Tre nivåer av språkpaket

Med språkpaket går det att använda Blackboard Learn på ett annat språk och med andra kulturella normer som har anpassats för olika slutanvändare. Språkpaketsinställningar definieras på systemnivå, kursnivå eller organisationsnivå, och slutligen på användarnivå.

Systemnivå

Din institution fastställer ett språkpaket som standard för hela systemet. Det är det här språkpaketet som används när inga andra språkpaket har angetts på kursnivå eller på användarnivå.

Kursnivå

Din institution kan ställa in ett språkpaket som skiljer sig från standardinställningen, för att se till att alla användarna på kursen ser samma språkpaket. Om du till exempel undervisar i en spanskakurs vill du kanske välja spanska som språk på kursnivå.

Användarnivå

Användarna kan välja det språkpaket de föredrar, om inte ett språkpaket är påtvingat.

Anpassade namn på innehållsytor och verktyg ändras inte genom språkpaketet. Dessa värden kvarstår för alla språkpaket. Systemets standardnamn översätts och är annorlunda i varje språkpaket.


Ställa in ett språkpaket

I nuläget kan lärare inte ändra språkpaket på kursnivå i Ultra-gränssnittet. Administratörer kan ställa in kursspråk och användare kan välja föredragna språkpaket.

Ändra språk på användarnivå:

  1. Välj Språk i din profil.
  2. Välj ett språkpaket från menyn.
  3. Klicka på Skicka.