + 50 % extra tid
  • + 100 % extra tid
  • Obegränsad tid

En deltagare med anpassningen Obegränsad tid ser aldrig tidsgränsen för utvärderingen, vilket kan minska pressen och ångesten för kursarbetet.