Gruppmappar

Gruppmedlemmar delar och samarbetar ofta i en gemensam uppsättning filer. Första steget för att dela dokument inom en grupp i Content Collection är att skapa en mapp som alla i gruppen har åtkomst till. Ni måste inte ha en gruppmapp för att gruppen ska kunna samarbeta, men det kan vara enklare att ha en särskild mapp där alla i gruppen kan lägga upp och ändra i filer.

En medlem i gruppen skapar gruppmappen och måste sedan tilldela nödvändiga behörigheter till övriga medlemmar i gruppen. Om en lärare har skapat grupper i sin kurs kan användarna dela mappen med alla medlemmar i gruppen i ett enda steg. Om medlemmar läggs till eller tas bort från en grupp anpassas behörigheterna till mappen automatiskt enligt ändringarna.


Dela mappar med en kursgrupp

 1. Gå till Content Collection och navigera fram till mappen som innehåller gruppmappen.
 2. Klicka på gruppmappens behörighetsikon. Eller välj alternativet Redigera > Behörigheter i mappens meny.
 3. I menyn Välj specifika användare efter plats väljer du alternativet Kursgrupp (eller Organisationsgrupp om gruppen tillhör en organisation).
 4. Alla kursgrupper som du ingår i visas på sidan. Markera kryssrutorna för den eller de grupper som du vill dela mappen med.
 5. Ange önskade behörigheter. För att ge gruppen full behörighet markerar du alla kryssrutor.
 6. Klicka på Skicka för att spara dina ändringar.

Dela mappar med en användargrupp

Om du vill dela en mapp med en grupp användare utanför kursen eller organisationen måste du ge behörighet till varje enskild person.

 1. Klicka på mappens behörighetsikon. Eller välj alternativet Redigera > Behörigheter i mappens meny.
 2. Välj alternativet Välj specifika användare.
 3. Ange användarnamnet för varje gruppmedlem, avgränsade med komma, i fältet Användarnamn. Klicka på Bläddra om du vill hitta användarnamn som du inte känner till.
 4. Markera lämpliga kryssrutor för användarnas behörigheter. För att ge alla gruppmedlemmar full behörighet markerar du alla kryssrutor.
 5. Klicka på Skicka för att spara dina ändringar.

Den som skapat gruppmappen bör informera alla gruppmedlemmar om mappens plats. När du har skapat den gemensamma mappen är det enklast för gruppmedlemmarna att komma åt den genom att sätta ett bokmärke på den.

Sätta ett bokmärke på gruppmappar

 1. Gå till Hoppa till > Verktyg i Innehållssamlingen och välj Bokmärken.
 2. Välj alternativet Skapa bokmärke.
 3. Sätt ett namn på bokmärket och bläddra fram till den plats där du vill sätta det.
 4. Klicka på Skicka.

När du har skapat ett bokmärke kan du snabbt gå till den bokmärkta mappen genom att välja Bokmärken i Content Collection-menyn. Den som skapat gruppmappen kan öppna mappen direkt i sin användarnamnsmapp.

Användarna kan även leta reda på gruppmappen genom att välja Sök under Verktyg.