Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga i den ursprungliga kursvyn. Lärare kan alltid använda prov i ultrakursvyn, men det finns ännu inget stöd för anonymt inlämnade enkäter.

Skicka in ett test åt en deltagare

Om en deltagare har slutfört ett test men inte kan skicka in det, kan du skicka in försöket så att du kan bedöma det.

 1. Leta upp cellen där ikonen Pågår visas i Kursadministration och resultat.
 2. Öppna cellens meny och välj Visa resultatöversikt.
 3. Välj Visa försök på sidan Resultatöversikt.
 4. Kontrollera att svaren har sparats.

  Om flera frågor har markerats med Inget svar kan du rensa försöket. Deltagaren måste göra testet igen.

 5. Välj Testinformation för att visa avsnittet.
 6. Om du är nöjd med deltagarens testförsök väljer du Skicka försök.
 7. Välj OK för att bekräfta försöksinlämningen.

Rensa ett testförsök

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om att rensa försök.

Om en deltagare råkar ut för tekniska problem eller behöver göra ytterligare ett försök, kan du rensa testförsöket. Inlämningen rensas från Kursadministration och resultat och deltagaren kan göra om testet.

 1. Öppna delen Testinformation enligt anvisningarna i föregående avsnitt.
 2. Välj Rensa försök på sidan Resultatöversikt.
 3. Välj OK för att bekräfta och ta bort försöket.
 4. Åtgärden registreras med texten ”Försöksresultat borttaget” på fliken Resultathistorik. I Kursadministration och resultat visas inget resultat och ingen ikon i deltagarens försökscell.

Teståtkomstlogg

Lärare och andra användare som beviljas behörighet kan visa åtkomstloggen för ett testförsök. Där kan de se en lista över tider för olika deltagarsamspel med testet. Med hjälp av loggen går det att bekräfta om en deltagare har påbörjat ett test eller om deltagaren stötte på problem under ett test.

 1. Visa avsnittet Kursadministration och resultatkontrollpanelen och välj Tester.
 2. Leta upp cellen för det deltagarprov som du vill undersöka.

  Cellen måste innehålla antingen ett resultat eller ikonen Behöver bedömas för att en åtkomstlogg ska kunna skapas. Om du har skickat in testet åt deltagaren genereras ingen åtkomstlogg, såvida inte deltagaren har valt Spara alla svar.

 3. Öppna cellens meny och välj Försök.
 4. Visa avsnittet Testinformation på sidan Bedöm test.
 5. Välj Åtkomstlogg.

  I åtkomstloggen visas en detaljerad lista över allt samspel som en deltagare har haft med testet för det försöket. I loggen visas klockslaget när testet startades, när varje fråga sparades och när det skickades in.

  Du kanske tolkar en ovanlig lucka i aktiviteten som ett anslutningsproblem om deltagaren påstår att de har råkat ut för det. Men systemet kan inte avgöra vad som orsakade tidsluckan. Systemet kan bara visa att tidsluckan inträffade.

  Var uppmärksam på att tiden som har tillbringats på en fråga kan inkludera den tid som deltagaren tillbringade med att titta på andra frågor innan de sparade det svaret.


ULTRA: Rensa försök och lägg till undantag

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för det ursprungliga gränssnittet för information om att rensa försök.

När särskilda omständigheter uppkommer har du två alternativ för att korrigera problem med inlämningar. Du kan rensa ett testförsök eller lägga till ett bedömningsundantag.

Rensa ett försök

Om du väljer detta kan du rensa en deltagares testförsök. Inlämningen rensas från kursadministration och resultat och deltagaren kan göra om testet.

utvärderingsundantag

Du kan göra ett undantag för en enskild deltagare på ett specifikt test. Ett undantag inkluderar ytterligare försök eller förlängd åtkomst, även om testet är dolt för andra deltagare. Ett undantag åsidosätter de två inställningarna som tillämpas på alla andra endast för det specifika testet.

Mer om utvärderingsundantag

Video: Grant Assessment Exceptions


ULTRA: Watch a video about assessment exceptions

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Grant assessment exceptions shows how to allow an exception on a specific test or assignment to an individual student.