Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga i den ursprungliga kursvyn. Lärare kan alltid använda prov i ultrakursvyn, men det finns ännu inget stöd för anonymt inlämnade enkäter.

En frågebank är en samling frågor som har lagrats för upprepad användning.

I den ursprungliga kursvyn kan du använda frågebanker för att skapa tester och enkäter. Du kan även exportera och importera frågebanker och använda dem i tester i andra kurser.

Frågor i en frågebank är nästan identiska med testfrågor. De kan innehålla återkoppling, metadata och alla andra element som en testfråga innehåller, men de innehåller inga poängvärden.

Lärare använder vanligtvis frågebanker för att skapa en databas med frågor som de kan återanvända i flera tester. En lärare som håller en kurs i hållbart levnadssätt kan till exempel skapa en frågebank för alla centrala ämnen de undervisar i: kost, bostäder och energi. Sedan kan läraren använda de här frågebankerna i flera prov och i andra kurser.


Frågebanksyta

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-kursvyn om frågebanker.

frågebanksytan kan du hantera och söka efter frågor som du vill lägga till i en frågebank. Du kan redigera frågebankens namn och anvisningar, skapa eller redigera frågor samt ladda upp frågor. Du kan även ta bort dem eller ändra poängvärdena.

När du markerar frågor i en frågebank för ett test, skapas länkar mellan testet och frågorna i frågebanken. Så om du ändrar den ursprungliga frågan visas den reviderade versionen av frågan.

När du skapar frågebanksfrågor som är avsedda att användas i enkäter som inte bedöms, måste du välja de rätta svaren. Sedan kan du använda frågorna både i tester och enkäter. Svaren ignoreras när frågorna har lagts till i en enkät.


Bygg en frågebank

 1. Gå till kontrollpanelen, expandera delen under Kursverktyg och välj Tester, enkäter och frågebanker.
 2. Välj Frågebanker på sidan Tester, enkäter och frågebanker.
 3. Välj Bygg en frågebank på sidan Frågebanker.
 4. Fyll i sidan Frågebanksinformation och välj Skicka.
 5. Lägg till frågor genom att använda Skapa frågor, Sök frågor eller Ladda upp frågor.

När du väljer Sök frågor kan du välja bland befintliga tester i din kurs och eventuella tester som du har importerat från andra kurser. Om du inte har några tester är avsnittet tomt.

Mer om att importera tester

Redigera befintliga frågebanker

 1. Öppna menyn för en frågebank på sidan Frågebanker och välj Redigera.
 2. Lägg till frågor, ta bort frågor eller ändra poängvärden.
 3. Välj OK för att gå tillbaka till sidan Frågebanker.

Redigera frågor

När deltagarna har börjat göra ett test ska du inte ändra frågebanksfrågor som har distribuerats i testet. Om du redigerar en frågebanksfråga ser deltagarna den nya, ändrade frågan när de visar resultat och återkoppling. De kan inte se den ursprungliga frågan.

Ändringar i länkade frågor ger upphov till ett varningsmeddelande om att de här ändringarna kommer att synas överallt där frågan finns.

Om deltagarna har gjort försök på en fråga och du sedan ändrar den, måste inskickade försök omvärderas vilket kan påverka testresultaten. De lärare och deltagare som påverkas meddelas.

Följ dessa steg för att redigera en fråga i en frågebank:

 1. Öppna menyn för en frågebank på sidan Frågebanker och välj Redigera.
 2. Du kan filtrera listan över frågor på frågebanksytan. Visa kriterieavsnitten och välj specifika kriterier på panelen Bläddra i kriterier.
 3. Öppna menyn för en fråga och välj Redigera för att göra ändringar.
 4. Välj Skicka för att spara dina ändringar i alla tester där frågan visas. Du kan även välja Spara som ny för att skapa en ny fråga. Då måste inte befintliga försök omvärderas.

ULTRA: Frågebanker

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för originalkursvyn om frågebanker.

I Ultra-kursvyn kan du återanvända frågor och annat innehåll från alla befintliga tester, uppgifter och frågebanker i din kurs.

Frågebanker i originalkursvyn visas som frågebanker efter konvertering. Frågetyper som inte stöds tas bort.

Mer information om att återanvända frågor