Ladda upp och ladda ner paket

Det går att ladda upp alla sorters dokument, foton, mappar och arbetsuppgifter i Content Collection. I mappen med ditt användarnamn kan du lagra personliga kursfiler som du arbetar med. När du är färdig med dem kan du skicka in filerna eller bifoga dem till annat kursarbete. I dina kurser kan du lägga in länkar till filer som ligger i Content Collection. Du kan även lägga in länkar till projekt som du arbetar med.

Du kan ladda ner filer och mappar och tillhörande metadata från Content Collection. Resultatet blir ett .ZIP-filspaket med filernas och mapparnas urspungliga struktur och en .XML-fil med metadata för alla filer och mappar i paketet.

Om du har laddat ner filer eller mappar från Content Collection och gjort ändringar i dem kan du sedan ladda upp paketet och tillhörande metadata igen. Filerna och mapparna du laddar upp skriver över befintliga filer och mappar (eller så läggs nya versioner till) i Content Collection. Metadatafilen för filerna och mapparna skriver även över den befintliga metadatafilen.

Paketet måste vara det paket som tidigare laddats ner från Content Collection och det måste vara i form av en .ZIP-fil.


Ladda ner paket

  1. Gå till den mapp i Content Collection som innehåller de filer och mappar som du vill ladda ner.
  2. Välj filerna och mapparna du vill ladda ner.
  3. Klicka på Ladda ner paket. Alternativet Ladda ner paket finns även i menyn till mappen.
  4. Eventuellt öppnas ett fönster där du får frågan om du vill öppna filen eller spara den. Klicka på Spara fil och sedan OK.

En enskild XML-fil följer med de nedladdade filerna och mapparna: metadata.xml. I den här XML-filen finns alla metadata för allt som laddats ner.


Redigera metadata

Efter att ha laddat ner paketet kan du ändra i den medföljande xml-filen med metadata utanför Blackboard. Kom ihåg detta när du redigerar filerna:

  • Du kan lägga till nya metadatafält i filen. För att nya metadatafält ska synas i Blackboard Learn måste du koppla ett metadataattribut för objektet i filen. Utan attributet sparas metadatauppgifterna men syns inte.
  • XML-filen måste vara rätt formaterad för att den ska kunna laddas upp i systemet.

Ladda upp paket

Du kan ladda upp filer till alla innehållsytor där du har behörighet att ladda upp filer. Knappen Ladda upp visas, liksom alternativen Ladda upp filer eller Ladda upp paket. Paket är komprimerade filer som packas upp i den mapp du väljer.

  1. Gå till den plats i Content Collection där du vill ladda upp filerna.
  2. Klicka på Ladda upp och välj alternativet Ladda upp ZIP-paket.
  3. Bläddra fram filen och välj eventuellt kodning.
  4. Starta uppladdningen genom att klicka på Skicka.