Den här informationen gäller endast den ursprungliga kursvyn. Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga.

I Original-kursvyn kan du exportera och importera tester, enkäter och frågebanker, och använda dem i andra kurser eller dela dem med andra lärare.

Importerade tester är tillgängliga i avsnittet Tester när du skapar en frågebank.

Du kan exportera tester, enkäter och frågebanker som zip-filer som du eller andra lärare kan importera till andra kurser.

Du kan även importera testbanker och frågebanker från en läroboksutgivare. Kontrollera den specifika utgivarens webbplats för instruktioner om att exportera och spara frågorna i ett format som är kompatibelt med importfunktionen i Blackboard Learn.

Importera ett test, en enkät eller en frågebank

 1. Gå till kontrollpanelen, expandera delen under Kursverktyg och välj Tester, enkäter och frågebanker.
 2. Välj objektet du vill importera, till exempel Frågebanker, på sidan Tester, enkäter och frågebanker.
 3. Välj Importera.
 4. På sidan Import kan du bläddra till filen på datorn eller i kursens filförvaringsplats: Kursfiler eller Content Collection.
 5. Klicka på Skicka.

Exportera ett test, en enkät eller en frågebank

 1. Öppna menyn för ett test, en enkät eller en frågebank och välj Exportera.
 2. Välj OK i popup-fönstret för att spara filen.

Om din institution har tillgång till innehållshanteringsfunktionerna visas två exportalternativ på menyn. Välj Exportera till en lokal dator för att spara filen på din dator. Välj Exportera till Content Collection för att spara filen i Content Collection.

Common Cartridge-frågor tas inte med i en export.


Felsökning

Det går enbart att importera zip-filer med tester, enkäter och frågebanker som har exporterats från Blackboard Learn.

Om de har rätt format kan du importera tester och enkäter som har skapats av andra personer vid andra institutioner eller som har skapats i äldre versioner av Blackboard Learn.

QTI Packages


About QTI packages

Instructors and course builders may rely on third-party content to build their curriculum and complement materials such as textbooks. To help ensure compatibility, publishers and other content creators develop this material using industry standards.

Industry standards ensure that learning management systems are ready and able to process this content. The IMS Global Learning Consortium established the Question and Test Interoperability (QTI) standard to support compatibility between questions and a course, regardless of the learning management system.

If your institution uses a newer release of Blackboard Learn, you can import and export QTI packages to use in your assessments.

Questions imported from a QTI package are supported in the Original Course View only.

What’s supported in a QTI package?

 • Blackboard Learn supports certain questions types in a QTI package: True/False, Multiple Choice, Multiple Answer, Fill in the Blank, and Essay.
 • If a question contains embedded media, HTML 5 and HTML object tags are imported. HTML5 is exported.
 • Question metadata such as tags, categories, and alignments aren’t supported and aren't imported or exported.
 • Questions using the optional QTI response processing are skipped and not imported.
 • When question configuration options don’t match, Blackboard Learn prioritizes fidelity of the question and answer text over settings. For example, some exam systems allow differing partial credit allocations to be set per possible answer response, whereas Blackboard Learn maintains a list of correct answers. In this case, all answer options are imported as correct so they can be reviewed for continued applicability in Blackboard Learn.

Because different assessment tools have different features and varying media, HTML, and equation handling capabilities, you should always review and test questions after transfer between solutions.


Import a QTI package

You’ll need to import QTI packages into your course as question pools. After you import the questions, you can use them in assessments.

 1. In your course, go to Course Tools > Tests, Surveys, Pools > Pools.
 2. Select Import QTI 2.1 Package.
 3. Browse your computer or the Content Collection to locate the QTI package.
 4. Select Submit.
 5. After Blackboard Learn processes the package, you’ll see a status page to show the results. Select OK to return to the Pools page.

You can edit the questions in the pool. When you're ready, use the questions in a test.

Use questions in a test

Now that you’ve imported a QTI package, you can use the questions in a test. To build a test with questions in a pool:

 1. In your course, go to Course Tools > Tests, Surveys, Pools > Tests.
 2. Select Tests > Build Test.
 3. Type a name and optional description or instructions. Select Submit.
 4. In the Reuse Questions menu, select Find Questions.
 5. You’re brought to a library of test questions in your course, including those in pools. Select the pool created from the QTI package import.
 6. Select the questions you want to use and select Submit.
 7. The questions are added to your test.

Export a QTI package

Just like they’re imported into Blackboard Learn, QTI packages are exported as question pools. You need to move questions from an assessment to a question pool to export the QTI package.

 1. You can build a pool with questions from any assessments in your course.
 2. After you build the pool, return to the Pools page.
 3. In the pool’s menu, select Export QTI 2.1 Package.
 4. The package downloads to your computer as a ZIP file.

ULTRA: Importera frågor

Du kan importera zip-filer med frågebanker från originalkursvyn till din Ultra-kurs. Frågebanker i originalkursvyn visas som frågebanker efter konvertering. Frågetyper som inte stöds tas bort.

På sidan Kursinnehåll öppnar du menyn bredvid länken Batchredigera. Välj Importera innehåll > Importera kurs och välj den zip-fil som du vill ladda upp från din dator. Sidan Kursinnehåll visar ett meddelande om att innehållet importeras. När du bara importerar frågor visas inte innehållet på sidan Kursinnehåll. Du kan bara komma åt importerade frågor på sidan Återanvänd frågor.


ULTRA: Återanvända frågor och konvertera kurser

Dina frågebanker i originalkursvyn visas som frågebanker efter konvertering. Frågetyper som inte stöds tas bort. Du kan bara komma åt dina frågebanker på sidan Återanvänd frågor.

När du konverterar en Original-kurs till Ultra förs två decimaler över.