Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga i den ursprungliga kursvyn. Lärare kan alltid använda prov i ultrakursvyn, men det finns ännu inget stöd för anonymt inlämnade enkäter.

Flervalsfrågor

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-kursvyn om att skapa flervalsfrågor.

I flervalsfrågor ska deltagarna välja ett rätt svar bland flera alternativ.

Använd Flersvarsfrågor för att skapa frågor med fler än ett svar.

Mer information om flervalsfrågor och JAWS®

Skapa en flervalsfråga

  1. Öppna ett prov, en enkät eller en frågebank. Välj Flervalsfråga på menyn Skapa fråga.
  2. Ange frågetexten.
  3. Välj Svarsnumrering och Svarsorientering på menyerna eller låt standardvärdena stå kvar.
  4. Standardantalet val är 4. Om du vill öka antalet väljer du Antal svar på menyn. Om du vill minska antalet svar väljer du Ta bort bredvid svarsrutorna för att ta bort dem. En flervalsfråga måste ha minst två svar och inte fler än 100 svar.
  5. Ange ett svar i varje ruta.
  6. Markera alternativet för ett rätt svar.
  7. Du kan även ange återkoppling för rätta och felaktiga svar. Om du har tillåtit delpoäng ges svar som är delvis rätta samma återkoppling som felaktiga svar.
  8. Välj Skicka och skapa ytterligare en eller Skicka för att lägga till frågan i provet.

Flervalsfrågor betygsätts automatiskt. Om ett test bara har den här typen av fråga publiceras testresultaten automatiskt så att deltagarna kan se dem.


Delpoäng och negativa poäng

Du kan tillåta delpoäng och negativa poäng för flervalsfrågor. Delpoäng belönar deltagare vars svar visar att de kan materialet delvis. Du anger vilken procentsats delpoäng ska ha för varje svar. Använd negativa poäng för att förhindra gissningar. Du kan tillåta negativa poäng för felaktiga svar och för frågan.

Du måste aktivera alternativen att ange delpoäng eller negativa poäng på sidan Frågeinställningar för att kunna använda dem för enskilda frågor. Alternativet att tillåta negativa poäng visas inte såvida du inte har markerat alternativet att tillåta delpoäng.

Mer information om delpoäng och negativa poäng


ULTRA: Flervals-/flersvarsfrågor

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Original-gränssnittet om att skapa flervalsfrågor.

I flervalsfrågor ska deltagarna välja ett eller fler korrekta svar bland flera alternativ. Deltagare meddelas inte om de behöver välja ett eller flera svar.

Du kan ordna svar slumpmässigt för para ihop- och flervalsfrågor. Om du vill att slumpvisa svar för sant/falskt-frågor ska du använda typen flervalsfråga med svarsalternativen sant och falskt.

Flervalsfrågor och flersvarsfrågor bedöms automatiskt. Om du tar med flera korrekta svar för en fråga kan du välja att ge delpoäng eller negativa poäng.

Skapa en flervalsfråga/flersvarsfråga

När du skapar ett nytt test väljer du plustecknet för att öppna menyn. Klicka på plustecknet där du vill lägga till en fråga i ett befintligt test. Välj Lägg till flervalsfråga.

Du använder samma metod när du skapar frågor i tester och uppgifter.

Testinnehållsytan öppnas där du skapar frågan och svaren. Frågorna har ett standardvärde på 10 punkter. Ange ett nytt värde genom att markera poängrutan.

Nya flervalsfrågor har inget korrekt standardsvar. Du kan inte spara om du inte väljer minst ett korrekt svar och lägger till text i alla dina svar.

Du kan lägga till filer i enskilda frågor så att du kan hålla ordning på testinnehållet. Välj ett alternativ i menyn Infoga innehåll i redigeraren, till exempel Infoga från molnlagring. Redigera filer du har lagt till genom att gå till redigeringsläget för frågan.

Mer information om att lägga till text och filer

Mer om molnlagring

Mer information om hur du redigerar tester och frågor

Bredvid de fyra rutorna för standardsvar kan du ta bort svarsrutor du inte behöver. Om du vill ha fler än fyra svarsrutor väljer du Lägg till val. Du kan lägga till så många svarsrutor som du behöver. Välj ikonen Flytta om du vill flytta ett svar. Klicka på papperskorgsikonen om du vill ta bort ett svar.

Varje flervalsfråga måste ha minst två svarsalternativ och ett eller flera rätta svar. Ta bort eventuellt tomma fält för att aktivera alternativet Spara. Du kan välja hur frågor med flera svar ska poängsättas.

Du kan använda redigerarens alternativ för att formatera din text.

Använd tangentbordet för att hoppa till redigerarens verktygsfält genom att klicka på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, som en numrerad lista.


ULTRA: Koppla frågor till mål

Du kan koppla mål till enskilda utvärderingar för att hjälpa ditt lärosäte att mäta prestationer. När du har gjort utvärderingen tillgänglig kan deltagarna se information för de mål som du kopplar till frågor så att de vet vad dina förväntningar är.

Gå till menyn för en fråga, välj Koppla till mål och välj mål.

Mer information om att koppla mål med kursinnehåll


ULTRA: Bedömda flervals-/flersvarsfrågor

Flervalsfrågor och flersvarsfrågor bedöms automatiskt. Svaren bedöms med hjälp av det poängsättningsalternativ som du har valt för flera korrekta svar om en deltagare har svarat med ett eller flera korrekta svar. Du kan dölja eller visa svarsalternativen när du granskar inlämningar.

Du kan inte ändra poängen för enskilda frågor som bedöms automatiskt.