Vad används redigeraren till?

Var visas redigeringsverktyget?

Redigeringsverktyget visas på de flesta platser där du kan lägga till text. Du kan använda redigeringsverktyget för att lägga till och formatera text, bädda in bilder, bifoga filer och infoga formler, länkar och tabeller.

Om du använder redigeringsverktyget på en mindre skärm klickar du på plusikonen eller ikonerna med pilar för att visa deras rullgardinsmeny eller andra radsalternativ. 

Använd alternativen i redigeringsverktyget när du arbetar med uppgifter, prov, diskussioner, meddelanden, loggböcker och mer.

När du öppnar redigeringsverktyget på en mindre skärm visas alternativen i menyer eller andra rads-menyer som är öppna tills du väljer menyn igen eller väljer en annan alternativmeny, för enkel åtkomst:

Om du vill använda tangentbordet för att hoppa till redigeringsverktygets verktygsfält ska du klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Fokus ligger alltid först på första ikonen till vänster på den översta raden. Sedan kan du gå mellan ikonerna med hjälp av höger- och vänsterpilarna. Uppåt- och nedåtpilarna kan inte användas för att gå uppåt och nedåt mellan raderna. Om du vill gå till raden nedanför måste du gå till sista ikonen på raden och sedan fortsätta till nästa med vänster- eller högerpilen.


Ikoner och alternativ för redigeraren

Det finns en ikon för varje alternativ i redigeraren. Vissa alternativ har en meny med alternativ.

Ikoner och alternativ i redigeraren
Ikoner Alternativ Beskrivning
Textstilsmeny:
Titel
Rubrk
Underrubrik
Stycke
Välj en förformaterad styckestil i listan för den markerade texten.
Typsnitt Du kan välja mellan följande typsnitt: Arial, Comic Sans MS, Courier New, Noto, Open Sans, Times New Roman och Verdana.
Teckenstorlek Teckenstorleken är standardstorleken för det typsnitt som valts.
Färgväljare (teckenfärg) Teckenfärg kan väljas mellan: svart (standard), grå, lila, blå, grön och röd.
Fet Fetstil eller ta bort fetstil på markerad text.
Kursiv Kursiv eller ta bort kursiv på markerad text.
Understruken Lägg till eller ta bort understrykning av markerad text.
Textalternativmeny Textalternativväljaren öppnar en andra radsmeny med alternativen för: upphöjd, nedsänkt text och genomstruken text.
Formatstil: Genomstruken Visa text med en vågrät linje genom bokstäverna.
Formatstil: Upphöjt Den markerade texten visas något över vanlig text eller det upphöjda formatet tas bort från markerad text.
Formatstil: Nedsänkt Gör så att den markerade texten visas strax under den vanliga texten eller ta bort denna stil från den markerade texten.
Alternativ för justering Textalternativväljaren öppnar en rullgardinsmeny med alternativen: vänsterjustera, centrera, högerjustera och justera texten.
Vänsterjustera Vänsterjustera text.
Centrera Centrera text.
Högerjustera Högerjustera text.
Justera Justera text.
Listalternativmeny Listalternativsväljaren öppnar en andra rads-meny med alternativen för: numrerade listor och punktlistor att välja mellan. Här ingår även alternativet för radavståndsväljare.
Listor: Punktlista Skapa en punktlista.
Listor: Numrerad lista Skapa en numrerad lista.
Alternativmeny för radavstånd Radavståndsväljaren öppnar en rullgardinsmeny med alternativen: enkelt avstånd, 1,15, 1,5 och dubbelt avstånd.
Infoga/redigera matematisk formel Öppna sidan för redigering av visuella matematiska ekvationer eller redigera den valda ekvationen.
Ångra Den senaste åtgärden som utfördes ångras.
Rensa format Rensar befintligt format i alla markerade textavsnitt.
Infoga/redigera länk Lägg till eller redigera en URL-länk till en webbplats, sida eller fil.
Infoga lokala filer Ladda upp en fil från din dator eller enhet som ska bäddas in i redigeraren. Du kan visa den som en bifogad fil eller tillsammans med övrig text om webbläsaren tillåter det.
Infoga innehållsmeny Med innehållsväljaren kan du välja mellan att infoga eller redigera bilder från webben, media från webben, YouTube™-videor, molnlagringsinnehåll och LTI-objekt.
Infoga/redigera bild från webben Bädda in en bild i textrutan eller redigera en befintlig markerad bild. Du kan lägga till bilder från en URL-adress.
Infoga/redigera media från webben Lägg till eller redigera en webbadress för en video från en kanal på YouTube™ eller Vimeo™, bädda in Office 365 Enterprise-filer.
Infoga YouTube-video Bläddra och lägg till innehåll på den externa innehållsleverantöreren YouTube.
Infoga från molnlagring Bläddra och lägg till innehåll från dina molnlagringskonton.
Infoga/redigera LTI-objekt Du kan lägga till filer och verktyg som ditt lärosäte tillåter i Content Market.
Infoga/redigera inspelning Spela in en fil med hjälp av kameran och mikrofonen på din enhet och infoga den.

Endast tillgängligt för lärare i återkopplingsområdet för utvärderingar. Ditt lärosäte styr vilka verktyg som är tillgängliga.