Den här informationen gäller endast den ursprungliga kursvyn. Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga.

I antingen/eller-frågor får deltagarna se ett påstående och ska sedan svara genom att välja mellan två alternativ:

  • Ja/Nej
  • Instämmer/Instämmer inte
  • Rätt/Fel
  • Sant/Falskt

Antingen/eller-frågor bedöms automatiskt.

Exempel:

Hamlets berömda monolog ”Att vara eller inte vara” är en betraktelse över självmord.

Instämmer/Instämmer inte


Skapa en antingen/eller-fråga

  1. Öppna ett prov, en enkät eller en frågebank. Välj Antingen/eller-fråga på menyn Skapa fråga.
  2. Skriv frågetexten och välj ett par svarsalternativ på menyn.
  3. Välj Rätt svar.
  4. Du kan även ange återkoppling för rätta och felaktiga svar.
  5. Välj Skicka och skapa ytterligare en eller Skicka för att lägga till frågan i provet.