This information applies only to the Ultra experience.

Formativa utvärderingar är en viktig komponent i undervisnings- och inlärningsprocessen. De informerar och formar undervisningen, är vägledande i inlärningen och stöder deltagarnas framsteg. 

Alternativ för formativ utvärdering är tillgängliga för prov och uppgifter, även om de redan har bedömts. 

Sätt en etikett på en formativ utvärdering

När du skapar eller redigerar en utvärdering väljer du Formativ utvärdering under inställningspanelen. Då markeras alternativet Visa Formativ-etikett för deltagare automatiskt. Om du avmarkerar det här alternativet visas ingen indikator för formativ utvärdering för deltagare i något avsnitt. 

Under the settings pannel it's the "Formative Tools" sections. It has two selectable options "Formative assessment" and "Display formative label to students".

Formativa utvärderingar inkluderas i beräkningarna i Kursadministration och resultat som standard, men du kan redigera resultatberäkningarna och exkludera de formativa utvärderingarna.

Exkludera ett objekt från resultatberäkningar  

Formativ-etikett

Etiketten Formativ hjälper till att enkelt identifiera formativa utvärderingar. Den här etiketten är alltid synlig för lärare i följande områden:

  • Sidan Kursinnehåll
  • Inställningar för prov och uppgifter
  • Kursadministration och resultat, list- och rutnätsvyer
  • Deltagaröversikt
  • Översikt över deltagaraktivitet
Course Content page, where the formative assignment has the "Formative" label after the due date details.

Om du väljer att visa etiketten Formativ för deltagare visas den för dem i följande områden:

  • Sidan Kursinnehåll
  • Utvärderingspanelen innan försök påbörjas
  • Panelen med detaljer och information för utvärderingen under och efter en utvärdering
  • Sidhuvudet för utvärderingen när en inlämning visas
  • Kursadministration och resultat

Om du väljer att dölja etiketten Formativ från deltagarna visas ingen indikator om det här verktyget i något avsnitt.

Formativ-filter i Kursadministration och resultat

Filter begränsar tillfälligt de data som visas i rutnätsvyn i Kursadministration och resultat. Du kan använda filtren Formativ och Summativ för att visa motsvarande utvärderingar. Formativa utvärderingar är de som har den formativa inställningen markerad, medan summativa utvärderingar är de som inte har den formativa inställningen markerad.  

Klicka på knappen Filter i rutnätsvyn i Kursadministration och resultat för att öppna filterpanelen. Under Utvärderingstyp väljer du alternativet formativ för att endast visa de formativa utvärderingarna. 

In the filters pannel, under the "Assessment type" section there are two options: formative and summatice.

Det är endast etiketten Formativ som visas i vyn Resultat i Kursadministration och resultat, även om du tillämpar filtret för summativa utvärderingar.